PDA - přidávání zboží do objednávky

Z K.A.P.
Skočit na navigaciSkočit na vyhledávání

Zboží se do objednávky přidává vybráním jedné z nabídek:
Přidat pol.

 • - kompletní sezn. karet
 • - podle skupin zboží
 • - oblíbené
 • - akční nabídka
 • - spec. karty
 • - výprodej
 • - nedodané zboží

Po zvolení prvních dvou objednávek se otevře formulář pro Výběr zboží,

PrObjednavkuVyberZbozi.PNG

po zvolení zbývajících pěti voleb se otevře Seznam zboží.

PrObjednavkuSeznamZbozi.PNG

V seznamu zboží jsou barevně odlišeny položky, které již jsou uvedeny v objednávce. V menu se seznamem zboží se můžou nastavit hodnoty pro rychlé objednávání zboží.

Tlačítko Pole "Název" Činnost Příklad
Hledej Prázdné    
Otevře se formulář se seznamem zboží nastaveným na první položku. Text z jednoho, nebo více slov oddělených mezerami i před prvním slovem je mezera Program postupně vyhledá všechno zboží v jehož názvu se vyskytují všechna zadaná slova. Zadáno je: "citr kofo"
Program postupným mačkáním Hledej vyhledá všechny kofoly citrus, citron apod.
Text začíná jiným znakem než je mezera. Vyhledá první položka, která začíná zadaným textem. Zadáno je: "fern"
Program vyhledá první položku, která začíná slovem "fern". To znamená, že se zastaví na prvním Fernetu.
Pozn.: položku "Abc s.r.o. Fernet 0,5L" přeskočí. Slovo "fern" je uprostřed. Tato položka by se našla pouze pokud by bylo zadáno "fern" s mezerou na začátku.
Hledej posl.
Zadaný název
Chová se obdobně jako tlačítko Hledej, ale ignoruje zadaný text. Použije se text zobrazený jako "naposledy použitý".
Filtruj Text oddělený mezerami (nemusí být mezera na začátku). Vytřídí a zobrazí pouze záznamy obsahující zadaná slova. Zadáno je: "citr kofo""
Program vybere všechny kofoly citrus, citron apod.
Výsledná tabulka může obsahovat jenom několik řádků, nebo může být úplně prázdná.

Ve formuláři Seznam zboží pracuje tlačítko Hledej stejně jako tlačítko Hledej ve formuláři Výběr zboží.


Po stisku vybrat se zobrazí formulář pro zadávání objednaného zboží. V tomto formuláři jsou vedeny základní údaje o zboží. Je zde možnost zobrazit i nákupní cenu a po stisku tlačítka prodejní cenu změnit.

PrObjednavkyKonkrZbozi.PNG

Pokud je zboží baleno po jednom kuse, tak políčko balení zůstává zašedlé a neumožňuje zadat množství.
Po stisku OK se uloží objednané zboží a změní hodnota objednávky v hlavičce a hlavička se uloží.
Pokud se pokusíte zadat zboží, které je již v objednávce uvedeno, pak může program zobrazit z upozornění o tom, že zboží již bylo zadáno, nebo nezobrazí nic a umožní opravu již zadaného zboží.

V menu lze nastavit rychlé objednávání zboží. To znamená, že není nutné vyplňovat množství, ale stačí nakliknout odpovídající menu a požadované množství potvrdit. Jedná se o stejnou funkci jako je v Seznamu zboží, ale obě nabídky jsou na sobě zcela nezávislé.


Související odkazy:

 1. Obecné údaje o programu Objednávky
 2. Přenosy dat
 3. Ovládání tabulek
 4. PDA - vytvoření nové objednávky
 5. PDA - ostatní nabídky
 6. Přílohy