Výpočet Intrastat

Z K.A.P.
Skočit na navigaciSkočit na vyhledávání

Program podporuje zadávání informací potřebných pro výpočet Intrastatu (na vstupu i na výstupu). Výchozí nastavení se provádí v číselníku typů dokladů a informace pro Intrastat lze konkretizovat v jednotlivých dokladech. Kromě toho je nezbytné mít správně vyplněné odpovídající informace ve skladových kartách. Samotný výpočet se provádí za pomocí skriptu (umožňuje to výpočet uživatelsky modifikovat). K dispozici jsou také výstupy do generátoru sestav, které umožňují kromě jiného i export do aplikace INSTAT pro podání hlášení.

Do menu je možné definovat následující kódy menu:

Technická poznámka
Menu Kód Popis
DOKLAD_NOV
DOKLAD_SLN
17,71 nastavení vlastností nového dokladu pro Intrastat
DOKLAD_OPR
DOKLAD_OP2
16,71 nastavení vlastností editovaného dokladu pro Intrastat
16,72 zobrazení přehledu vypočtených záznamů Intrastat za aktuální doklad; je zde možné také zadat nové záznamy pro Intrastat (ručně přidané záznamy ale mohou být smazány v rámci výpočtu Intrastat)
libovolné menu vycházející z hlavního menu 9,1 přehled záznamů Intrastat za aktuální sklad - dovoz
9,2 přehled záznamů Intrastat za aktuální sklad - vývoz