Proměnné závislé na IČO nebo dokladu

Z K.A.P.
Skočit na navigaciSkočit na vyhledávání

Přehled proměnných závislých na IČO firmy

Technická poznámka
Proměnná Alternativní proměnná Popis Výchozí hodnota
OB + IČO OdbBonus ID firmy a pobočky pro odběratelské bonusy IČO/kód střediska
CP + IČO CostPrice ID firmy a pobočky pro cost-price IČO/kód střediska
BP + IČO BackPicCfg Jméno souboru s obrázkem do pozadí programu  
PS + IČO   Stav exportu dat pro notebooky  
FI + IČO   Identifikátor firmy (např. pro kontrolu obsahu průvodky k rozvozu). Používá se i jako identifikátor pro tvorbu jména souboru pro aut. odeslání objednávky na dodavatele či tvorbu jména pro export dokladu  
SN + IČO Sankce ID firmy a pobočky pro evidenci sankcí IČO/kód střediska
TT + IČO TTTParams Parametry TTT  
GF + IČO GLNFAKTUR GLN fakturačního místa firmy  
GD + IČO GLNMISTDOD GLN místa dodání firmy  
GO + IČO GLNOBJEDNA GLN objednacího místa firmy  
ID + IČO IDStred Použito na několika místech programu pro identifikaci střediska Středisko-převod
OZ + IČO VOZParam ID firmy a pobočky pro výpočet odměn OZ IČO/kód střediska

Přehled proměnných se vztahem k typu dokladu, které lze nastavit ve Sklad6

Proměnná končí znakem + pro příjmové doklady nebo - pro dodací doklady. Druhým parametrem je obvykle číslo typu dokladu. Např. proměnná TypAutExp-, 5 nastavuje stav expedice pro dodací typ dokladu 5.

Technická poznámka
Proměnná Popis Výchozí hodnota
TypASleva Režim zpracování celkové slevy za doklad, která se promítá do cen  
TypAutCR Formát číselné řady pro typy dokladů s číslováním dle formátu  
TypAutExp Stav expedice pro doklady, které neobsahují položky vyžadující vyskladnění 6 = vyskladněno
TypAutVN Nastavení pro automatické počítání souvisejících nákladů  
TypCpyDod při kopírování dokladu do schránky se změní dodavatel v kartě  
TypCpyLah při kopírování dokladu do schránky se změní kód láhve  
TypDLjedn seznam typů dokladů, které se mají považovat za dodací listy pro způsob fakturace "DL jednotlivě" při hromadné fakturaci všechny nedaňové doklady
TypDobCen Dobropisy – režim „oprava původního dokladu“ 1 pro příjmový, 0 pro dodací
TypDocKtg Výchozí popis pro připojený dokument v evidenci AdrInfo při exportu dokladů  
TypDokSl Maska se seznamem povolených typů, do kterých může být typ dokladu sloučen *
TypDokSlX Seznam ignorovaných různých typů dokladů pro slučování dokladů  
TypEDICR Označení číselné řady pro EDI doklady (převod do účta  
TypEETDIC EET – DIČ poplatníka  
TypEETDP EET – DIČ pověřené osoby  
TypEETDPP EET – příznaky DIČ pověřené osoby  
TypEETRez EET – režim pro typ dokladu  
TypEvPrvU Hodnota 1 povoluje nastavit příznak „vyžádán opakovaný převod do účta“ u přeevidovaných dokladů 1
TypExpPr Nastavení přesměrování exportních formátů  
TypICDNC Individuální cena pro typy dokladů s nastavenou dohledanou nákupní cenou  
TypICOPrv „IČO-převod“ pro určení skladu (popř. IČO firmy), který doklad odeslal přes schránku Aktuální sklad
TypKontPP seznam typů nedaňových dodacích dokladů pro kontrolu salda  
TypKurzT Typ kurzu pro typ dokladu 0
TypL_ + „locID“ Maska pro lokace (Bech.) pro dané loc. ID  
TypL_Def Výchozí maska pro lokace (Bech.)  
TypLPHExp iniciály odběratele pro hlášení lihu pro typy s nastaveným příznakem [x] Pro export použít vždy jedno IČ  
TypPDHrPr Pokladní doklady – hraniční přeplatky  
TypPDPrir Pokladní doklady – seznam procent přirážek, které mají být uplatněny pro jednotlivé způsoby úhrady  
TypPDZpUh Pokladní doklady - způsoby úhrady z číselníku způsobů úhrad, pro které lze vytvořit pokladní doklad  
TypPrvUc1 Druh zd. plnění 1 pro převod do účta (1.SnS) 82 pro přijaté fa s přenesenou DP, 31 pro přijaté zahr. služby
TypPrvUc2 Druh zd. plnění 2 pro převod do účta (ZS) 83 pro přijaté fa s přenesenou DP, 132 pro vydané fa s přenesenou DP, 32 pro přijaté zahr. služby
TypPrvUc3 Druh zd. plnění 3 pro převod do účta (DPH 0) 0
TypPrvUc4 Druh zd. plnění 4 pro převod do účta (2.SnS) 82 pro přijaté fa s přenesenou DP, 31 pro zahr. služby
TypPSklB Nový doklad v terminálu – nabídka vstupu položek požadavku do dokladu dle skladu B 0
TypRFDny rozšířené počty dnů splatnosti pro jednotlivé režimy fakturace dle údaje "Režim fakturace" v adrese odběratele  
TypRozvPD Pokladní doklady z rozvozů – jméno firmy, které je standardně do dokladu vypisováno (vhodné např. pro drobné DD)  
TypRVN Metoda výpočtu vedlejších nákladů 0
TypSlVFa Výsledný typ dokladu, do kterého má být doklad sloučen  
TypTskVD Kód menu z nabídky pro tisk dokladu v případě, že doklad je ve stavu „vychystávací doklad“ 5 (tisk chystačky)
TypTTTA Automaticky odesílat TTT zprávy bez chybných kódů  
TypTTTK Režim kontroly dokladu pro T&T  
TypUccBns Povolení bonusových akcí v MO prodeji 0
TypUhZm + číslo typu úhrady Číslo typu dokladu, na který se se má provést změna při použití určené úhrady 0
TypVMask Maska skrytých typů dokladů  
TypVychP Bitová maska pro omezení dle pořadí vychystávací pozice (pick item)  
TypVyskCR Váha (řazení typu dokladu)pro nevychystané doklady 1
TypVyskCR Nastavení vychystávacích dokladů (Číselná řada apod)  
TypVyskP Hodnota 1 povoluje ponechat doklad ve stavu „vychystávací doklad“, i když typ dokladu nemá nové doklady nastavovat jako vychystávací 0
Následující proměnné se nastavují přes dialog pro editaci typu dokladu
AutStavEx Výchozí stav expedice 0 (neurčeno)
DodatkyDg Varianta dialogu s dodatky dokladu 0
IAdrTyp Parametry AdrInfo  
PrevStr Povolená střediska *
TypAutUza Režim automatické uzávěrky - do pokl.knihy+zaplatit/jen do pokl.knihy  
TypEvCDD Formát evidenčního čísla daňového dokladu  
TypFmtExp Povolené formáty exportu *
TypICEvid Individuální cena použitá pro přeevidování dokladu  
TypIdPoz Pevné id. umístění  
TypIdPoz2 Pevné id. umístění – druhý sklad  
TypIdPozB Body za preferované pozice  
TypIdPozK Id. umístění – kontrola příjmu  
TypIdPozM +
TypIdPzM2 +
TypIdPzM3 +
TypIdPzM4
Maska omezení A – vyskladňovací pozice *
TypIdPozP +
TypIdPzP2
Preferované vyskladňovací pozice  
TypIdPozS Body pro vyhodnocení optimální pozice  
TypIdPozV Výchozí id. umístění  
TypIdPzM5 +
TypIdPzM6 +
TypIdPzM7 +
TypIdPzM8
Maska omezení A – vyskladňovací pozice *
TypPIdF ID firmy pro typ dokladu  
TypPrvUcJ MJ pro přenesenou DP  
TypPrvUcP Kód pro přenesenou DP  
TypS2Typ U vybr. karet evidovat současně i převod ze skladu – číslo typu dokladu  
TypSort Režim třídění při tisku dokladu 0 = kód
TypSortCh Režim třídění při tisku chystačky 2 = skupina