Ovládání tabulek

Z K.A.P.
Skočit na navigaciSkočit na vyhledávání

Ovládání všech tabulek v programu je jednotné.

Klávesa Činnost Poznámka
Šipka dolů Řádek dolů  
Šipka nahoru Řádek nahoru  
Z, L, 7, 8, 9 Stránku dolů  
Q, O, P, 1, 2, 3 Stránku nahoru  
Enter Vyber funguje jako tlačítko v menu Vyber a pokračuje v činnosti v následujícím formuláři
K Konec ukončí práci s vybraným formulářem stejným způsobem jako stisk tlačítka Zpět

Pokud je na zařízení dotykový displej je možnost posouvat se tabulkou pomocí červenožlutého pásku (scrollbaru) na pravé straně tabulky.Údaje zobrazené v jednotlivých sloupcích tabulky a jejich jsou volitelné. Nastavení jednotlivých tabulek je v konfiguračních souborech, které se načítají při prvním spuštění.

PrObjednavkyOvlTabulky.PNG


Související odkazy:

  1. Obecné údaje o programu Objednávky
  2. Přenosy dat
  3. PDA - vytvoření nové objednávky
  4. PDA - přidávání zboží do objednávky
  5. PDA - ostatní nabídky
  6. Přílohy