Příloha A - Seznam parametrů programu Objednávky

Z K.A.P.
Skočit na navigaciSkočit na vyhledávání
Parametr Předvolené hodnoty *) Popis
CasPosledniAktualizaceDat 1.1.1970 Datum a čas kdy se naposledy načítala data z internetu.
CekaniNaHledej 500 Prodleva v [ms] ve vyhledávání zboží. Než uplyne interval nemůže být stisknuto tlačítko Hledej. Pokud bude stisknuto program to vyhodnotí jako stisk Zpět.
CisloNoveObjednavky 1 Číslo nové objednávky. Může být použito k nastavení číselné řady objednávek u dealerů.
DealerJmeno Nenalezen Jméno dealera
DealerKod Nenalezen Kód dealera
DestIP **) 192.168.1.1 Cílová adresa kam se posílají objednávky.
DniProExpedici 0 Předvolený počet dní kolik má uplynout od vystavení objednávky do data dodání.
DPH+ číslo 0,1,2,3, … Číslo sazby DPH, parametrů je více a každý má svou sazbu:
DPH0=0
DPH1=9
DPH2=19 atd.
DruhyDokladu 0 - Faktura
1 – DruhyDokladu
Seznam druhů dokladů,které jsou k dispozici pro dealera
EmailTo Nic Emailová adresa pro odeslání objednávek, pokud má být odlišná od adresy v programu MaximObjServer.
Firma Nenalezen Označení firmy
GridVyskaRadku 20 Výška řádku v tabulkách (v pixelech) a editačních prvků odvozených z tabulek.
Většinou vyhovuje 20, pro rozlišení 640x480 je potřeba 40.
HlavickaObjPoznEditMaly ***) N ****)
ICO Nic IČ firmy
idDealeraUkoly   Označení dealera v evidenci jednání a úkolů.
IniParamsFormBtnOK 0,1,2,3 *****) Umístění tlačítka.
JeDotykovyDisplej ***) A Pokud je nastaven dotykový displej, tak některé parametry mají jiné defaultní hodnoty než když dotykový displej není.
LicenceDo Nic Datum do kdy je koupena licence na používání programu.
LZHArchiv PDA.PLX Jméno souboru, ve kterém jsou uložena zkomprimovaná data ke stažení do PDA.
minSirka 250 Minimální šířka displeje v pixelech. Určuje okamžik kdy je displej naležato (více než 250), nebo na stojato (méně než 250).
ObjednatBaleni Nic Předvolené množství na objednávku. Urychluje objednávání. Doporučené hodnoty jsou 1,2,5.
ObjednatKusu Nic Předvolené množství na objednávku. Urychluje objednávání. Doporučené hodnoty jsou 1,2,5.
ObjHlavickaListPopisy č obj.,Jméno,Částka Popis pro tabulku hlaviček objednávek.
ObjHlavickaListSirky 0,50, 100,75 Šířky sloupců pro tabulku hlaviček objednávek.
ObjHlavickaListSloupce 0,7,5 Seznam sloupců pro tabulku hlaviček objednávek.
ObjObsahPopisy Kód,Název,Počet Popis pro tabulku řádků objednávek.
ObjObsahSirky 0,50, 120,50 Šířky sloupců pro tabulku řádků objednávek.
ObjObsahSloupce 1,2,4 Seznam sloupců pro tabulku řádků objednávek.
OdeslatUkoly 0 0 = Nic se neodesílá. Program se na nic neptá.
1 = Odesílá se podle volby uživatele.
2 = Odesílá se vše. Program se na nic neptá.
Pass Nic Heslo pro připojení k serveru při odesílání objednávek.
PLXAdresar Nic Adresář který obsahuje vygenerované PLX soubory pro vybraného dealera.
PobockaMisto   Upřesnění místa pobočky dealera. Doplnění informace z nastavení programu.
PocetDniPoSplatnosti 0 Kolik dní po splatnosti mají mít nezaplacené faktury tabulce Saldokonto ode dne.
Port 4567 Port, na kterém se bude hledat server pro příjem objednávek.
PosunGMT 1 Počet hodin, o které se liší náš čas od času v Greenwichi. Pro ČR platí 1 hodina v zimě a 2 hodiny v době letního času.
PosunoutDatumODni 0 Korekce pro Nokii 9300, která některé datumy udává o jeden den nižší.
PotvrdSpravnostObjednavky ***) N MaximObjServer očekává potvrzení správnosti odeslané objednávky z PDA.
PovolenaZmenaProdCeny ***) N Povolit dealerovi změnu prodejní ceny.
PovoleniKProhlizeniMarze N Dealerovi se zobrazí jak velká bude jeho marže.
PravoPrekrocitLimit ***) N Povolit dealerovi překročit cenový limit zákazníka.
PravoVidetNC ***) N Právo dealera prohlížet nákupní ceny.
PrenosBtnZpet2 0,1,2,3 *****) Umístění tlačítka.
ProdejniCenaEditMaly ***) N ****)
RadekObjBtnNakCena 0,1,2,3 *****) Umístění tlačítka.
RadekObjBtnOK 0,1,2,3 *****) Umístění tlačítka.
RadekObjBtnProdCena 0,1,2,3 *****) Umístění tlačítka.
RadekObjDefaultBaleni 0 Předdefinovaná hodnota pro předvyplnění objednaného balení.
RadekObjDefaultMnozstvi 0 Předdefinovaná hodnota pro předvyplnění objednaného množství.
RadekObjVyberBaleni A Pokud je zboží baleno po více než jednom kuse, tak se kurzor nastaví na zadávání balení, jinak se zadává množství.
SaldoAllBtnHledejText 0,1,2,3 *****) Umístění tlačítka.
SaldoAllListPopisy Jméno, Splatnost, Dluží, Zaplaceno Popisy sloupců tabulky Saldokonto ode dne.
SaldoAllListSirky 0,300, 150, 100, 100 Šířky sloupců tabulky Saldokonto ode dne.
SaldoAllListSloupce 1,4,5,6 Pole sloupců tabulky Saldokonto ode dne.
SaldoListBtnOK 0,1,2,3 *****) Umístění tlačítka.
SaldoListPopisy Faktura, Prodlení, Celkem, Zaplaceno Popisy sloupců tabulky Saldokonto zákazníka.
SaldoListSirky 0,150, 150, 150, 150 Šířky sloupců tabulky Saldokonto zákazníka.
SaldoListSloupce 2,1005,5,6 Pole sloupců tabulky Saldokonto zákazníka.
SrcHttp http://kapsw.cz/upload1/ Zdrojová adresa odkud se stahují data
TlacitkoNovaObjednavka A Zobrazí v hlavním menu nabídku na vytvoření nové objednávky.
TypNakupniCeny 0 0 = Poslední NC
1 = Pevná NC
2 = Průměrná NC
UkolDetailBtnOKText 0,1,2,3 *****) Umístění tlačítka.
UkolDetailBtnZpetText 0,1,2,3 *****) Umístění tlačítka.
UkolDetailDatum1ReadOnly False Pokud je True, tak znepřístupní editaci a data se pouze zobrazí.
UkolDetailDatum2ReadOnly False Pokud je True, tak znepřístupní editaci a data se pouze zobrazí.
UkolDetailKomentarMaly 0,1,2,3 *****) Umístění tlačítka.
UkolDetailKomentarReadOnly False Pokud je True, tak znepřístupní editaci a data se pouze zobrazí.
UkolDetailPopis1Maly 0,1,2,3 *****) Umístění tlačítka.
UkolDetailPopis1ReadOnly False Pokud je True, tak znepřístupní editaci a data se pouze zobrazí.
UkolDetailPopis2Maly 0,1,2,3 *****) Umístění tlačítka.
UkolDetailPopis2ReadOnly False Pokud je True, tak znepřístupní editaci a data se pouze zobrazí.
UkolDetailPopis3Maly 0,1,2,3 *****) Umístění tlačítka.
UkolDetailPopis3ReadOnly False Pokud je True, tak znepřístupní editaci a data se pouze zobrazí.
UkolDetailPrioritaReadOnly False Pokud je True, tak znepřístupní editaci a data se pouze zobrazí.
UkolDetailStavReadOnly False Pokud je True, tak znepřístupní editaci a data se pouze zobrazí.
UkolyDetailDatum1 ²) Datum 1,Datum1 Popis datového pole Datum1
UkolyDetailDatum2 ²) ,Datum 2 Popis datového pole Datum2
UkolyDetailKomentar ²) Komentář, Popis datového pole Komentář
UkolyDetailPopis1 ²) ,Popis 1 Popis datového pole Popis1
UkolyDetailPopis2 ²) , Popis datového pole Popis2
UkolyDetailPopis3 ²) , Popis datového pole Popis3
UkolyDetailPriorita ²) ,Priorita Popis datového pole Priorita
UkolyDetailStav ²) Stav,Stav Popis datového pole Stav
UkolyListBtnOKText 0,1,2,3 *****) Umístění tlačítka.
UkolyListBtnPridatText 0,1,2,3 *****) Umístění tlačítka.
UkolyListBtnSmazatText 0,1,2,3 *****) Umístění tlačítka.
UkolyListBtnZpetText 0,1,2,3 *****) Umístění tlačítka.
UkolyListPopisyX ¹)   Popis tabulky pro vybranou položku
UkolyListPrioritaX ¹) 0 - Kritická
1 - Vysoká
2 - Střední
3 - Nízká
4 - Až jestli zbude čas
Hodnoty Priorita pro Jednání nebo Úkoly.
UkolyListSirkyX ¹)   Šířka odpovídajícího sloupce
UkolyListSloupceX ¹)   Seznam polí zobrazených ve sloupci (viz. Příloha D - Úkoly)
UkolyListStavX ¹) 0 - Příprava
1 - Hotovo
2 - Odloženo
3 – Zrušeno
Hodnoty Stav pro Jednání nebo Úkoly.
UkolyListPravoZaznamy 0 – bez oprávnění = nesmí nic
1 – pouze číst
2 – číst a přidávat
3 – vše včetně mazání
Oprávnění pro práci se záznamy.
UkolySeznam 1 - Jednání
2 – Úkoly
Seznam položek menu pro úkoly, jednání a další případné evidence. Číslo odpovídá IDEvidence.
UkolyTypZpracovani 0,1 Typ zpracování, pořadí musí odpovídat položkám v UkolySeznam
User Nic Jméno uživatele pro přístup k MaximObjServeru
ZakaznikHledejFullText ***) N Povolí fulltextové vyhledávání zákazníků.
ZakaznikListBtnDalsi 0,1,2,3 *****) Umístění tlačítka.
ZakaznikListBtnHledej 0,1,2,3 *****) Umístění tlačítka.
ZakaznikListBtnVyber 0,1,2,3 *****) Umístění tlačítka.
ZakaznikListEditNazevMaly ***) N ****)
ZakaznikListPopisy Název, Faktur. Místo Popisy sloupců tabulky Seznam zákazníků.
ZakaznikListSirky 0,125, 100 Šířky sloupců tabulky Seznam zákazníků.
ZakaznikListSloupce 1,4 Pole sloupců tabulky Seznam zákazníků.
ZboziListBtnHledej 0,1,2,3 *****) Umístění tlačítka.
ZboziListBtnVyber 0,1,2,3 *****) Umístění tlačítka.
ZboziListEditNazevMaly ***) N ****)
ZboziListPoleHledejNahoru ***) N ****)
ZboziListPopisy Název, Cena, s DPH, Na skladě Popisy sloupců tabulky Seznam zákazníků.
ZboziListSirky 0,575,200,200,350 Šířky sloupců tabulky Seznam zákazníků.
ZboziListSloupce 1,6,1002,15 Pole sloupců tabulky Seznam zákazníků.
ZboziListZobrazitPoleHledej A,N Zobrazí pole pro zadání hledaného názvu zboží
ZboziVyberBtnFiltruj 0,1,2,3 *****) Umístění tlačítka.
ZboziVyberBtnHledej 0,1,2,3 *****) Umístění tlačítka.
ZboziVyberBtnHledejText 0,1,2,3 *****) Umístění tlačítka.
ZboziVyberBtnZpet,
ZboziVyberBtnZpet2
0,1,2,3 *****) Umístění tlačítka. Formulář obsahuje 2 tlačítka se stejnou funkcí.
ZboziVyberEditNazevMaly ***) N ****)
ZboziVyberSkupinyBtnFiltruj 0,1,2,3 *****) Umístění tlačítka.
ZboziVyberSkupinyBtnHledej 0,1,2,3 *****) Umístění tlačítka.
ZboziVyberSkupinyBtnHledejText 0,1,2,3 *****) Umístění tlačítka.
ZobrazitHTTPPrenosy true V menu pro načtení dat se zobrazí, nebo skryjí nabídky pro přenos pomocí protokolu http.
ZpUhrady+číslo 3,5,7 … Podobně jako u DPH je k textu připojeno číslo. Číslo odpovídá druhu dokladu a pro tento doklad jsou nastaveny způsoby úhrady.
Např.:ZpUhrady3=1 - Hotově,2-Stravenky,4 - Pokl. dokladem,6 - Plat. karta, ZpUhrady5=0 - Příkazem,5 - Dobírkou,6 - Plat. karta

  • *) Některé parametry jsou používány v programu opakovaně a proto mohou mít více parametrů
  • **) Obsahuje více hodnot proto, že uživatel má možnost volby mezi nimi. Za čárkou nesmí být mezera.
  • ***) Parametr nabývá hodnot Ne – Povolené hodnoty jsou: 0,N,F pro NE a 1,A,Y,T pro Ano. Není závislé na velikosti písmen.
  • ****) Pokud je hodnota Ano, tak se zobrazí editační prvek na bázi tabulky ale je obvykle menší než standardní prvek, který se zobrazí pokud je hodnota Ne.
  • *****) Hodnota může být jen jedna z těchto možností: 0 – nezobrazit, 1 – v menu, 2 – na ploše, 3 – na ploše i v menu současně
  • ¹) Hodnota X odpovídá číslo IDEvidence, které je uvedeno jako úvodní hodnota v parametru UkolySeznam.
  • ²) Parametr nabývá tolik hodnot, kolik je položek v parametru UkolySeznam. Hodnoty je možné vynechat, pak se můžou opakovat dvě čárky za sebou. Počet čárek MUSÍ odpovídat počtu čárek v parametru UkolySeznam. Vynecháním některé hodnoty způsobí, že nedojde k vykreslení daného editačního prvku a ten zůstane skrytý a nevyužívá se.