Přenosy dat

Z K.A.P.
Skočit na navigaciSkočit na vyhledávání

Přenos dat je první pracovní činností po nastavení programu. Toto menu slouží k veškeré komunikaci programu s okolím. Přenosy jsou rozděleny do tří skupin:

PrObjednavkyVyberPrenos.PNG

Načtení dat

Načti data v kompr. formátu PLX načítá všechna potřebná data. Vše je uloženo v jednom komprimovaném souboru. Díky komprimaci je minimalizováno množství přenášených dat. Po načtení se data rozbalí a uloží. U některých modelů PDA (především firmy HTC), může docházet ke zpomalení ukládání v okamžiku kdy se PDA dostane do režimu spánku. Proto je vhodné po dobu načítání dat udržovat zařízení v aktivním stavu.
Načti kompletní data má stejnou funkci jako předchozí bod, ale soubory se načítají jednotlivě a okamžitě se ukládají. Množství přenášených dat je výrazně vyšší, ale zase nedochází ke zpomalení v klidovém stavu.
Načti vše kromě oblíbených
Načti adresy a salda
Načti pokyny
jsou další nabídky pro načítaní podkladových dat, ale na rozdíl od prvních dvou bodů načítají pouze vybrané skupiny dat.
Načti kompletně z MaximObjServeru načítá se stejný PLX soubor jako v prvním případě, ale není načítán z http serveru, jako všechny předchozí nabídky, ale načítá se z našeho programu. Výhodou toho řešení je jednoduchost nastavení pro všechny datové přenosy. Navíc se nastavuje pouze jeden program. Není potřeba nastavovat http servery cizích dodavatelů se kterými bývaly potíže.

PrObjednavkyPrenosDat.PNG

Technická poznámka
V exportu dat pro PDA se provádí filtrování individuálních cen. Do PDA se nepřenáší časově neplatné záznamy indiv. cen. se starým datem

Odesílání dat

Jediná volba pro odesílání. Zde se odesílají objednávky, které nejsou označeny jako odeslané. Po úspěšném odeslání se objednávka označí jako odeslaná a nelze ji znovu odeslat. Podrobnosti o opakovaném odeslání budou uvedeny v kapitole o Servisním menu a Práce s objednávkou. Pro odesílání objednávek je potřeba mít dostupný server se spuštěným programem MaximObjServer, který zajišťuje příjem objednávek, jejich předzpracování a odeslání emailem k závěrečnému zpracování. Pokud dojde při přenosu k chybě je potřeba přenos zopakovat, opakování se bude týkat pouze neodeslaných objednávek. Odesílají se pouze objednávky, které mají alespoň jeden řádek.


Načtení nastavení

Načítá nastavení programu stejně jako při úvodním spuštění. Slouží k doplnění nových parametrů a přednastavení programu. Doporučuje se program ukončit a opětovně spustit. Nedochází k mazání ostatních uložených dat.


Po zvolení požadovaného přenosu se musí vybrat adresa serveru, se kterým se PDA spojí a odkud načte, nebo kam pošle potřebná data. Většině případů bude vyhovovat adresa, která je uvedena jako první.


Související odkazy:

  1. Obecné údaje o programu Objednávky
  2. Ovládání tabulek
  3. PDA - vytvoření nové objednávky
  4. PDA - přidávání zboží do objednávky
  5. PDA - ostatní nabídky
  6. Přílohy