Nastavení programu

Z K.A.P.
Skočit na navigaciSkočit na vyhledávání

Toto menu umožňuje změnit některé základní charakteristiky programu. Nastavením nejrůznějších přepínačů a údajů lze značně upravit chování programu a přizpůsobit je Vašim potřebám. Lze zde např. nastavit identifikační údaje Vaší firmy (Jméno, IČO, bankovní účty,...), přizpůsobit chování programu konkrétnímu počítači (Nastavení konfigurace), změnit vlastnosti jednotlivých typů dokladů (faktury, dobropisy,...) a způsob jejich zadávání a můžete zde nastavit některé pomocné číselníky, které se obvykle nastavují pouze při instalaci programu. Jednou z položek menu v Nastavení programu je Systémové menu, kde můžete prohlížet a měnit systémové číselníky (menu, přístupová práva, zobrazení databází, seznamy uživatelů, ...).


Při vstupu do vybraných dialogů s nastavením programu je v pozadí zobrazováno varovné hlášení informující o tom, že zobrazení okna blokuje ostatním uživatelům na jiných počítačích možnost evidovat doklady.

Upozornění
Před zásahem do těchto nastavení pozorně pročtěte popis v této příručce nebo alespoň nápovědu v programu.

Další odkazy:
Konfigurace
Oprava ini. hodnot
Typy dokladů
Nastavené (standardní) typy
Číselné řady
Sazby DPH
Množstevní slevy za doklady
Množstevní slevy za karty
Bonusy za odběr zboží
Nastavení zvýraznění karet
Bankovní účty
Střediska
Zakázky
Datum uzamčení dokladů
Datum uzamčení pokladny
Typy dokladů
Definiční soubor tiskových sestav
Kódy menu
Ostatní číselníky


Technická poznámka
Pomocí tlačítka na panelu nástrojů Nastavení zobrazení programu/Soubor s obrázkem pozadí programu je možné nastavit individuální podkladové logo programu. ( verze od ledna 2009)
Ve verzi Windows od 2.2010 lze pomocí proměnné BackPicCfg nastavit různé obrázky pro různé sklady. Jména obrázků jsou ve tvaru StdLogo-"sekce".bmp, kde sekce odlišuje jednotlivé obrázky a je obsahem jmenované proměnné.
Pomocí proměnné TransBias,0 můžeme ovlivnit nastavení konkurenčních transakcí, které umožní evidovat různým uživatelům ve stejném okamžiku data ve stejných tabulkách (různé doklady, různé karty). V případě, že více uživatelů mění stejný záznam, pak musí jeden z uživatelů počkat nebo opakovat evidování ( je hlášena chyba 84 nebo 85, pokud je záznam zamčen (editován) jiným uživatelem.
Hodnoty proměnné TransBias
hodnota 0 standardní exkluzivní transakce (jako dosud)
hodnota 1000 základní funkčnost konkurenčních transakcí s automatickým uzamčením (pouze) měněných záznamů (defaultní nastavení od 3.12.2008)
hodnota 1100 konk.transakce s uzamykáním jednoho záznamu - s čekáním
hodnota 1200 konk.transakce s uzamykáním jednoho záznamu - bez čekání
hodnota 1300 konk.transakce s uzamykáním více záznamů - s čekáním
hodnota 1400 konk.transakce s uzamykáním více záznamů - bez čekáním


K libovolné z uvedených hodnot 1x00 lze přičíst ještě 500- program nebude znovu zkoušet opakovat operace vkládání, změny či smazání záznamu, v případě, že je záznam nebo tabulka uzamčená.

Kódy menu KONFIG

Technická poznámka- kódy menu KONFIG
15,1 Konfigurace
15,2 Oprava ini.hodnot
15,6 Sazby DPH
15,7 Množstevní slevy za doklady
15,8 Bankovní účty
15,11 Datum uzamčení dokladů
15,16 Datum uzamčení pokladby
15,23 Množstevní slevy za karty
15,25 Slevy za dlouhodobý odběr
15,27 Bonusy za odběr zboží
15,46 Nastavení zvýraznění karet
15,53 Přirážky za dopravu
15,126 Nastavení periférií
15,127 Číselník tiskáren
15,128 Nastavení připojení tiskáren
15,129 Parametry sestav
15,130 Číselník směrování tiskáren
7,11 Editace definičního souboru sestav