Prohlížení návrhu objednávek

Z K.A.P.
Skočit na navigaciSkočit na vyhledávání

Menu: Objednávky/Prohlížení návrhů objednávek

Po výběru této volby se objeví tabulka, ve které se nacházejí již vytvořené objednávky pro jednotlivé dodavatele (viz. násl. obrázek).

NavrhObjSeznDleOptima.PNG

Popis jednotlivých voleb:

Klávesa Popis
Enter oprava položek viz.Evidence položek objednávek, zde můžeme nastavit i cenu objednávaného zboží. Tato cena bude přenesena do vlastní objednávky.
Tab změna zobrazení: dle datumu a IČO, dle datumu, stavu a IČO, dle datumu, objemu a IČO. vybraný pohled je zapamatován a nabízen jednotlivým uživatelům při příštím spuštění programu. (Podobně lze měnit pohled v přehledu skladových karet zařazených do daného návrhu - přepínat lze mezi tříděním dle kódu zboží a doporučenou objednávkou.)
F9 hledání - podle údajů zobrazení viz Tab
Shift + F9 období - můžeme vyfiltrovat objednávky dle časového období a IČO
F10 vyhledání
Insert označení řádku - označíme všechny návrhy, které chceme sloučit do jedné výsledné objednávky
Alt + F6 vyvolá menu NBH_MNU pro práci s přehledem hlaviček návrhů objednávek, menu není třeba definovat. Pokud je definice menu vytvořena v nastavení systémového menu, tak se jednotlivé funkce budou řídit přístupovými právy podle této definice (čili lze tak zakázat např. Ctrl+O).
Ctrl + O vytvoření objednávky z aktuálního nebo označených záznamů. Při převodu návrhu objednávky do objednávky se v potvrzovacím dialogu před převodem zobrazuje informace o celkové hodnotě zboží v NC bez DPH, počtu palet a celkové hmotnosti objednávky.

Objedn PrevNavrh.PNG


Pokud je poslední objednávka v Prohlížení návrhu objednávek nevykryta, tak se zobrazuje stav N. Pokud nebyla vykryta některá z předchozích objednávek (max. 5 posledních objednávek s omezením na 14 dní od akt. data), pak se zobrazuje ve stavu pořadové číslo (2,3,4,5) této objednávky (od poslední). Současně je jinak zobrazován datum poslední objednávky - pokud je u objednávky vyplněno datum požadováno, pak se zobrazuje toto datum, jinak se zobrazuje datum vzniku objednávky.

V návrzích objednávek na dodavatele lze zapnout vytvoření protokolu, který podrobněji zdůvodňuje, jak program dospěl k návrhu. Je zde ve zkrácené podobě zobrazena každá část nastavení, která ovlivnila výsledný návrh (např. použití alternativní karty, omezení maxima, zohlednění nákupní akce, ..)

Technická poznámka
Pomocí proměnné NBJAkce,0 lze ovlivnit zvýrazňování skladových karet v položkách návrhů objednávek. Hodnota se zadává jako součet bitových příznaků:
Hodnota Popis
1 zvýraznění karet daných nákupní akcí (proměnná NBJAKCE,1 s výchozí hodnotou NC*)
2 zvýraznění karet dle budoucích nákupní akcí
4 zvýraznění karet dle klíčových slov v poznámce
8 zvýraznění karet podle příznaku zobrazení (zobrazit nikdy/se zásobou)
16 zvýraznění karet podle příznaku karty "zobrazit hlášení u objednávek na dodavatele

V návrzích objednávek je nově možné ručně přidávat položku se zbožím k vybranému návrhu. Uživatelé s přístupovým právem 8 nebo menším možnost přidávat položky nemají.

Technická poznámka - kódy menu NBH_MNU
Kód menu Popis
58,1 protokol (návrh musí být vytvořen s vytvořením protokolu) podrobně zdůvodňuje, jak program dospěl k návrhu, je zde ve zkrácené podobě zobrazena každá část nastavení, která ovlivnila výsledný návrh (např. použití alternativní karty, omezení maxima, zohlednění nákupní akce, ..)
58,2 vytvoření objednávky (totéž jako Ctrl+O)  
58,3 součet za balení a palety (totéž jako F8)  
58,4 tisk návrhu objednávky (lze tisknout přes F7)  
Technická poznámka
Úprava vyhodnocování návrhů objednávek pro karty, které mají definované výrobní kalkulace a jejichž spotřeba se odepisuje pomocí příjmového výrobního dokladu (obvykle v rámci uzávěrky prodeje na pokladně). Pomocí proměnné NBJVyp3, 24 lze definovat masku pro určení čísel příjmových typů dokladů, které mají být zahrnuty do prodeje v rámci výpočtu návrhů objednávek průměrného prodeje. Namísto čísla typu dokladu lze použít také písmeno V, které nahrazuje číslo typu dokladu určeného v přednastavených typech dokladů pro výrobní doklad.