Skriptovací programovací jazyk

Z K.A.P.

Přejít na: navigace, hledání

V aplikaci je integrovaný modul pro podporu správy systému umožňující zpracování programových skriptů. Skripty je možné psát v integrovaném editoru (kód menu 90,20). Je možné psát skripty ve formátu Pascal, C++, Basic nebo JScript (stejné možnosti, jen jiná syntaxe použitá pro zápis skriptů). V aplikacích je možné použít mnoho různých objektů, funkcí a konstant.

Skripty nelze v programu spouštět přímo (pouze v integrovaném editoru skriptů, kde je možné i jednoduché krokování skriptů), ale je třeba je nejdříve tzv. podepsat. To zajišťuje nová funkce s kódem menu 90,21, která k vybranému vstupnímu souboru se souborem skriptu vytvoří soubor s podepsaným skriptem (stejné jméno jako zdrojový soubor, ale s příponou FSC). K tomu je třeba určit jméno uživatele a heslo, pod kterým se bude program do aplikace přihlašovat (pokud skript připravujete pro jinou instalaci aplikace, tak heslo nemusí souhlasit s aktuálním heslem). Je možné určit také jméno databáze (to je ale nepovinné, lze ho určit až při spouštění skriptu parametrem DB:jmenodatabaze). Podepsané soubory lze spouštět pomocí nového parametru FSC:jménopodepsanéhoskriptu, např. SKLAD6.EXE S:SYSTEM FSC:Test.FSC Výsledný podepsaný soubor je uložený v interním formátu a nelze ho již znovu podepisovat (je třeba podepisovat vždy zdrojový soubor). Program při podepisování nekontroluje syntaxi skriptu. Ta je kontrolována vždy až při spouštění skriptu. Chyby skriptu jsou zapisovány do textového LOG souboru (ne všechny jsou hlášeny na obrazovku). Obě funkce jsou ve výchozím stavu umístěny do menu Nástroje pro správu, které nahradilo stávající menu Rekonstrukce dat.

Pomocí kódů menu 90,100 až 90,150 lze spouštět skripty se jménem souboru určeným pomocí proměnné MenuScript,x (x je hodnota od 0 do 50). Skripty musí být sice podepsané, ale jméno uživatele ani heslo se v tomto případě nekontroluje.

Skriptovací jazyk - objekty

Objekt TMOSCommunicator
Objekt TKAPBtrTable
Objekt TKAPMemTable
Objekt TKAPPvQuery
Objekt TKAPADOTable
Objekt TKAPADOQuery
Objekt TKAPADOConnection
Objekt App
Objekt TKAPRegOptions
Objekt TKAPIndPrice
Objekt TKAPOrder
Objekt TKAPDocument

Skriptovací jazyk - konstanty
Skriptovací jazyk - funkce

Skriptovací jazyk - tvorba sestav
Skriptovací jazyk - odesílání mailů pomocí SMTP

Skriptovací jazyk - příklady

Příklady PASCAL
Příklady C++
Příklady JAVA
Příklady BASIC

Skriptovací programovací jazyk je doplněn o třídu TKAPADOTable, která umožňuje manipulaci s databázovými tabulkami prostřednictvím rozhraní ADO. Je tak možné načítat či ukládat data do externích databází (např. MS SQL server, tabulky MS Excel apod.). Pro přístup k externím databázím lze také využít již dříve definované třídy TTable, TQuery apod., které ale vyžadují, aby na daném PC bylo instalováno databázové prostředí BDE (Borland Database Engine).


Můžete si stáhnout podrobnou příručku v angličtině popisující syntaxi, základní možnosti a příklady skriptovacího jazyka.

Osobní nástroje