Maloobchodní prodej

Z K.A.P.
Skočit na navigaciSkočit na vyhledávání

Menu: Dodací dok./Prodej na pokladně/Maloobchodní prodej

Maloobchodní prodej slouží k přímému prodeji v běžné maloobchodní prodejně, supermarketu nebo na prodejně typu Cash&Carry. Program provádí veškeré činnosti, které souvisí s optimálním provozem pokladního místa. Je podporováno značné množství periferních zařízení, jako jsou čtečky čárového kódu, pokladní zásuvky, zákaznické displeje či programovatelné klávesnice. Program spolu s odpovídajícím hardware dokáže plně nahradit klasickou (nepočítačovou) pokladnu. V maloobchodním prodeji se kontrolují přístupová práva 40 - 42 pro omezení vstupu záporných hodnot pro účty, zboží či obaly.


Obrázek:

MaloProdej1.PNG


Program veškeré zboží, které je prodané pomocí maloobchodního prodeje nebo pomocí prodeje na pokladně, pouze eviduje v samostatné evidenci účtenek. Na závěr dne je třeba provést uzávěrku prodeje na pokladně, které sečte takto prodané zboží a vytvoří jeden velký uzávěrkový doklad (popř. více těchto dokladů), který obsahuje jeden řádek za každé prodané zboží. Tímto dokladem se zboží prodané na účtenky dostane do běžné skladové evidence, s tím, že na každé skladové kartě se objevuje obvykle pouze jedna operace pro každý den, ve kterém byl uskutečněn prodej.

Je možné také kombinovat maloobchodní prodej s prodejem na běžné daňové doklady (např. faktury). Běžné doklady jsou ale odepisovány ze skladové evidence jednotlivě (ve skladu se projeví v okamžiku zaevidování dokladu).

Účtenky se ukládají do jedné společné databáze na počítačovém serveru, takže uživatel s vyššími přístupovými právy (vedoucí apod.) může zapsané doklady průběžně prohlížet a případně i opravovat (v nabídce Prodej na pokladně). Je možné také průběžně vyvolávat sestavu Součet tržeb, která vytiskne tržby podle jednotlivých pokladních a celkové tržby (případně také statistiky prodeje).

Pokladní obvykle nepoužívají běžné menu pro ovládání programu, ale mají nadefinované zjednodušené menu, ve kterém jsou pouze ty funkce, které jsou na pokladně využitelné (prodej, výčetka platidel, …).

Uzávěrka prodeje na pokladně se musí pouštět pouze jednou denně na závěr prodeje po vytištění Součtu tržeb. Uzávěrku je možné provést na libovolném počítači v síti a automaticky se provádí za všechny uživatele, kteří měli během dne zapsané nějaké účtenky. Uzávěrka přeúčtuje všechny tržby na toho uživatele, který byl přihlášený při spuštění uzávěrky.


Maloobchodní prodej podporuje speciální slevy/přirážky na základě sejmutí čárového kódu. V číselníku slev za doklady je třeba nadefinovat odpovídající druh slevy (pořadí 250, hotově, od částky 0 a kód slevy-čárový kód). Slevový čárový kód se načte v průběhu prodeje a sleva/přirážka se uplatní až při ukončení prodeje (F2).

Maloobchodní prodej umožňuje rozdělování účtenky na více samostatných účtenek. Tato funkce pracuje v režimu, ve kterém jsou definována pokladní místa (stoly). Je tak možné vyúčtovat zboží z jednoho prodejního místa více různým zákazníkům (restaurační provozy).


Prodeje provedené prostřednictvím maloobchodního prodeje se nově odečítají ze zásoby na všech běžně dostupných místech (v přehledu karet, v detailu skladové karty, v objednávkách, požadavcích apod.).

Informace o maloobchodním prodeji se zahrnují také do grafů (denní, týdenní, měsíční) - zobrazení lze ovlivnit přepínačem [x] Zahrnout do výpočtů grafů za kartu v číselníku typů dokladů (F12) pro typ dokladů určený pro MO prodej. Prodej je vždy zahrnut pod aktuálním datem.

Prodeje se započítávají také ve výpočtu Analýzy a grafy za skladové karty (v režimu analýz počítaných z přehledu dokladů se MO prodeje nezapočítávají). MO prodeje je možné vyloučit např. tím, že se nezahrne do výpočtu aktuální den nebo že se vyloučí typ dokladu určený pro MO prodej.

V MO prodeji se při prodeji na ostatní typy dokladů (faktury apod.) provádí kontrola povolených typů dokladů dle hodnoty zadané v kartě zákazníka (pokud je definován číselník povolených typů dokladů). U adres označených "jen hotově" je zakázáno vybrání typu dokladu, který nemá povolenu hotovostní platbu.


Technická poznámka
Hodnota Popis
V maloobchodním prodeji se sledují nové příznaky v poli Priznaky2:
+8 ruční výběr skladové karty ze seznamu (např. pomocí F5)
+16 při zpracování předchozí karty nastala chyba (typicky karta nebyla nalezena; předpokládá se, že uživatel kartu dohledal jinak, např. pomocí F5, takže má smysl příznak sledovat u následující karty
+32 výběr karty pomocí rychlokódu (kód uložený mezi čárovými kódy karty s max. 5 znaky)
+64 váha načtena pomocí elektronického rozhraní (Ctrl+F6) - umožňuje tisknout u váhových karet, že hmotnost byla zadána ručně


Kódy menu POKLADNA

Technická poznámka - menu POKLADNA
Kód menu Popis
1,1 Vstup nového dokladu
1,17 Maloobchodní prodej
1,35 Přehled účtenek
1,15 Součet tržeb
1,103 Součet tržeb-pokladní
1,104 Součet tržeb-opakovaný
1,100 Automatická uzávěrka
1,22 Uzávěrka prodeje na pokladně
1,52 Automatická uzávěrka s ošetřením chybových stavů
1,58 Import účtenky z terminálu
1,99 Aut.uzávěrka (PD)+uzávěrka prodeje
1,23 Přeevidování prodeje do minusu
1,14 Nastavení prodeje na pokladně
1,11 Štítky-váhové kódy
1,34 Výkup obalů
1,61 Prohlížení EAN balíčků
7,61 Prohlížení EAN balíčků z výkupu obalů

Pododkazy:
Nastavení maloobchodního prodeje
Maloobchodní prodej zboží

Další odkazy:
Vstup nového dokladu
Přehled účtenek
Součet tržeb
Uzávěrka prodeje na pokladně
Aut.uzávěrka (PD)+uzávěrka prodeje
Automatická uzávěrka tržeb
Automatická uzávěrka s ošetřením chybových stavů
Nastavení prodeje na pokladně
Štítky - váhové kódy
Výkup obalů
Prohlížení EAN balíčků
Import účtenky z terminálu
Podpora kurzových lístků
Zpět:
Prodej na pokladně