Hlavní menu programu ÚČTO

Z K.A.P.
Skočit na navigaciSkočit na vyhledávání

Program rozčleňuje činnost, kterou můžete v rámci jeho prostředí provádět na tři základní bloky:
Pořizování a opravy údajů + čerpání informací o pořízených údajích
Účetní analýzy, výkazy a statistiky
Nastavování programu a pomocné služby

Tomuto členění odpovídá i hlavní menu programu.

V první části můžete pořizovat nové faktury, pokladní doklady, bankovní výpisy či ostatní doklady. Můžete zde také opravovat tyto doklady, zjišťovat údaje přímo související s danými doklady a je zde také nachystáno několik návazných agend (např. upomínky a penalizace u faktur).

V druhé části nazvané Účetnictví lze zobrazit položkově nebo kumulovaně různé přehledy, statistiky a výkazy jako např. účetní deník, rozvahu či přiznání DPH.

Poslední blok je věnován nastavování programu a především číselníků, které mohou značně ovlivnit chování programu. Tady lze nastavit např. účetní osnovu, připravit předkontování dokladů nebo změnit číslování dokladů.

Vydané a přijaté faktury
Bankovní výpisy
Pokladní doklady
Ostatní doklady
Účetnictví
Investiční majetek
Další služby - Účto
Číselníky - Účto