Intrastat

Z K.A.P.
Skočit na navigaciSkočit na vyhledávání

Program podporuje zadávání informací potřebných pro výpočet Intrastatu (na vstupu i na výstupu). Výchozí nastavení se provádí v číselníku typů dokladů a informace pro Intrastat lze konkretizovat v jednotlivých dokladech. Kromě toho je nezbytné mít správně vyplněné odpovídající informace ve skladových kartách. Samotný výpočet se provádí za pomocí skriptu (umožňuje to výpočet uživatelsky modifikovat). K dispozici jsou také výstupy do generátoru sestav, které umožňují kromě jiného i export do aplikace INSTAT pro podání hlášení.

Nastavení programu pro Intrastat:

STRUKTURY

KARTA

Do struktury KARTA je potřeba doplnit tyto údaje: ZemePuvodu, StatKod, DoplMJ (země původu, statistický kód, doplňková MJ). Karta strana 4.

DOKLAD

Do struktury DOKLAD je potřeba doplnit tyto údaje: IsStatUrc, IsZemePuv, IsTransakc, IsDruhDopr, IsDodPodm, IsTypVety, IsVypocet

TYP_DOKLA

Do struktury TYP_DOKLA je potřeba doplnit tyto údaje: IsStatUrc, IsZemePuv, IsTransakc, IsDruhDopr, IsDodPodm, IsTypVety, IsVypocet


SOUBORY

INTRSTAT.BTR

V menu Služby/Systémové menu/Správce souborů je potřeba pomocí Alt + F8 založit tabulku INTRSTAT.BTR (soubor, indexy, strukturu).

CSL2.BTR

V menu Služby/Systémové menu/Správce souborů je potřeba pomocí Alt + F8 založit tabulku CSL2.BTR (soubor, indexy, strukturu).


DATABÁZE

Databáze TRAFIC

Nahrát do souboru CSL2.BTR

Číselník 75

Je potřeba exportovat databáze Stát určení, Země původu, Transakce, Druh dopravy, Dodací podmínky, Typ věty

Číselník 161

Založit proměnné MenuScript pro zpracování skriptu


SKRIPTY

  1. Intrastat_vypocet.FSC
  2. Intrastat.FSC

NASTAVENÍ TYPU DOKLADU

V menu Služby/Číselníky/Typy dokladů je potřeba u zahraničních faktur nastavit tlačítkem Intrastat výchozí hodnoty

Intrastat nastaveni dokladu.PNG


GENERÁTOR SESTAV

Přidat sestavy skupiny Intrastat přednostně skupina 12 (JIP 112 - upraven skript pro číslo skupiny).

Sestavy Intrastat.PNG


MENU

Do menu je možné definovat následující kódy menu:

Technická poznámka
Menu Kód Popis
DOKLAD_NOV
DOKLAD_SLN
17,71 nastavení vlastností nového dokladu pro Intrastat
DOKLAD_OPR
DOKLAD_OP2
16,71 nastavení vlastností editovaného dokladu pro Intrastat
16,72 zobrazení přehledu vypočtených záznamů Intrastat za aktuální doklad; je zde možné také zadat nové záznamy pro Intrastat (ručně přidané záznamy ale mohou být smazány v rámci výpočtu Intrastat)
Intrastat 9,1 přehled záznamů Intrastat za aktuální sklad - dovoz
9,2 přehled záznamů Intrastat za aktuální sklad - vývoz
90,102 Intrastat - výpočet (dle nastavení proměnné MenuScript)
90,104 Export pro INSTAT (dle nastavení proměnné MenuScript)
212,2 Přehled pro INSTAT - podrobně (pro kód skupiny 12 v Generátoru sestav)
212,4 Přehled pro INSTAT - sumárně (pro kód skupiny 12 v Generátoru sestav)