Texty na zákaznickém displeji

Z K.A.P.
Skočit na navigaciSkočit na vyhledávání

Texty na zákaznickém displeji lze ovlivnit pomocí proměnné ZDisplay,x. Lichá čísla x jsou pro první řádek, sudá čísla jsou pro druhý řádek dvouřádkového displeje.

Proměnná 1.ř. Proměnná 2.ř. Výchozí hodnota 1.ř. Popis situace, při které je proměnná použita
1 2   Přihlášení k programu
3 4   Odhlášení/Změna skladu
5 6   Konec práce
21 22 Dobrý den Nová účtenka v režimu MO prodeje
23 24   Editace účtenky v režimu MO prodeje
25 26 Celkem : Zobrazení celkové částky v režimu MO prodeje
27 28   Uzavření účtenky v režimu MO prodeje
  30   Načtení obalů
31 32   Načtení balíčku
33 34   Zobrazení mezisoučtu v režimu MO prodeje
41 42   Nová účtenka
47 48   Uzavření účtenky
51 52   Nový doklad
53 54   Editace dokladu
55 56 Celkem : Zobrazení celkové částky
57 58   Uzavření dokladu
65 66   Evidování dokladu
71 72 Uhrazeno: Uhrazeno v domácí měně
73 74 Zbývá uhradit Zbývá uhradit v domácí měně
75 76 Vrátit: Vrátit v domácí měně
77 78   Platba celkem v domácí měně
81   Uhrazeno: Uhrazeno v cizí měně
83   Zbývá uhradit Zbývá uhradit v cizí měně
85   Vrátit: Vrátit v cizí měně
91 92   Zjednodušená platba dokladu - začátek
93 94   Zjednodušená platba dokladu - konec
95 96 Vrátit: Zjednodušená platba dokladu - vrátit
97 98 Doplatit: Zjednodušená platba dokladu - doplatit

Kódy n=150 až 159 jsou uživatelsky definovatelné texty dostupné přes menu s kódem 15,150 až 15,159. Zobrazují se řádky n a n+1 načtené z proměnné ZDisplay,n.