Příjmové a dodací doklady

Z K.A.P.
Skočit na navigaciSkočit na vyhledávání

Veškeré změny stavu zásob jsou v programu zaznamenány v dokladech. Každý doklad obsahuje hlavičku dokladu a seznam pohybů (v programu jsou pohyby označovány jako operace. Příjmové doklady jsou určeny pro příjem (naskladnění) zboží, dodací (výdajové) doklady způsobují úbytek zboží ze skladu. Vyjímkou jsou dobropisy (či mínusové pohyby), které jsou vždy obrácené doklady k příslušnému běžnému dokladu (tzn. dodací dobropis vrací zboží vrácené odběratelem na stav, zatímco příjmový dobropis vrací zboží zpět dodavateli).


Dodací doklady

Tato nabídka je přichystána pro práci s dodacími (vydanými, výdajovými, prodejovými) doklady. Lze zde založit a vytisknout nový doklad, prohlížet, vyhledávat, opravovat či tisknout již vystavené doklady, zpracovávat základní přehledy a sumáře a provádět některé ostatní činnosti sledování zaplacení faktur, tisk nakládacích listů apod.)

Pokud potřebujete opravit dodací doklad, pak to lze provést přímo v příslušném dokladu, nebo lze vystavit vydaný dobropis, kterým se do skladu vrátí zadaný počet položek v zadané nákupní ceně. Dobropisy se používají taktéž pro vracení obalů (můžete pro to použít i funkci Dobropis na obaly).

V tomto menu lze provádět také další činnosti související s prodejem, jako např. prodej na pokladně nebo sledování rozvozů zboží.

Příjmové doklady

Tato nabídka je přichystána pro práci s příjmovými (přijatými, přijímacími, nákupními) doklady. Lze zde založit a vytisknout nový doklad, prohlížet, vyhledávat, opravovat či tisknout již vystavené doklady, zpracovávat základní přehledy a sumáře a provádět některé ostatní činnosti (sledování zaplacení faktur, tisk nakládacích listů, tisk hromadných příkazů k úhradě apod.). Zpracování příjmových dokladů používá stejnou myšlenku jaká je u dodacích dokladů pouze s rozdílem, že se jedná o obrácený tok zboží.

Přijaté množství lze u dokladů, které způsobují nákup zboží (všechny příjmové mimo příjmový dobropis spolu s dodacím dobropisem) opravovat pouze pokud z těchto příjmů již nebylo vydáváno. Pak už lze opravit nákupní doklad pouze opravným dobropisem.

Je možné si založit vlastní typy příjmových dokladů. V programu lze tedy sledovat příjem na příjemkách, dodacích listech, fakturách či jiných dokladech. Na jakých typech dokladů a v jakých cenách sledujete příjem záleží na nastavení programu.

Související články:

 1. Vstup nového dokladu - dle typu dokladu
 2. Vstup dokladu z přenosového souboru
 3. Vstup dokladu - firma
 4. Vstup dokladu - dle odběratele
 5. Vstup dodacího dokladu se vstupem čísla karty odběratele na začátku
 6. Načtení dokladu ze schránky
 7. Nový výrobní doklad
 8. Prohlížení dokladů
 9. Výdej na účtenku
 10. Dobropis k faktuře
 11. Oprava dokladu
 12. Zaplacení dokladu
 13. Dobropisy na obaly
 14. Soupis daňových dokladů
 15. Nakládací list
 16. Adresy (odběratelé a dodavatelé)
 17. Hromadný příkaz k úhradě
 18. Tisk dokladů
 19. Obalové konto
 20. Sledování rozvozů
 21. Sloučené doklady
 22. Hromadná fakturace DL