Přístupová práva

Z K.A.P.
Skočit na navigaciSkočit na vyhledávání
Číslo Název Popis
2 Právo vidět nákupní ceny Pomocí proměnné Pravo_2 lze nastavit různá omezení týkající se nákupních cen. Pokud je nastavena tato proměnná, tak má přednost před nastavením přístupového práva 2 Právo vidět nákupní ceny. Hodnotu proměnné zadejte jako součet následujících hodnot:
Hodnota Popis
+1 právo vidět nákupní ceny
+2 právo vidět fakturační nákupní ceny a koeficient FC
+4 právo spouštět výpočty související s nákupní cenou (např. sestavu zisku za doklady)
+8 právo provádět kalkulace prodejních cen
+16 právo zobrazovat nákupní operace karty
+32 právo pro ostatní věci související s NC (použije se, pokud jsou vypnuté ostatní hodnoty)

Pokud proměnná není nastavena, tak se pro uživatele se zapnutým přístupovým právem 2 program chová tak, jakoby proměnná měla všechny hodnoty nastavené (hodnota 63) a pro uživatele bez zapnutého oprávnění měla vše vypnuté (hodnota 0).

3 Právo opravovat doklad  
4 Právo opravovat uzavřený doklad  
5 Právo opravovat převedený doklad  
6 Právo měnit ceny Změna individuálních cen v menu odběratele/dodavatele závisí na tomto právu.Pokud je právo vypnuto, individuální ceny se zobrazí pouze v režimu čtení.
7 Právo k položkám menu pro datum uzamčení dokladů nebo pokladny - pouze čtení  
8 Právo vytvářet součtové sestavy  
9 Právo vidět celkové součty  
10 Právo provádět vstup z objednávek a požadavků  
11 Právo provádět změny v rezervacích  
12 Právo vidět výsledky součtu dokladů  
13 Právo vidět tabulku DPH  
14 Právo vidět účetní tabulku  
15 Právo vidět součet převodek  
16 Právo vidět a opravovat kontace karty  
17 Právo vidět a opravovat dodatky karty  
18 Právo převádět doklady podle čísel  
19 Právo vidět součet pokladen  
20 Právo provádět výpočet kons. skladu  
21 Právo opravovat vystavil  
22 Právo vidět zásoby v inventuře  
23 Právo pracovat v uzamčeném období  
24 Právo vidět další údaje u zakázek  
25 Právo neomezeně fakturovat př. příkazem  
26 Právo měnit typ adresy v adresáři firem  
27 Právo opravovat staré prodeje na pokladně  
28 Právo měnit pohled při prodeji na pokladně  
29 Právo přidávat nové prodeje na pokladně  
30 Právo opravovat nový pokladní doklad  
31 Právo měnit název v operacích (u účtů)  
32 Právo měnit počet u operací s účty  
33 Právo měnit název v operacích (u karet)  
34 Právo opravovat odběratele v adresáři  
35 Právo přidávat nové odběratele do adresáře  
36 Právo mazat odběratele v adresáři  
37 Právo opravovat dodavatele v adresáři  
38 Právo přidávat nové dodavatele do adresáře  
39 Právo mazat dodavatele v adresáři  
40 Právo zapisovat záporný pohyb u účtů  
41 Právo zapisovat záporný pohyb u zboží  
42 Právo zapisovat záporný pohyb u obalů  
43 Právo opravovat uzamčené pokladní doklady  
44 Právo nezadávat platbu při vracení hotovosti  
45 Právo editovat sestavy  
46 Právo měnit typ úhrady  
47 Právo opravovat stornovaný doklad  
48 Právo vidět poznámky k adresám  
49 Právo měnit poznámky k adresám  
50 Právo používat účty v dokladech  
51 Právo zakládat nové skladové karty  
52 Právo ručně otevírat peněžní zásuvku  
53 Právo povolit šetřič obrazovky  
54 Právo používat textový editor  
55 Právo vydávat zboží za nulovou cenu  
56 Právo zobrazovat všechny karty v seznamu karet = povolení používat klávesu F11 v seznamu karet.
57 Právo vybírat nákupní operaci při výdeji Standardně je právo zapnuto u všech uživatelů. Právo ovlivňuje možnost změny automaticky dohledané nákupní operace pro výdejové operace (F11)
58 Právo vydávat skryté skladové karty Nedovolí vydávat a evidovat skladové karty, kde Zobrazit = nikdy
59 Právo opravovat převedené pokladní doklady Pokladní kniha
60 Právo opravovat operace výrobního dokladu  
61 Právo opravovat interní vydané doklady  
62 Právo opravovat vydané daňové doklady  
63 Právo opravovat vydané dodací listy  
64 Právo opravovat uzávěrkový doklad prodeje na pokl.  
66 Právo vystavovat interní vydané doklady  
67 Právo vystavovat vydané daňové doklady  
68 Právo vystavovat vydané dodací listy  
69 Právo vystavovat uzávěrkový doklad prodeje na pokl.  
71 Právo opravovat interní přijaté doklady  
72 Právo opravovat přijaté daňové doklady  
73 Právo opravovat přijaté dodací listy  
74 Právo opravovat příjemku do konsignačního skladu  
76 Právo vystavovat interní přijaté doklady  
77 Právo vystavovat přijaté daňové doklady  
78 Právo vystavovat přijaté dodací listy  
79 Právo vystavovat příjemku do konsignačního skladu  
80 Právo měnit cenu u výdajových dobropisů  
101 Pokladna:Povolit výběr zákazníka  
102 Pokladna:Povolit výběr zákazníka přes F4  
103 Pokladna:Povolit výběr zákazníka bez EAN  
104 Pokladna:Automatický výběr zákazníka  
105 Pokladna:Povolit vstup počtu MJ  
106 Pokladna:Povolit výběr karet F5  
107 Pokladna:Povolit vstup balení  
108 Pokladna:Potvrzovat prodané obaly  
109 Pokladna:Povolit mazání uplatňuje se u starého způsobu prodeje na pokladně (při vypnutém právu se vytváří mínusová operace)
113 Pokladna:Režim zobrazení 40x25  
114 Pokladna:Slevy započítávat do cen  
115 Pokladna:Průběžný tisk účtenky  
116 Povolit příjem a výdej necelých balení Standardně vypnuto, pokud má skladová karta povolený výdej jen po celých baleních a typ dokladu má zapnutý přepínač U ozn. karet výdej pouze po celých balení, tak je kontrolován příjem/výdej. U uživatelů s povoleným tímto právem se zobrazuje pouze upozornění na rozbalení zboží.
119 Právo opravovat doklad zprac.reg.pokl.  
120 Právo přijímat karty se zákazem příjmů (standardně je toto právo vypnuté pro všechny typy uživatelů). Pokud daný typ uživatele chce přijímat skladovou kartu, na které je zapnutý příznak Zakázat příjem, pak pomocí tohoto nového práva lze pro vybrané typy uživatelů zobrazovat jen hlášení bez samotného blokování příjmů.
121 Právo měnit zakázané příznaky v kartě vybraným typům uživatelů umožní měnit přístupová práva skladové karty
122 Právo ignorovat prošlé datum spotřeby vybraným typům uživatelů povolí pokračovat i s datem spotřeby, který nevyhovuje kontrole
123 Právo ukládat nastavení formulářů-akt.uživatel přístupová práva umožňující ovlivnit, zda uživatel může ukládat nastavení formulářů s novými tabulkami (barvy, fonty, nastavení sloupců tabulky, pozice oken, stavový řádek, ...).Obě přístupová práva se kontrolují pouze v případě, že je nastavená proměnná KAPGrid,1 na hodnotu 3.
124 Právo ukládat nastavení formulářů-společná nastavení
125 Právo měnit nastavení formulářů (dialog) umožňuje ovlivnit, zda uživatel může vyvolat dialog pro nastavení formulářů s novými tabulkami (barvy, fonty, nastavení sloupců tabulky, pozice oken, stavový řádek ...). Právo se kontroluje pouze v případě, že je nastavena proměnná KAPGrid,1 na hodnotu 7 (aktuálně se kontroluje nenulová hodnota).
126 Právo opravovat doklad zpracovaný aut. uzávěrkou uživatelé bez zapnutého přístupového práva nemohou opravovat doklady, které již byly převedeny automatickou uzávěrkou do pokladní knihy
127 Právo opravovat odsouhlasený doklad  
128 Právo vystavovat doklady mimo urč. období Ve výchozím stavu je toto oprávnění vypnuté. Uživatelé s vypnutým přístupovým právem nemohou vystavovat pové doklady, pokud datum vystavení, DUZP nebo účetní měsíc dokladu je mimo období určené proměnnou
129 Právo zpracovávat neodsouhlasené obj. na dod. právo se kontroluje pouze v případě, že je proměnná NOBJPodpis,0 je nastavena na hodnotu 1
130 Právo používat nezalistované položky u zákazníku s příznakem Jen zalistované je pro uživatele s tímto právem umožněno do dokladu zařadit i nezalistované položky. Pokud je pro daného zákazníka skladová karta označená jako vylistovaná, pak ji lze do dokladů a požadavků přidat pouze v případě, že daný typ uživatele má zapnuté toto přístupové právo.
131 Právo měnit doklady s koncesí po výpočtu hlášení na celní správu Pokud se uživatel pokouší vystavit nový doklad nebo opravuje doklad v období (dle DUZP), za které již byl proveden výpočet hlášení koncesovaného zboží (lihovin) na celní správu, tak se kontroluje, zda zaevidováním dokladu nedojde ke změně, která by ovlivnila hlášení. Uživatelům s vypnutým přístupovým právem je pak při evidování dokladu hlášena chyba 62 Doklad zasahuje do období, pro které

již bylo vypočteno hlášení koncesovaného zboží a doklad nelze zaevidovat. Uživatelé se zapnutým právem jsou jen upozorněni na nutnost podat opravné hlášení. Ve výchozím stavu je toto přístupové právo vypnuto.

132 Právo měnit zboží v dokladech po hlášení práva pro omezení práce s doklady na základě posledního hlášení distributora nebo držitele a celní správu. Pro označené typy dokladů je možné zapnout blokování změny dokladu týkající se zboží s výjimkou vrácených obalů a zvlášť změny týkajících se vrácených obalů. Pokud typ uživatele má pro omezený typ dokladu vypnuté právo pro zboží i pro vrácené obaly, tak je blokována jakákoli změna dokladu (jen doklady s DUZP v hlášeném období).V číselníku typů dokladů je nutné pro odpovídající typy dokladů zapnout nový přepínač (F12) [x] Omezit opravu dokladů z hlášeného období pro vybrané typy uživatelů.
133 Právo měnit vr.ob.v dokladech po hlášení
134 Právo měnit doklad uzavřený průvodkou V menu DOKLAD_SPC (popř. v podmenu tohoto menu) jsou nové kódy menu pro práci s označenými doklady:
Kód Popis
33,81 zapnout příznak změněn po exportu - zapnutí příznaku vynutí export dokladu C+D při nejbližším hromadném odeslání
33,82 vypnout příznak změněn po exportu - vypnutí příznaku potlačí export dokladu C+D při nejbližším hromadném odeslání
33,83 zapnout příznak uzavřen průvodkou
33,84 vypnout příznak uzavřen průvodkou

Pomocí proměnné PruvUza3,0 s hodnotou 1 lze nastavit uzamykání průvodek pomocí nového příznaku. Pokud proměnnou nastavíte na 1, tak se v rámci uzavření průvodky dokladu uzavře jak novým příznakem uzavření, tak i tím původním.

V seznamu přístupových práv pro daný typ je možné vytisknout seznam nastavených přístupových práv pomocí kl. F7.