Proměnné skladového systému

Z K.A.P.
Skočit na navigaciSkočit na vyhledávání

Menu: Služby/Nastavení programu/Oprava ini. hodnot.
Klávesa: F12

Chování aplikace je ovlivněno nastavením mnoha parametrů. Pro některé z těchto parametrů existují nastavovací dialogy (např. Oprava INI hodnot, nastavení číselníku typů dokladů apod.). Parametry, které jsou poměrně specifické a nejsou nastavovány tak často a u všech instalací, se nastavují pomocí proměnných skladového systému.

Každá proměnná má 2 části, které ji jednoznačně identifikují.
Název proměnné je text do 10 znaků.
Číslo proměnné je číslo od 0 do 255. Určuje jakousi podvariantu názvu proměnné. Nejčastěji má hodnotu 0. V seznamu proměnných je tato hodnota označena jako Pr2.

Názvy proměnné a čísla proměnných jsou určené programem. Příklady proměnných najdete v tomto seznamu.

Většina proměnných může být závislá na čísle skladu, ke kterému jste aktuálně přihlášeni. Můžete tedy definovat stejnou proměnnou, která bude mít nějakou hodnotu ve skladu 1 a jinou ve skladu 2. Pokud uvedete nenulové číslo skladu v údaji Klíč-sklad, tak se daná proměnná uplatní pouze v určeném skladu. Pokud číslo skladu ponecháte nulové, tak se proměnná uplatní pouze v případě, že pro daný sklad neexistuje stejná proměnná s určeným číslem skladu.

Značná část proměnných může být závislá také na jménu uživatele, pod jakým jste aktuálně přihlášeni do programu. Můžete tedy definovat stejnou proměnnou, která bude mít nějakou hodnotu pro uživatele "Operátor1" a jinou hodnotu pro jiného uživatele nebo všechny ostatní uživatele. Pokud vyplníte textový údaj Uživatel (dříve označeno "Hodnota") jménem uživatele (je třeba vyplnit celé jméno uživatele do maximální délky 10 znaků - co se vejde, vč. mezer apod.), tak se daná proměnná uplatní pouze pro daného uživatele. Pokud údaj Hodnota ponecháte prázdný, tak se proměnná uplatní pouze v případě, že pro aktuálně přihlášeného uživatele neexistuje stejná proměnná s určeným jménem uživatele.


Každá proměnná má svoji hodnotu. Hodnoty proměnných jsou uloženy v seznamu proměnných pod názvem Popis-hodnota. Do hodnoty je třeba zapsat textovou hodnotu (maximální délka je 80 znaků), která je specifická pro každou proměnnou.
Logické hodnoty (Ano/Ne) jsou obvykle vyjádřeny čísly 1 (ano; zapnuto) a 0 (ne; vypnuto). Pro naplnění hodnot ostatních proměnných je třeba znát, v jakém formátu má být hodnota zapsána.

Program při své práci může některé proměnné naplňovat automaticky nebo jako výsledek určité činnosti (např. při uložení nastavení voleb nějakého dialogu).

Proměnné jsou fyzicky uložené v tabulce CISELNIK.BTR, konkrétně v číselníku 161.