Graf přehled za kartu

Z K.A.P.
Skočit na navigaciSkočit na vyhledávání

Menu: Karty/Přehled karet

Obrázek:

Mezi denním a týdenním grafem skladové karty se přepínáme pomocí klávesy F6

Denní graf

Klávesa : Alt + D

Technická poznámka
Při zobrazení denního grafy za zvolenou kartu je použit grafický formát zobrazení v samostatném okně. Data se zobrazují za posledních 30 dnů (lze ovlivnit proměnnou GrfParams, 18). Kromě běžných údajů (jako u týdenního grafu) program dokáže zobrazovat také hodnotu prodeje v měrných jednotkách bez započítání dokladů, které jsou označené příznakem Nepočítat do návrhů objednávek (lze vypnout pomocí proměnné GrfParams, 10 s hodnotou 0) a také hodnotu prodeje za vybrané typy dokladů (vybrané typy dodacích dokladů je třeba nastavit pomocí proměnné GrfParams, 11 ve formě masky - např. 1?/2 vybere všechny typy s číslem 10-19 a 2)

Týdenní graf

Klávesa : Alt + T

Pokud první dny v roce ještě nejsou započítávány do prvního kalendářního týdne v roce, tak jsou tyto dny zahrnuty do prvního týdne daného roku (správně by měli být ještě v posledním týdnu předchozího roku, ale to by bylo nepřehledné)

GrafZaKartuTyd.PNG

Při zobrazení grafu za jednu skladovou kartu (měsíční nebo týdenní) si program pamatuje pro dané rozlišení obrazovky pozici a rozměry okna s tabulkou a grafem. V tabulce s výsledky lze skrývat/zobrazovat jednotlivé sloupce pomocí tlačítek v horní liště. Pomocí pravého tlačítka myši v tabulce lze měnit nastavení barev tabulky nebo obnovit výchozí nastavení barev. Informace o nastavení se ukládají do registru Windows (nastavení uživatele).

Technická poznámka
Pomocí proměnné GrfParams,0 lze ovlivnit zobrazení týdenních grafů za skladovou kartu (např. Alt+T). Hodnotu proměnné zadejte jako součet následujících hodnot (výchozí hodnota je 15):
Hodnota Popis
+1 za aktuální rok se vypíšou i týdny bez realizovaného prodeje
+2 za minulý rok se vypíšou i týdny bez realizovaného prodeje
+4 za předminulý a všechny předchozí roky se vypíšou i týdny bez realizovaného prodeje
+8 jako poslední rok se bere aktuální rok (jinak se bere rok posledního prodeje)

Měsíční graf

Klávesa : Alt + F


Výstupní formát grafu

Klávesa : Alt + G


Technická poznámka
Pomocí proměnné OldDataGrf,0 můžeme nastavit počáteční datum, od kterého jsou započítávána data do výpočtu. V případě, že je definovánoa proměnná OldDataDir,0 jsou do grafu započítány i údaje z druhé databáze (stará data).
Pomocí proměnné OldDataGrf,1 můžeme nastavit počáteční datum pro druhou databázi (stará data)

Technická poznámka
Ve všech běžných variantách grafů za karty se provádí kontrola proměnné NBJVyp3,24, která může nastavovat masku pro definici čísel příjmových dokladů, které mají být započítány do prodeje za daňové doklady (pokud maska obsahuje písmeno V, tak je toto písmeno nahrazeno číslem typu dokladu pro výrobní doklady z nastavení programu).