Samoobslužné terminály

Z K.A.P.
Skočit na navigaciSkočit na vyhledávání

Podpora pro samoobslužné terminály a pokladny firmy 4MAX (Self-service checkout, zkráceně SSC)

Služba založená na SkladWeb podporuje potřebné dotazy pro zjištění informací o zákazníkovi a také funkce pro zjištění aktuálních cen pro zadaného zákazníka a daný seznam zboží s určený množstvím, případně také funkci pro dotazování na balíčkový systém (výkup vratných obalů či slevové kódy).
Pomocí proměnných AdrMDBFld,x lze definovat pomocná kalkulovaná pole založená na výrazech, která jsou následně předána pomocí webové služby do on-line terminálu nebo samoobslužné pokladny.
AdrMDBFld,0 až 9 definuje pole pro určení, zda zákazník má povolen velkoobchodní prodej na fakturu.
Výchozí hodnota je: wholesale,B=(Trim(ICO)<>"")and(Podnik<>2) čili zákazník musí mít vyplněné IČO a nesmí být označen jako Soukromá osoba v poli Podnik.
AdrMDBFld,10 až 19 definuje pole pro určení, zda zákazník má povolen drobný prodej (tj. buď maloobchodní účtenka nebo jiný bezhlavičkový doklad); Výchozí hodnota je: retail,B=true čili všichni zákazníci mohou nakupovat v režimu MO prodeje.
Program podporuje také načítání obsahu účtenky ze samoobslužného terminálu. Pomocí skeneru se načte QR kód obsahující informace o identifikátoru účtenky a z webové služby se pak vyčtou informace o obsahu účtenky. Nákup z terminálu lze přidat i do rozpracované účtenky, ale pouze za předpokladu, že v účtence je vybraný stejný zákazník a stejný typ dokladu. Po načtení účtenky je také možné účtenku doplnit o další položky či odebrat položky, které zákazník nakonec nenakoupil.

Nastavení lze ovlivnit pomocí

Technická poznámka
Proměnná Popis
SSCParam,1 +1..povoluje načtení počtu z čárového kódu
+2..povoluje načtení počtu balení z čárového kódu
+4..zakazuje převod na malá písmena pro dotaz na účtenku (pole purchaseId)
výchozí hodnota je 0
SSCParam,2 identifikátor pro získání přístupového tokenu (realm)
SSCParam,3 identifikátor pro získání přístupového tokenu (username)
SSCParam,4 heslo pro získání přístupového tokenu (nezašifrované)
SSCParam,5 heslo pro získání přístupového tokenu (zašifrované - nyní nepodporováno)
SSCParam,6 číslo pobočky (BranchId); výchozí hodnota odpovídá číslu střediska z INI hodnot
SSCParam,7 číslo obchodu (StoreNumber); výchozí hodnota odpovídá číslu střediska z INI hodnot
SSCParam,9 nastavuje ladící režim (hodnota 65534); komunikace je pak zapisována do SKLAD.LOG
SSCParam,20 základní url adresa pro komunikaci se službou SSC (např. https://192.168.1.1)
SSCParam,21 URI pro službu přihlášení (/api/v2/token/login)
SSCParam,22 URI pro službu pro získání obsahu účtenky (/api/v2/shopping/payment-ticket)
SSCParam,23 URI pro službu pro potvrzení dokončení účtenky (/api/v2/shopping/payment-ticket-complete)
SSCParam,30 až 37 maska pro rozlišení, že načtený kód pochází ze samoobslužného terminálu
výchozí hodnota je *%s*????????-????-????-????-????????????*
Znaky % se nahradí hodnotu proměnné SSCParam,39
SSCParam,39 označení datového pole, za kterým následuje identifikátor účtenky v evidenci SSC
Výchozí hodnota je PurchaseId