Přenos z PDA

Z K.A.P.
Skočit na navigaciSkočit na vyhledávání

Menu: Služby/Převody dat/Přenos z PDA

Slouží pro zpracování dat přenášených z PDA a pro přípravu dat do PDA.

Přenos dat do PDA

Vytvoření převodních dat

PrenosPDA.PNG

Klávesa/Funkce Popis
Výběr karet Všechny karty mimo skryté
Karty s nenulovou zásobou
Karty s pohybem od (nabízí za posl. dva měsíce)
Všechny karty
Použít uloženou výběrovou podmínku pro výběr karet nabídne seznam výběrových podmínek ze skladových karet
Nezaplacené faktury vypsat položky
Oblíbené položky lze je buď naexportovat nebo vybrat z databáze prodeje nebo evidence zalistovaného zboží
F2 spustí výpočet, data jsou vytvořena v adresářích určených v nastavení dealerů


Technická poznámka - kódy menu
Kód Popis
7,101 speciální druh exportu pro PDA (stav exportu=1)

Při generování dat pro PDA se generují všechna existující cenová pásma (dle verze programu 6 až 14). Pro správnou funkci objednávkového programu je ale třeba nahrát novou verzi objednávkového programu do pDA a na PC zrušit případné směrování stávajících více cenových pásem do pásem v PDA (proměnná PSxxx).


Technická poznámka - volba cen pro PSION
Při exportu je možno použít i prodejní ceny 7-15. Ale je nutno je nastavit místo ceny 1-9. To se provede nastavením proměnné PS+"IČO", kde IČO je IČO odběratele a do údaje Popis dáme až devět čísel oddělených lomítky pro jednotlivá cenová pásma. Pokud cenové pásmo není nastaveno, použije se automaticky původní cen. pásmo ( cena1-6/NC/prům.NC/dohod.NC).
V exportu dat pro PDA lze pomocí proměnné PDAVYO,0 s hodnotou 1 nastavit přípravu informací o prodeji za poslední 3 období. Před exportem dat pro PDA musí být připraven výpočet prodeje za více období. Údaje se pak v objednávkovém programu pro PDA zobrazují v přehledu karet.

Výpočet prodeje odběratelů

PrenosPDAObdobi.PNG

Po zadání datumu od/do dojde ke spočítání zboží odebraného jednotlivými odběrateli.


Nastavení dealerů

PrenosPDADealer.PNG

Funkce Popis
Dealer buď vybereme z číselníku zakázek (Ctrl + Enter) jednotlivého dealera nebo můžeme použít na konci znak * (např. GR*) označující, že do exportního adresáře budou připravena data za všechny dealery začínající zvoleným textem
Adresář uvedeme cestu do podadresáře, kde chceme generovat data (platí pro PDA, notebooky).

Pokud chceme pro PDA urychlit generování dat, nastavíme tzv. pracovní adresář pro společná data, která jsou generována pouze jednou dealer=prázdný, adresář= pracovní adresář.

Stav exportu číslo filtru pro export - filtrované záznamy lze ovlivnit pomocí nastavení menu nebo pomocí proměnné. Pokud zadaný záznam má v tomto údaji nenulovou hodnotu, pak se data pro zvoleného dealera negenerují. Lze nastavit, že se pro daný sklad generují pouze data pro dealera s určeným stavem exportu.
Verze (formát dat) vypsat všechno (Data pro notebooky - ostatní pole uvedené níže a stav exportu nemají význam)
Max id. adresáře počet dat
Přípona exportu pro PDA vyplňte TXT
Třídění dle kódu zboží není-li zaškrtnuto je tříděno podle názvu karty
Id. podmínky adresy odběratele lze vybírat dle číslem určené výběrové podmínky v odběratelích


Tip
V tabulce můžeme nadefinovat více řádků se stejným adresářem - v tomto případě se generují jen jedny data, které obsahují údaje od všech dealerů, který mají stejný adresář (např. pokud jeden dealer používá více zakázek v hlavičce dokladu).


Přenos dat z PDA

Načtení požadavků ze schránky

Soubor s objednávkami z PDA musí být uložen v adresáři, který je uveden v nastavení konkrétního dealera a objeví se seznam jeho objednávek

PrenosPDASchranka.PNG

Klávesa Popis
F6 změna příznaku převeden (ano/ne)
F2 načtení nepřevedených objednávek

V požadavcích se objeví naimportované objednávky (menu Požadavky/Přehled požadavků).