Karty

Z K.A.P.
Skočit na navigaciSkočit na vyhledávání

Tato nabídka slouží k evidenci skladových karet a pro zpracování některých dalších činností týkajících se karet. Lze zde např. založit novou skladovou kartu, založit účet (to je speciální skladová karta, která je určena ke sledování korunových položek, např. služeb), prohlížet a opravovat skladové karty, sledovat pohyby prováděné na jednotlivých kartách, upravovat ceny, pracovat s individuálními a doporučenými cenami, provádět kalkulace cen, tisknout seznamy (nabídky) zboží, rezervovat zboží, tisknout sestavu zboží s podstavem či nadstavem nebo sledovat záruční dobu zboží.

Protože se velice často pracuje se seznamem zboží, program umožňuje stisknutím klávesy, kdykoli, když počítač není zaneprázdněn nějakým výpočtem, vyvolat seznam karet a v něm si dohledat příslušné informace.


Související odkazy:

Technická poznámka - kódy menu KARTA
Založení nové karty 3,1
Založení nového účtu 3,2
Přehled karet 3,3
Rezervace zboží 3,5
Individuální a doporučené ceny 15,13
Nastavení akčních cen 15,103
Nastavení kalkulace PC 3,20
Nákupní a prodejní akce 3,69
Výrobky a materiál 3,10
Kontrola zásob 3,4
Karty dle dodavatele 2,7
Přehled změněných cen 3,72
Přehled všech čár. kódů 3,75
Cenovky pro slevy 3,77
Doplňování čárových kódů 3,146
Přeceňovací protokoly 3,21
Budoucí přecenění 12,62
Budoucí přecenění - dod. 12,88
Tisk cenovek 3,38
Přeceňovací protokoly 2 3,22
Příprava cenovek - váhové kódy 3,78
Info o zboží 3,76
Tisk : seznam karet 3,7
Kontrola pozic 3,137
Nákladové ceny 3,100
Kontrola cenovek na prodejně 1,149
Karty - další služby  Technická poznámka
Je možno v menu Karta nadefinovat položky pro založení nové skladové karty s předem nastaveným typem - účet/zboží/výrobek/vratný obal/nevratný obal/zboží s pevnou cenou/ zboží s minimální cenou/ materiál (kódy 3,80-3,87).