Přepínač F5

Z K.A.P.
Skočit na navigaciSkočit na vyhledávání

Prepinac F5.PNG

Přepínač Popis
Kontrolovat minimální objem objednávky  
Kontrolovat maximální ceny v operacích dokladu
Nabízet v MO prodeji

Kontrola minimálního objemu objednávky

Technická poznámka - nastavení proměnných
DokMinOdb,0 pomocí proměnné lze nastavit výchozí požadovaný minimální obrat bez DPH a bez obalů a účtů).
DokMinOdb,1 s hodnotou 1 kontroluje obrat za celé fakturační místo (dle první 8 znaků z IČO); výchozí hodnota 0 provádí kontrolu jen za konkrétní odběrné místo
DokMinOdb,2 bitový součet příznaků pro jednotlivé stavy objednávek, které mají být zahrnuty do kontroly obratu (výchozí je Nepřevedeno + převedeno + nekompletní + rezervovat); u převedených objednávek se kontroluje stav v době převodu
DokMinOdb,3 hodnota 0 povolí kontrolu odběru i pro doklady se zápornou hodnotou

Kontrola maximální ceny v operacích dokladu

Proměnné pro nastavení parametrů v dokladech jsou stejné, jako pro kontrolu maximálních cen v objednávkách.

Technická poznámka - nastavení proměnných
NOBZmCeny,0 hodnota maximálního rozdílu nákupních cen (doporučená hodnota 0.01)
NOBZmCeny,1 jméno individuální ceny pro zadání povolené vyšší nákupní ceny - výchozí je NC-OPRAVA

U dokladů se sleduje příznak změny ceny, a pokud byla cena jakkoli zvýšena oproti vyhodnocené individuální ceně, tak u dokladů s nastavením omezení dále není umožněna změna ceny (kromě změny cen podle ind.ceny NC-OPRAVA).


Nabízet v MO prodeji

Pokud je kromě výchozího typu dokladu určeného pro maloobchodní prodej označeno více typů dokladů, tak je možné v režimu maloobchodního prodeje vybrat typ dokladu, který má být vystaven (výběr musí být proveden před prodejem první položky).
Pokud je v konfiguraci prodeje na pokladně zapnuta podpora dotykových displejů, tak jsou povolené typy dokladů zobrazeny v nabídce tlačítek v pravé části obrazovky.
Pro ruční vyvolání výběru typů dokladů je možné stisknout F6. Program se po výběru typu dokladu řídí vlastnostmi podle nastavení zvoleného typu dokladu.
Při ukončení dokladu je provedeno evidování dokladu a položky v evidenci maloobchodního prodeje jsou označeny příznakem "převedeno" (podobně, jako když je provedena uzávěrka MO prodeje) a u každé položky je vyznačen v údaji Příznaky2 příznak, který informuje o tom, že bylo provedeno převedení do standardní evidence dokladů. Dále je možné zadat platby dokladu (dialog pro vstup vrácení hotovosti) a doklad je nabídnut k tisku.