Příprava individuálních cen z označených karet (Alt+I)

Z K.A.P.
Skočit na navigaciSkočit na vyhledávání

Menu : Karty/Přehled karet

PrehledVsechKaretOznZazn.png

Klávesa : Alt + I

IndCenZadatVzZazn.png

Po zvolení položky Zadat vzorový záznam se objeví okno viz. obrázek, kde můžeme zadat vzorové (platné pro všechny vybrané karty) údaje. Minimálně bychom měli vyplnit pole skupina slev - takto můžeme snadno vytvářet individuální ceníky pro jednotlivé zákazníky nebo akční ceníky.

IndCenVzZazn.png

Objeví se okno se seznamem nově vytvořených individuálních cen. Zde můžeme upravit každou individuální cenu zvlášť.

IndCenSezn.png