Vytvoření inventárního souboru

Z K.A.P.
Skočit na navigaciSkočit na vyhledávání

Menu: Služby/Inventura/Vytvoření invent. souboru

Před zahájením zpracování inventur je třeba založit soubor pro zadávání skutečných zásob zboží. K tomu je určena tato služba. Soubor je založen v datovém adresáři. Všechny případné předchozí zápisy související s předchozí inventurou budou zapomenuty. Do inventárního souboru jsou zkopírovány karty a zásoby aktuální v okamžiku vytváření souboru.

InventuraZalInvSoub.PNG

Následující dotaz se objevuje v případě, že v dané databázi existuje tabulka SKLADINC.BTR. Pokud nechcete inventuru zadávat pomocí prodeje na pokladně, tak odpovězte "Pouze založit". Režim inventury zapnutý volbou "Založit+nastavit režim inventura" lze vypnout v rámci vyrovnání inventurních rozdílů nebo pomocí přepínače v nastavení prodeje na pokladně.

InventuraZalSledProdPokl.PNG

Technická poznámka
Pokud v dané databázi existuje tabulka SKLADXNV.BTR, tak je možno v rámci inventury sledovat umístění zboží (pozice) a počet kusů na jednotlivých pozicích.

Zpět