Informace o kartě

Z K.A.P.
Skočit na navigaciSkočit na vyhledávání

Kódy menu NOBJINFO

(všechny položky jsou pouze pro čtení)

Položka menu Kód menu Popis
Přehled všech operací za kartu 19,1  
Tisk operací karty 19,2  
Graf nákupů a prodejů 19,3  
Oprava skladové karty 19,4  
Přehled prodeje za období 19,5  
Výpočet prodeje za období 19,6  
Záznamy změn karty 19,8  
Přehled výpočtů za měsíce za zvolenou kartu 19,9  
Přehled výpočtů za měsíce za všechny karty 19,10  
Nákupní operace za kartu 19,11  
Položky požadavků zákazníků za kartu 19,12  
Druhé texty ke skladové kartě 19,13 např. anglický popis
Záznamy změn karty (zásoby) 19,14  
Rezervace za kartu 19,16  
Položky objednávek za dodavatele za kartu 19,19  
Zásoby za více středisek 19,21  
Obrázky a dokumenty ke kartám 19,22  
Sestavy za kartu 19,25  
Individuální ceny za kartu 19,26 prohlížení individuální ceny za kartu, vybrány jsou pouze záznamy se skupinou indiv. cen IND*
Individuální ceny za kartu 19,27  
Individuální ceny za kartu 19,28 prohlížení individuální ceny za kartu, vybrány jsou pouze záznamy se skupinou indiv. cen NC*
Odběratelé dle karty (Zalistované karty) 19,30  
Dodavatelé dle karty 19,31  
Poznámky ke kartě 19,32  
Záznamy změn-čárové kódy 19,33  
Informace o kartě 19,35 zobrazí informací o skladové kartě vč. umístění zboží
Přehled střediskových zásob 19, 41 zásoby se zobrazují z tabulky, která je v přehledu souborů označena jménem SKLADZAS.BTR s další identifikací 1. Pomocí proměnné KARZASId,0 s hodnotou 1 lze určit, že zásoby zobrazené pomocí Alt+Z se budou také zobrazovat z tabulky SKLADZAS.BTR s další identifikací 1.
Přehled střediskových zásob 19, 42 zásoby dle SKLADZAS.BTR s další identifikací 2
Přehled střediskových zásob 19, 43 zásoby dle SKLADZAS.BTR s další identifikací 3
Denní graf za skladovou kartu 19,44  
Týdenní graf za skladovou kartu 19,46  
Měsíční graf za skladovou kartu 19,47  
Balíčky za kartu 19,49 Funkce zobrazí vygenerované balíčky z tabulky SKLADBAL související s danou kartou. Jednotlivé dosud aktivní balíčky je možné pomocí Ctrl+Y deaktivovat, aby je nešlo již dále použít.
Přehled nezpracovaných požadavků 19,50 Funkce zobrazí všechny položky požadavků pro zvolenou skladovou kartu, které jsou ve stavu Nepřevedeno, Nekompletní nebo Rezervovat.
Hodnota proměnné:
PozPolDEL, 0 pokud je hodnota 1, tak se pro požadavky použije seznam souborů definovaný ve SKLADDEL.BTR (s typem "Položky")

PozPolDEL, 1 bitová hodnota pro filtrování stavů požadavků:
1:Nepřevedeno
2:Převedeno
4:Nekompletní
8:Nepřevádět
16:Cen.nabídka
32:Rezervovat
(vých.hodnota je 37, tj.1+4+32)

PozPolDEL, 2 Max. počet dní pro filtrování starých požadavků (dle data požadováno, pokud není vyplněno, tak dle data založení). Výchozí hodnota je 30.
Skladové operace z druhého skladu 19,52  
Skladové operace z třetího skladu 19,53  
Střediska pro karty 19,67  
Nastavení identifikace umístění 19,56  
Šablony ke kartě 19,60  
Alternativní karty 19,61  
Související karty 19,64  
Parametry karty 19,65  
Čárové kódy ke kartě 19,66  
Poznámky pro práci se skladovými kartami (ukládáno v MEMO, id objektu 45) 19,75 Poznámku je možné využít pro ukládání volného textu - editace v menu pro opravu karty KARTA_OPR (51,75) a práci s položkou objednávky NOBJINFO (19,75) nebo lze do této evidence ukládat informace za pomocí uživatelských dialogů ke skladovým kartám (položky MEMOEn, kde n je číslo řádku v memo) nebo parametrů skladových karet (id. objektu 45). V tisku QR2 sestav ze skladových karet může být připraveno pole _MEMOE obsahující celý text z této poznámky. Ve struktuře KARTA lze definovat kalkulované položky pro zobrazení vybraného řádku poznámky - položky se musí jmenovat MEMOEn, kde n je požadované číslo řádku z memo
Rezervace karty 19,76  
Zásoby karty dle středisek 19,77  
Individuální ceny za kartu (27,x) prohlížení určené individuální ceny za kartu. Jméno prohlížené indiv. ceny je určeno proměnnou KartaMnuIC,x.
Individuální ceny za kartu (28,x) prohlížení a editace určené individuální ceny za kartu. Počáteční část jména indiv. ceny je určeno proměnnou KartaMnuIC,x.