Nastavení zvýraznění karet

Z K.A.P.
Skočit na navigaciSkočit na vyhledávání

Menu:

Služby/Nastavení programu/Nastavení zvýraznění karet


(Funkce je k dispozici pouze ve WIN32GUI verzi programu - nelze ji vyvolat v konzolové verzi programu)

NastZvyrKaret.Png

V tomto dialogu je možné nastavit seznam klíčových slov z poznámky skladové karty (dosud šlo nastavit pomocí proměnné KartaPozn) a barvu zvýraznění skladové karty, která obsahuje toto klíčové slovo (zvlášť pro GUI a zvlášť pro konzolovou veverzi programu). Barvy je možné vybírat buď z předdefinované palety barev (skutečné barvy v GUI verzi pak lze ovlivnit standardním dialogem pro nastavení barevné palety) nebo lze barvu vybrat z nabídky 64 barev (pro konzolovou verzi jen 16 barev). Nastavení se ukládá do proměnných KartaPozn,0(klíčová slova), KartaPozn,10(barvy pro GUI verzi) a KartaPozn,20(barvy pro konzolovou verzi).
V dialogu na nastavení barevného zvýraznění skladových karet lze definovat více klíčových slov. Pokud více klíčových slov má být zobrazeno stejnou barvou, tak je možné v jednom řádku uvést více těchto slov a oddělit je znakem ;.
VyberBarva.Png

Položka Popis
Klíčové slovo slovo, které je napsáno v poznámce skladové karty
Barva zobrazí se dialog pro zadání barvy, kde můžeme barvu vybrat buď:
1. dle palety barev
2. určená barva - můžeme vybrat barvu písma a styl (např. tučné, škrtnuté)