Hlavní menu programu

Z K.A.P.
Skočit na navigaciSkočit na vyhledávání

Program nabízí používání dvou různých způsobů zobrazení menu a speciální menu pro maloobchodní prodej a pro práci na PDA.

Tzv. pull-down menu

První způsob je o něco přehlednější. Nabídky funkcí jsou zobrazeny systémem tzv. pull-down menu.
Obrázek:
Hlavnimenu1.PNG


Technická poznámka
Pomocí proměnné HlMenuXXX,y lze ovlivnit přístupové právo pro všechny položky vycházející z hlavního menu. XXX je kód menu 1 doplněný nulami zleva na 3 znaky a y je kód menu 2. Lze tak definovat přístup k položce menu pro konkrétní uživatele (nikoli jen pro typy uživatelů). Aby šlo přístupové právo ovlivnit, tak musí být daná položka dostupná pro typ uživatele, který daný uživatel má nastaven (doporučujeme v definici menu nastavit pro typ uživatele alespoň přístup 7). Jako hodnotu proměnné uveďte hodnotu oprávnění 0 až 9.

Speciální menu pro maloobchodní prodej

Druhý způsob (příklad z konzolové verze programu) je vhodný spíše pro zkušené uživatele, protože ve větší míře podporuje používání zkratkových kláves.


Maloobchodní prodej zboží
Opakovaný tisk účtenky - znovu vytiskne poslední účtenku
Výčetka platidel
Součet tržeb-pokladní - součet tržeb za přihlášenou pokladní a aktuální den
Změna vlastního hesla
Změna uživatele


Speciální menu pro PDA

Způsob nadefinování speciálního menu Pokud potřebujeme speciální menu např. pro PDA nadefinujeme ho následujícím způsobem:

 1. Pro menu vyhradíme speciální typ uživatele - typ uživatele nesmí existovat v současné definici menu např. skladník PDA - typ 11
 2. Pro tento typ (11) musíme ve všech stávajících menu zakázat přístup - kód menu 0
 3. Nadefinujeme si speciální menu např. SkladnikPDA. Všechny položky tohoto menu musí mít pro všechny použité uživatele ve skladu zakázán přístup - kód 0 a naopak pro speciální typ (11) povolen přístup
 4. Toto speciální menu přidáme do hlavního menu programu pro speciálního uživatele (typ 11).

Související články:

 1. Příjmové a dodací doklady
 2. Karty
 3. Objednávky
 4. Požadavky
 5. Výpočty
 6. Další služby programu
 7. Změna skladu / Změna uživatele
 8. Konec práce