PDA - vytvoření nové objednávky

Z K.A.P.
Skočit na navigaciSkočit na vyhledávání

Výběr zákazníka

Zákazník se vybírá v tabulce. Pro urychlení je zde vyhledávací pole, do kterého se zadává část jména. Je možnost nastavit zde i fulltextové vyhledávání, které prohledává kromě jména i údaj IČO. Po stisku Vybrat se zobrazí saldokonto zvoleného zákazníka. Pokud jsou údaje o platbách vyhovující, pokračuje se stiskem OK do formuláře obsahující hlavičku objednávky.


Vyplnění hlavičky objednávky

PrObjednavkyNova.PNG

Typ dokladu obsahuje údaje o dokladech jaké je možno použít pro daného zákazníka. Přednastavená hodnota je zvolena v závislosti na zákazníkovi.
Způsob úhrady seznam možných způsobů úhrad. Mění se v závislosti na zvoleném typu dokladu.
Poznámka pole pro zadání textu o maximální délce 100 znaků.
Datum dodání zboží datum kdy chce zákazník zboží doručit. Toto datum se automaticky posune o zadaný počet dní od data vystavení objednávky. Počet dní od vystavení do dodání je nastaven v parametrech.
Datum vystavení objednávky přednastaveno je poslední potvrzené datum v hlavičce objednávky. Z tohoto data se pak vypočítává datum dodání zboží.
Číslo objednávky číslo, které bude přiděleno této objednávce. Každý dealer může mít nastavenu svou vlastní číselnou řadu. Pokud není nic nastaveno, tak se čísluje od 1.
Informace o místě dodání slouží zde pro kontrolu, jestli je vybrána správná pobočka zákazníkovy firmy.

Po potvrzení údajů v hlavičky dojde k uložení hlavičky do databáze a u nové objednávky ke zvětšení počitadla o jedničku. Program pokračuje v menu Práce s objednávkou.


Práce s objednávkou

PrObjednavkyNovaPrace.PNG

Pokračuj tato volba se zobrazí pouze u nové objednávky. Je shodná jako nabídka Přidat pol. – kompletní sezn. karet.
Hlavička objednávky umožňuje opravu a doplnění hlavičky objednávky (viz. předchozí kapitola).
Detail objednávky zobrazí tabulku obsahující řádky aktuální objednávky.
Saldokonto zobrazí platební informace o zákazníkovi, pro kterého je vystavena tato objednávka.
Info o adrese podrobnosti adresy zvoleného zákazníka.
Přidat pol.
kompletní sezn. karet vybere se formulář umožňující hledat a filtrovat kompletní seznam zboží, který je v PDA k dispozici.
podle skupin zboží obdoba předchozí volby, ale zboží je rozděleno do skupin odpovídajících okruhům ve skladovém programu.
oblíbené seznam skladových položek, které zákazník má zákazník mezi zalistovanými položkami nebo položkami, které v poslední době odebral.
akční nabídka seznam položek, které jsou v prodejní akci.
spec. karty zboží, které je v seznamu speciálních karet.
výprodej zboží, u kterého dojde k zastavení prodeje.
nedodané zboží seznam položek, které měl zákazník objednané, a které nebyly v rámci poslední dodávky dodány.
Jednání, úkoly, ... evidence jednání, úkolů a dalších činností popsaných v kapitole Jednání, úkoly, ....
Neodesláno/Odesláno označení zda objednávka byla odeslána. Po kliknutí na tuto položku se stav změní v opačný.
Smazat objednávku smaže aktuální objednávku.

Související odkazy:

  1. Obecné údaje o programu Objednávky
  2. Přenosy dat
  3. Ovládání tabulek
  4. PDA - přidávání zboží do objednávky
  5. PDA - ostatní nabídky
  6. Přílohy