Import požadavků z OBX formátu

Z K.A.P.
Skočit na navigaciSkočit na vyhledávání

Program podporuje import požadavků z interního formátu OBX. Soubory s tímto typem lze vygenerovat v offline objednávkovém programu nebo je zasílán z kompatibilních webových obchodů a nebo lze vyexportovat soubory v tomto formátu například z objednávek či požadavků ve skladovém systému.

Formát OBX souboru:

Jedná se o textový soubor v kódování Win1250, který formátem připomíná INI soubory. Lámání řádků může být realizováno pomocí CR LF nebo pomocí LF. Jméno souboru není důležité, doporučujeme pouze příponu souboru .OBX.

Většina údajů z hlavičky (sekce [General]) není povinná, údaje však doporučujeme vyplnit (dle příkladu z přílohy). Sekce [Company] popisuje objednatele. Význam položek je zřejmý z příkladu.

Příklad souboru OBJEDNAVKA.OBX
[General]
;informativní datum+čas vytvoření objednávky, její poslední změny a odeslání
Created=16.10.2011 13:10
Changed=18.10.2011 10:24
Sent=18.10.2011 10:25
;očekávané datum dodání zboží + nejpozdější možný termín dodání
DeliveryDate=19.10.2011
LatestDeliveryDate=19.10.2011
;informativní pole se jménem souboru, kde je objednávka uložena - může obsahovat jen jméno souboru bez cesty
FileName=C:\Prj\Objednavky.WIN\OB010319.obx
;nepovinná položka OrderID obsahuje jednoznačné interní označení objednávky
OrderID=111018rbdx
;nepovinné položky OBXApp a OBXAppBuild obsahují jméno aplikace, která objednávku vygenerovala + její verzi
OBXApp=K.A.P. Maxim Offline objednávky pro Windows
OBXAppBuild=5.2.0.0
;nepovinné položky Currency a ExRate obsahují měnu objednávky a informativní kurz
Currency=CZK
ExRate=1
;nepovinná položka Dealer se importuje do pole Zakazka
Dealer=D001
;nepovinná položka DocType určuje typ dokladu dle číselníku dodacích dokladů
DocType=5
;nepovinná položka PaymentType určuje způsob úhrady
;0..pro platbu přev.příkazem; 1..hotově; 2..šekem; 3..směnkou; 4..pokl.dokl.; 5..dobírkou; 6..platební kartou
PaymentType=6
;nepovinná položka PaymentDate určuje datum poslední platby (pokud byla objednávka uhrazena předem)
PaymentDate=18.10.2011
;nepovinná položka PaymentAmount určuje výši poslední platby (pokud byla objednávka uhrazena předem)
PaymentAmount=100.00

[Company]
Name1=Tomáš Grepl
Name2=K.A.P.
Address=Lazecká 70a
City=Olomouc
PSC=772 00
DIC=CZ7104135819
ICO=12675962
RespPerson=Tomáš Grepl
Phone=585311207
Fax=
Mobile=602752140
e-mail=grepl@kapsw.cz
;nepovinná položka ContactEmail určuje e-mail, na který se mají posílat informace o průběhu zpracování objednávky
ContactEmail=grepl@kapsw.cz

[OrderItems]
1=014349|0|8|14|Fernet stock citrus 30% 0.2l|KS
2=014352|0|3|15|Fernet stock 40% 0.5l|KS
3=014353|0|2|14|Fernet stock 40% 0.2l|KS
4=014354|0|1|6|Fernet stock 40% 1l|KS
5=014355|0|3|6|Fernet stock 40% + dóza 0.5l|KS
6=014357|0|4|6|Fernet stock citrus 30% 1l|KS
7=3520321|0|1|12|Alfa margarín nová 500g|KS
8=C183104|0|9|20|Hašlerky fernet 175g|KS
9=C183127|0|1|24|Anticol extra 50g|KS

[OrderMemo]
1=Test
2=Pošlete odpověď, zda to došlo.

Sekce [OrderItems] popisuje jednotlivé položky.
řádek=kód zboží|Počet objednaných kusů|počet objednaných balení|počet mj v balení|Název zboží|Měrná jednotka|poznámka k položce|Cena/MJ bez DPH

např. 1=014349|0|8|14|Fernet stock citrus 30% 0.2l|KS|dodat novou šarži|61.30

V případě, že je vyplněno balení i kusy, pak se celková objednávka sčítá (počet objednaných balení * počet MJ v balení + počet objednaných kusů). Pokud se v objednávkovém systému bude zboží objednávat po kusech a ne po baleních, tak je třeba nastavit objednané množství balení na 0.

Kód zboží musí být kód ze skladového systému. Není umožněn import pomocí EAN nebo kódu zboží dodavatele. Poslední sekce [OrderMemo] obsahuje číslované textové poznámky k objednávce. Může tam být hodně řádků, ale pouze první čtyři se zobrazují jako doplňková informace v průvodci pro import objednávky.

Import z OBX standardně neumožňuje vstup ceny - cena je vždy určena systémem dle odběratele. Pouze pokud je pomocí proměnné OBX, 5 s hodnotou 1 (resp. OBX, 6 pro komprimované objednávky z Offline objednávkového programu) povoleno zpracování cen, tak je cena z OBX souboru akceptována.

Existuje ještě podvarianta importu požadavků z HTML, která se interně převádí na OBX zpracování.

Technická poznámka
Pomocí proměnné OBX,10 lze nastavit výchozí způsob dopravy.