Návrh objednávek podle průměrného prodeje a dodacího cyklu

Z K.A.P.
Skočit na navigaciSkočit na vyhledávání

NavrhObjDlePrumADod.PNG

V úvodním dialogu návrhu objednávek podle průměrného prodeje jsou k jednotlivým vstupním polím doplněny nápovědy, které se objevují, pokud se myš zastaví nad vstupním polem

V návrhu objednávek podle průměrného prodeje lze nyní využívat jako referenční období také období, které je v samostatných datech (např. samostatná data z loňského roku). Nastavení se řídí proměnnou OldDataDir,0 (pro určení adresáře se starými daty) a OldDataGrf,0 pro určení datumu, od kterého se data berou z aktuální databáze (starší období se bere ze složky dle OldDataDir). Je možné použít také referenční období, které přechází přes obě databáze.

V návrhu objednávek podle průměrného prodeje je doplněna možnost určit zvlášť dodávkový cyklus pro akční karty. Ty jsou určeny pomocí toho, zda daná karta vyhovuje určené individuální ceně - ve výchozím stavu NC*. Jméno ind.ceny pro určení akcí lze změnit pomocí proměnné NBJAkce,1 (ta současně ovlivňuje zvýrazňování akčních karet v prohlížení návrhů). Současně je rozšířena možnost pro doplnění karet, u kterých program určil, že je není třeba objednávat. Nyní lze vybrat, zda se do návrhu mají tyto karty nemají zařazovat, nebo se mají přesto zařadit všechny karty a nebo se mají zařadit i akční karty s nulovým návrhem. Lze také určit, jakým způsobem se má dodávkový cyklus zpracovávat. Informace o dodávkovém cyklu může být brána ze skladové karty, z adresy dodavatele nebo se použije určený běžný dodávkový cyklus. Výběrem z nastavení zpracování dodávkového cyklu lze určit, v jakém pořadí se informace mají brát pokud nejsou vyplněny.

Technická poznámka
Pomocí proměnné NCTEST,0 je možné nastavit text, který se objeví při hlášení, že prodejní cena je nižší než nákupní cena (např. "Prodejní cena je nižší než určená minimální cena"). Tato informace tak může navazovat na kontrolu prodeje pod nákupní ceny definované pomocí individuální ceny NCTEST*
Pomocí proměnné NBJVyp3,0 lze určit počet dní pro automatické určení referenčního období (výchozí hodnota je 30). Pokud je proměnná definována, tak se v rámci ukládání nastavení dialogu (F6) neukládá nastavení datumu a vždy se určuje dle této proměnné.
Varianty Zahrnout nezpracované požadavky:

Ano (jen nezpracované)
Ano (i část. zpracované)
jsou zpracovány takto: program spočítá na základě dodacího cyklu a průměrného prodeje hrubý návrh objednávky a ten porovnává s celkovým množstvím z požadavků. Pokud je požadované množství vyšší, tak se použije pro návrh objednávky. Výsledek se pak porovnává se zásobou navýšenou o nezpracované objednávky na dodavatele.
Varianta Přidat se počítá takto: požadované množství je přičteno k hrubému návrhu objednávky a to se pak teprve porovnává se zásobou s objednávkami.

Rozsáhlé vylepšení návrhů objednávek na dodavatele. Algoritmus pro výpočet návrhů podle průměrného prodeje byl významně rozšířen. Program umí pracovat s extrémními hodnotami, váhami pro určení významnosti aktuálního a staršího období, z prodejů je možné vynechat vybrané "spekulativní" prodeje, je umožněna práce s maximy, do prodejů a zásob jsou započítány alternativní karty,pracuje se s novinkami, kartami jen na objednávku, je možné definovat blokování návrhů na základě několika kritérií, program vyhodnocuje aktuální a budoucí nákupní akce a na základě nich prodlužuje nebo zkracuje dodací cykly, je možné nastavit pravidla pro navýšení dodacích cyklů na základě budoucího zvýšení či snížení nákupní ceny. V detailu návrhu je nově možné zobrazit hodnotu "Vypočítaná objednávka", která vyjadřuje návrh objednávky jen na základě průměrného prodeje (bez výše uvedených vylepšení).
Pro nastavení návrhů lze použít následující proměnné:

Technická poznámka
Proměnná Popis Výchozí hodnota
NBJVyp3,0 počet dní od akt.data pro referenční období "OD" (použije se jen pro typ období ,Období od-do").
Pokud je proměnná definovaná, tak se období neukládá do číselníku při stisku F6 pro uložení nastavení dialogu
 
NBJVyp3,1 typ použitého dodacího cyklu z karty  
NBJVyp3,2 typ použitého objednávkového množství z karty  
NBJVyp3,3 počet dní od akt.data pro referenční období "DO" 1
NBJVyp3,4 režim navýšení minimální zásoby  
NBJVyp3,5 procento navýšení minimální zásoby  
NBJVyp3,6 ind.cena pro definici novinek; karty spadající do této IC jsou považovány za novinky  
NBJVyp3,7 počet dní od založení karty, po které je karta považována za novinku(pokud je proměnná NBJVyp3,6 definovaná s prázdnou hodnotou)  
NBJVyp3,8 maska pro údaj Strediska, která definuje, které karty mají mít nulový návrh objednávky  
NBJVyp3,9 váha prvního (nejstaršího) období 100
NBJVyp3,10 váha posledního (aktuálního) období

100

NBJVyp3,11 hodnota 0 zakáže použití alternativních karet pro návrhy objednávek  
NBJVyp3,12 maska pro pole Strediska pro výběr karet, které se mají objednat, jen pokud jsou v akci (objednává se nejvýše do konce akce)  
NBJVyp3,14 maska pro pole Strediska pro výběr karet, které mají mít nulový návrh, ale jen v případě, že režim objednávání je jiný než "Vše do jednoho návrhu"  
NBJVyp3,15 nenulová hodnota vyřadí z návrhů objednávek skryté karty (zobrazit=nikdy)  
NBJVyp3,16 určuje, zda se do výpočtu mají započítávat jen zásoby z aktuálního skladu nebo i z dalších skladů (2..sklad2, 4=sklad3, 8=sklad4, ..). Další sklady musí být definovány stejným způsobem, jako se definují pro zobrazení zásob v kartách (ZASOBA2, ZASOBA3, ZASOBA4 apod.)  
NBJVyp3,17 maska pro pole ID pro výběr karet, které se mají objednat, jen pokud jsou v akci (objednává se do začátku budoucí akce) - doplněno  
NBJVyp3,18 počet dní pro karty vyhovující masce pro ID (jen pokud je akce) v případě, že zboží nemá definovanou budoucí akci 60
NBJVyp3,19 min. počet dní "do dodání" pro akční karty vyhovující masce pro ID (jen pokud je akce) 7
NBJVyp3,20 počet dní "do dodání" pro akční karty vyhovující masce pro ID, pokud jsou menší než hodnota definovaná předchozí proměnnou 10
NBJVyp3,21 maximální počet dní pro dodací cyklus pro vyhodnocení, že se blíží konec aktuální nákupní akce 5
NBJVyp3,100 až 109 pásma pro zvýhodnění dodacího cyklu pokud je aktuální akční NC lepší než budoucí NC (testuje se také obdobně v případě, že je připravena budoucí akce).
Hodnoty musí být ve formátu:
procento změny NC/koeficient dodacího cyklu/max.počet dní v dodacím cyklu/max. procento záruky
NBJVyp3,100: 0.05/1.5//50
NBJVyp3,101: 0.5/3//50
NBJVyp3,102: 3/6/90/50
NBJAkce,1 označení ind.ceny pro nákupní akce (výchozí je NC*)  
NBJZPol,0 počet dní pro započítání částečně zpracovaných požadavků 14
NBJZPol,1 hodnota 1 = režim práce s více soubory požadavků dle SkladDEL; hodnota 0 je výchozí (pracuje se jen s požadavky z aktuální databáze)
NBJZPol,6 počet dní pro započítání nezpracovaných požadavků  
NBJZPol,7 počet dní "navíc" pro započítání požadavků pro výpočet posledního započítaného dne (akt.datum+běžný dod.cyklus+počet dní do dodání+hodnota proměnné)  
DokVypNBJ,0 hodnota 0 zakáže dohledávání dokladů označených jako spekulace  

Po výpočtu návrhu se vždy zobrazí návrhy objednávek za ten den, který byl nastaven jako Datum zpracování při vytváření návrhu. Při zobrazení návrhu (z hlavního menu) se kontroluje, zda existuje návrh s novějším datem než je dnešní datum a pokud ano, tak je nabídnuto, zda zobrazit návrhy za aktuální datum nebo za to novější.