Výpočet optimálního množství

Z K.A.P.
Skočit na navigaciSkočit na vyhledávání

Menu:Objednávky/Výpočet optimálního množství


VypocetOptima.PNG


Abychom mohli spočítat optimální množství, musíme nejdříve spočítat databázi prodejů za minulá období.


Výpočet databáze

OptimumPripravaDat.PNG


Funkce/Přepínače Popis
Započítat prodeje před zadáme datum, do kterého se má databáze spočítat
Typ období zvolíme typ období, po kterých se má databáze spočítat (pracovní dny, týdny, měsíce dekády)
Počet období zadáme počet období, za které chceme databázi spočítat
Počítat zásobu ke konci každého období v databázi se objeví sloupce s koncovým stavem za námi vybrané každé období
Započítat případné přefakturace započte dodací doklady označené příznakem přefakturace. Nově je možné příznak zapnout nebo vypnout také u příjmových dokladů, ale přefakturace se uplatňuje pouze pro položky, které se ze skladu vydávají (u příjmových dokladů tedy jde o vrácené zboží).
Počítat také nevykryté požadavky do databáze se sečtou také objednávky odběratelů
F2 spustíme výpočet - objeví se seznam skladových karet se spočítanými hodnotami, výpočet se provádí vždy k počátku zvoleného období (týdne, měsíce...), pokud zadaný den není počátečním dnem období, pak program nabídne posunutí datumu na začátek období.

Výpočet optima

Tento výpočet můžeme provádět opakovaně. Objeví se nám stejná tabulka jako na konci výpočtu databáze, kde si vybereme skladové karty, pro které chceme provést výpočet optimálního množství (klávesa F9) nebo můžeme karty označit klávesou Insert a vlastní výpočet spustíme klávesou F2. V tabulce se skladovými kartami jsou vidět u každé karty v samostatných sloupcích prodeje za jednotlivá období a požadavky za období (pro usnadnění kontroly výpočtu).

VypocetOptNast.PNG


Funkce/Přepínače Popis
Data z období
Typ období
Počet období
období, za které byla spočítána databáze prodeje
Běžný dodávkový cyklus počet dní v případě pravidelných dodávek
Zp. určení dodáv. cyklu určuje pořadí, ve kterém je dohledávána délka dodávkového cyklu:

Skl. karta -> Dodavatel -> Běžný
Skl. karta -> Běžný dod. cyklus
Dodavatel -> Běžný dod. cyklus
Pouze běžný dod. cyklus

Vyhledávání probíhá v tomto pořadí, pokud je u první možnosti dodávkový cyklus 0 dní, pak se hledá u Dodavatele ( v pořípadě první volby), jinak se bere v úvahu námi zadaný dodací cyklus (Běžný)

Započítat požadavky pouze z posledních období počet období, která se mají vzít z databáze prodeje pro výpočet - můžeme použít menší počet období
Ignorovat max. období bez jediného pohybu a zásoby zadáme počet takovýchto období, které nechceme mít začleněno do výpočtu
Vybrat doklady z menu vybereme typ dokladu
Všechny doklady
Pouze daňové doklady
Vybrané typy dokladů (nastavení se provádí v číselníku typů dokladů)
Používat minimální optimum z karty zaškrtneme přepínač, pokud chceme vždy objednat nejmémě minimální množství, které jsme uvedli ve skladové kartě v údaji Minimum.
Váhový koeficient pro údaje z nejstaršího/nejmladšího období 0-100% - v tomto poměru snížíme (zvýšíme) objednávené množství v nejstarším/nejmladším období
Za extrém považovat údaje nad x% průběžného průměru můžeme vyloučit "špičky" (mimořádné neopakované prodeje v krátkém období) v objednávaném množství - 200% určíme dvojnásobek běžně objednávaného množství
Vyloučit extrémní hodnoty zaškrtneme, pokud extrémní hodnoty chceme úplně vyloučit z výpočtu
Započítat pouze x% z extrémní hodnoty do výpočtu zahrneme např. 25% tj. čtvrtinu z extrémního množství

Pomocí klávesy F2 spustíme výpočet optima. Objeví se nám následující dialogové okno, ve kterém zadáme, co chceme dělat se spočítanými hodnotami (pouze zobrazit, zobrazit a uložit, vrátit se zpět k zadávání parametrů).

OptimumUlozeni.PNG

Při výpočtu optimálního množství se bere v úvahu dodací cyklus v kartě dodavetele (dodací cyklus se vyhodnocuje v pořadí: skladová karta -> karta dodavatele -> dodací cyklus zadaný při výpočtu optima). Ve sloupci Optimum vidíme předchozí vypočítané optimální množství a ve sloupci Nové optimum vidíme poslední spočítané množství.


Nedělat nic

Program nás vrátí zpět do hlavního menu programu