Příloha B – Seznam parametrů MaximObjServer

Z K.A.P.
Skočit na navigaciSkočit na vyhledávání

Nastavení ini souboru

Parametr Popis
SenderName Jméno uživatele pro přístup ke svému e-mailovému účtu.
Password Heslo odesílatele, aby se vůbec dostal ke svému e-mailovému účtu a mohl objednávky odesílat.
SMTPServer Adresa počítače kde je umístěna e-mailová schránka ze které budou posílány objednávky
MailFrom Emailová adresa účtu, ze kterého se mají posílat objednávky. Slouží u příjemce k identifikaci odesílatele.
Mailto Adresa kam se budou posílat objednávky přijaté z PDA a kde bude pokračovat jejich zpracování.
Port Číslo TCP/IP portu na kterém čeká server na příjem objednávek z PDA. Standardní hodnota je: 4567.
LogDir Jméno adresáře kam se bude ukládat protokol o činnosti toho serveru. Jméno musí být dostupné ze serveru a server musí mít možnost se zapisovat. Pokud hodnota nebude zadána, bude se protokol ukládat do adresáře odkud je program spuštěn. To bude nejpravděpodobněji C:\WINDOWS\SYSTEM32.
MailDir Jméno adresáře kam se budou ukládat neodeslané objednávky. Dále platí stejné podmínky jako u předchozího parametru.
FileExtension Přípona souboru, který bude přiložen k emalu. (.RVE)
DealerFieldNo Číslo pole ve kterém je označení dealera (obvykle 12).
AddFields Seznam polí která budou vybrána z hlavičky objednávky a vložena do textu emailu. (např.: AddFields= 2, 3, 4, 5, 13, 14, 15, 16“)
LogName Jméno pod jakým se budou k serveru přihlašovat jednotlivá PDA. Musí být shodné s parametrem USER nastaveným v inicializačních souborech PDA.
LogPassw Heslo pod jakým se budou k serveru přihlašovat jednotlivá PDA. Musí být shodné s parametrem PASS nastaveným v inicializačních souborech PDA.
RootDirPLX Výchozí adresář pro stahování PLX souborů. Obsahuje podadresáře určené pro jednotlivé dealery.
LoginMode hodnota 0 znamená nezakódovaný přístup, hodnota 1 znamená, že je povolen zakódovaný i nezakódovaný přístup a hodnota 2 jen zakódovaný přístup

Oba parametry LogName a LogPassw závisí na velikosti písmen. Nepoužívat diakritiku!


Příkazy pro vzdálené řízení programu

Příkazy se odesílají ze vzdáleného zařízení (PDA, notebook, PC). U příkazu „SENDFILE:“ můžou setkat různé příkazy týkající se jednoho souboru, proto MaximObjServer upřednostňuje příkazy přijaté z notebooku, následují příkazy přidělené odpovídající příponě a jako poslední se berou v úvahu zbývající parametry v ini souboru.

Příkaz Vykonávaná činnost
  odešlou se objednávky i jednání s úkoly na email uvedený v ini souboru
EMAIL: Přijaté objednávky, jednání a úkoly se odešlou na adresu uvedenou za tímto příkazem.
VERSION: Vrátí vzdálenému současnou verzi MaximObjServeru. Slouží především k servisním účelům, když dochází k problémům s přenosem dat.
GETPLXFILE: Odešle do PDA soubor obsahující data generovaná Skladem 6 a komprimovaná do souboru s příponou PLX.
GENDIR: Vrátí aktuální adresář ve kterém je uložen nejčerstvější datový soubor PLX
SENDFILE: Příkaz sloužící k odeslání souboru z notebooku. Za tímto příkazem je uvedeno jméno a přípona přenášeného souboru. Po kontrole zda je přípona mezi povolenými, je žádost o přenos potvrzena a přenos zahájen, nebo zamítnuta a přenos je zrušen.

Tento příkaz má ještě další parametry které jsou uvedeny v následující tabulce.


Povolené přípony a příkazy pro práci s nimi

Ukázka nastavení přípon v ini souboru:

[Pripony]
NOX=RUN: c:\ZpracujNOX.bat %s
NO*=EMAIL:
*=SAVE: C:\LOG
ABC=RUN: c:\ZpracujABC.bat %s
AB*=EMAIL: abc@defgh.cz
A*=SAVE: C:\LOG 

Příkazy uvedené v této tabulce můžou být v ini souboru, nebo přijít se jménem souboru z notebooku. Jednotlivé části jsou odděleny znakem „Tabulátor“ = 0x09 = #9

Příkaz Vykonávaná činnost
  soubor se odešle na email uvedený v ini parametru „mailto“. Další popis je shodný s následujícím příkazem.
EMAIL: Platí totéž co v předchozím bodě. Navíc jsou pro oba body dva další parametry:
HDR: obsahuje předmět mailu.
BODY: obsahuje text mailu.
SAVE: Uloží soubor do zvoleného adresáře.
RUN: Spustí požadovaný příkaz a hodnotu %s nahradí jménem souboru.

Komunikace Sklad6/Účto

Podpora pro odesílání SMS pro ústředny 2N pomocí software dodávaného k této ústředně (Ateus XAPI server + SMS server s příslušným počtem licencí). Komunikaci mezi Sklad6/Účto zprostředkovává MaximObjServer, který musí být nainstalovaný v síti (v něm se nastavuje spojení na SMS server a identifikaci uživatelů a hesla klientů do SMS serveru). Ve Sklad6 je třeba nastavit proměnné

Proměnná Popis
SMSServer,0 hodnota 2N
SMSServer,1 IP Adresa nebo jméno serveru, kde je MaximObjServer
SMSServer,2 jméno do MaximObjServeru
SMSServer,3 heslo do MaximObjServeru
SMSFile,1 ID evidence v ADRInfo (výchozí hodnota je 1, tj. "jednání")
SMSFile,2 Typ kontaktu pro zjištění telefonního čísla z evidence kontaktů (ADRINFO) (např. 0=telefon, 2=mobil[výchozí volba], 5=telefon-obj.)
SMSFile,3 Alternativní typ kontaktu ze záznamu odběratele/dodavatale (pokud není kontakt dohledán v evidenci kontaktů) (0=telefon, 1=fax, 2=mobil[výchozí volba], 5=telefon2)