MAXIMOBJServer

Z K.A.P.
Skočit na navigaciSkočit na vyhledávání

Tento program není určen pro PDA, ale je určen pro PC se systémem Windows XP. Program je určen k přijímání objednávek od dealerů, jejich předzpracování a následnému odeslání emailem ke zpracování. Dále byl rozšířen o příjem souborů z programu Sklad6 a vzdálené zjištění verze serveru. Popis všech příkazů je uveden v seznamu parametrů MaximObjServer. Po přijetí požadavku z PDA (odeslání objednávek) program tyto objednávky přijme, ukončí spojení a zpracuje přijaté objednávky. Po zpracování vytvoří soubor obsahující přijaté objednávky a ten je jako příloha mailu odeslán. Pokud email nelze odeslat, uloží se soubor do vybraného adresáře (viz. Příloha B – Seznam parametrů MaximObjServer ).
Pro příjem souborů není potřeba žádné zvláštní nastavení. Jediné nastavení je doplnění do ini souboru seznam povolených přípon (typů souborů) a jim odpovídajících činností.
Tento program pracuje bez obsluhy. Běží jako služba na počítači s přidělenou IP adresou (obvykle veřejnou) a musí mít přístup k emailovému serveru.
O provedeném spojení je pořízen záznam v souboru MaximObjServer.log.