PDA - ostatní nabídky

Z K.A.P.
Skočit na navigaciSkočit na vyhledávání

Seznam objednávek

V seznamu objednávek jsou zobrazeny všechny objednávky, které jsou v PDA uloženy. Po stisku Práce s objednávkou nebo Enter na vybrané objednávce se zobrazí stejné menu jako při zadávání nové objednávky


Seznam zákazníků

Slouží k rychlému prohlížení základních údajů zákazníků .

PrObjednavkySeznamZak.PNG

Nová objednávka vytvoření nové objednávky ke zvolenému zákazníku.
Saldo zákazníka je to stejná tabulka jako při zadávání nové objednávky. Po stisknutí tlačítka Výběr se zobrazí saldo zvoleného zákazníka.
Přehled objednávek zobrazí objednávky, které byly tomuto zákazníku vystaveny.
Info o adrese adresa, místo dodání a další informace.
Jednání, úkoly, ... a další případná menu se zobrazí pouze pokud jsou nastavena v parametrech programu.

Saldo ode dne

Zobrazí všechny zákazníky si s jejich nezaplacenými fakturami, jejichž splatnost je starší než nastavené datum.

PrObjednavkySaldokonto.PNG


Skladové položky

Zobrazí všechny skladové položky. Umožňuje výběr podobně jak je popsáno v tabulce v Přidávání řádků do objednávky. Po vybrání skladové položky se zobrazí detail karty.


Jednání, úkoly, ...

Tato nabídka je poněkud specifická. Označení Jednání, úkoly, … je zvoleno pouze k základní orientaci a proto, že původně byla určena k těmto úkonům. Ve skutečnosti se zde může zpracovávat téměř jakákoliv agenda. Nabídka může být rozšířena na libovolný počet dalších nabídek, např. dotazníky, povinné formuláře k vyplnění, poznámky zákazníků a další údaje.
Všechny formuláře v této nabídce jsou vytvářeny dynamicky, pouze podle nastavení parametrů. To umožňuje jejich přidávání odebírání a změnu jejich vzhledu.
Toto je jediná evidence, kde se přenášejí data oběma směry – do počítače a zpět. V PDA se po odeslání do PC označí jako odeslané a příště se neodesílá. Pokud se v odeslané položce něco změní a znova uloží, tak se příznak o odeslání smaže a položka může být znova odeslána.
V současnosti je každá položka vázaná vždy na konkrétního zákazníka. To umožňuje jejich zobrazení i s objednávkami. V hlavní nabídce jsou zobrazena všechna jednání a úkoly, ale není zde možnost přidávat nové. Ta je až v evidenci zákazníka, nebo v objednávce kdy je vybrán zákazník.


Servisní služby

PrObjednavkyServis.PNG

Smazat všechny objednávky smaže soubor hlaviček a soubor řádků objednávek a vytvoří nové prázdné soubory.
Smazat odeslané objednávky program projde hlavičky objednávek a zkontroluje zda byla objednávka odeslána. Pokud ano, tak smaže řádky a potom i hlavičku dané objednávky.
Označit obj. jako neodeslané zruší u všech odeslaných objednávek příznak o jejich odeslání. Tím se umožní odeslat je opakovaně.
Změna identifikačních údajů změní se základní identifikace, použitelné zejména při kontrole nastavení a při předávání PDA jinému dealerovi. Formulář je shodný s tím, který se zobrazí po prvním spuštění programu.
Licence zobrazí informace o majiteli době platnosti licence a verzi programu.
Zobrazení logu zobrazí se text ve kterém je posledních 20 záznamů o prováděné činnosti. Používá se k dohledání chyb a kontrole běhu programu.
Vymazání logu program vymaže výše uvedené informace. Použít pouze když soubor příliš narůstá.

Související odkazy:

  1. Obecné údaje o programu Objednávky
  2. Přenosy dat
  3. Ovládání tabulek
  4. PDA - vytvoření nové objednávky
  5. PDA - přidávání zboží do objednávky
  6. Přílohy