Přehled verzí - Offline objednávky pro Windows

Z K.A.P.
Skočit na navigaciSkočit na vyhledávání

Objednávkový program pro Windows - přehled verzí

Verze Popis
Verze 3.0 Vylepšena kompatibilita s Windows Vista/7
Verze 3.2 (cca 4/2010) Práce s obrázky (zobrazování + stahování přes HTTP)
zobrazování dostupnosti zboží
zrychlené fulltextové hledání
přenosy DBC ceníků a OBX objednávek přes MaximObjServer
Verze 3.5 (cca 11/2010) práce s klíčovými slovy, pomocí kterých lze definovat okruhy zboží - okruhy zboží mohou být (ve sklad6) definovány pomocí příslušnosti k oblíbeným položkám, zalistovaným položkám nebo zda karta patří do individuální ceny (např. výběr akčního zboží apod.); samotné zařazení do skupiny ve stromu okruhů se definuje pomocí výrazů (lze tak i kombinovat více věcí současně (např. akční zboží v akci 1, akční zboží v akci 2, akční zboží v obou akcích, zalistované zboží, oblíbené zboží, zalisované zboží v akci a podobně)
Verze 3.6 Po zapnutí program zobrazí info o potřebě aktualizace s možností spuštění importu ceníku (zobrazuje se, pokud je ceník starší než 3 dny).
Po zadání počtu ks 0 v záložce objednávky a přepnutí na jinou záložku nebo při ukládání či odeslání objednávky se vymažou z objednávky položky s nulovým počtem
Akční zboží lze barevně zvýraznit. Položky se zvýrazňují podle výskytu klíčového slova v poznámce skladové karty.
Verze 3.7 Úpravy hledání zboží a používání Enter pro návrat zpět na hledání
Verze 3.8 (cca 1/2011) možnost zpracovávat exportovaná pole Výrobce a Dodavatel ze skladové karty ve Sklad6
možnost definovat automaticky generované okruhy vzniklé kombinací číselníků dodavatelů a skupin zboží (druh kombinace číselníků lze určit v nastavení Sklad6). částečně fungovalo i ve verzi 3.5
Verze 4.0 (cca 4/2011) zpracování přiložených HTML souborů a zobrazování zákazníkovi (informace o obratech, o stavu rozpracovanosti objednávek apod).
podpora přenosu nastavení objednávkového programu v rámci přenosu DBC ceníků ze serveru

formát nastavení: sekce/parametr=hodnota

podpora automatických instalací nových verzí přes MaximObjServer
přikládání doplňkových informací o dodavateli a ceníku do DBC ceníku
Verze 4.2 (10/2011) zjednodušená instalace programu (při prvním spuštění si program vyžádá zadání Aliasu a jména ceníku, pak se ceník stáhne a z načtených informací se přednastaví informace o odběrateli)
podpora zabezpečeného přenosu cen z objednávkového programu do Sklad6 (s tím souvisí spousta dalších kontrol, tak aby bylo zabezpečené, že ceny nejsou nějakým způsobem podvržené)
podpora komprimovaných OBX objednávek (nutná podmínka pro přenosy cen)
Verze 4.3 (12/2011) vylepšena podpora pro zvýrazňování akčních karet (možno definovat více označení akcí a je možné kombinovat podmínky, které musí karta splňovat, aby byla barevně označena)
Verze 4.4. (12/2012) úprava vstupu datumu a kalendáře
nové parametry pro minimální a maximální počet dní pro dodání zboží
doplnění kontaktního e-mailu zákazníka ve vstupu nastavení
Verze 4.5 (12/2012) podpora pro nové pole s nadřazenou skupinou (kvůli tříúrovňovým okruhům).
úprava vstupu balení - pokud je v kartě zapnutý přepínač "Jen celá balení", tak je barevným pozadím zvýrazněno, že se má zadávat jen počet balení. Lze také zapnout, aby program v tomto případě neumožnil vstup počtu MJ.
v nástrojové liště pro hledání je nové tlačítko "Hledat jen v aktuálním okruhu. Pokud je zamáčknuté, tak se hledání omezuje jen na aktuální okruh zboží. Nastavení tlačítka se pamatuje i při ukončení programu.
Verze 4.6 (1/2013) pomocí parametru lze nastavit, ve kterých dnech v týdnu je povolené dodání zboží (standardně je to pondělí-pátek)
Verze 4.7 (2/2013) doplněna možnost zobrazit v přehledu karet také pole dodavatel, výrobce, klíčová slova a nadřízená skupina.
Verze 5.0 (4/2013) Nové vizuální rozhraní; možnost nastavit styly zobrazení
Posílání příloh ze skladového programu v DBC souboru - možnost přikládat obrázky a jiné přílohy. Po rozbalení se soubory dostanou do stejné složky jako přiložené HTML soubory a je tak možné je použít v rámci HTML. Doporučujeme ale přikládat jen malé přílohy (kvůli navýšení objemu DBC souboru)
V HTML přílohách mohou být odkazy na zboží, které se má vyhledat v ceníku. Odkazy musí být ve formátu:

FIND:CODE('kodzbozi')
FIND:TEXT('hledany_text')
FIND:NAME('hledany_nazev')
FIND:EAN('hledany_ean')
FIND:FULLTEXT('hledany_text')
Při kliknutí na odkaz v HTML se spustí hledání v ceníku dle určeného způsobu hledání.

Ve Sklad6 lze vyznačit, které okruhy zboží se mají zobrazovat jako speciální záložky (dole pod ceníkem) v objednávkovém programu - je tak možné nachystat záložky pro akční či výprodejové zboží. Při vybrání záložky se zboží vždy filtruje z daného okruhu zboží bez ohledu na nastavení přepínače „Hledat jen v aktuálním okruhu“
Automatické „průběžné“ hledání - při psaní hledaného textu se ihned dohledává zboží, které odpovídá zadávanému textu. Automatické hledání je možné vypnout pomocí přepínače
Upraven tiskový náhled objednávky v případě, že nejsou vyplněné datumy objednání
Možnost určit, podle kterých údajů se má v dané chvíli hledat (výběrový prvek s možnostmi Hledat dle přednastavených položek/v názvu/v kódu/EAN/ve všech polích)
Verze 5.1 (2/2014) podpora pro omezení objednávkového množství (pro karty, u kterých je povoleno objednávat menší množství, než je celé balení)
Úprava tiskových náhledů a tisku objednávek a ceníků (vylepšení práce s velikostí fontů a rozvržením sloupců v tabulce, úprava tisku objednaného množství do ceníků)
Aktualizace komponenty pro zobrazování obrázků ve formátu JPEG. Program nově zobrazí i obrázky, které dříve způsobovaly hlášení o chybném formátu.
Verze 5.2 (8/2014) úprava zobrazování obrázků stažených z webu
možnost zobrazovat v ceníku doporučené ceny bez DPH nebo vč. DPH
pokud má zákazník ve Sklad6 určenou výchozí měnu a v kurzovém lístku je nastaven kurz pro tuto měnu, pak jsou informace odeslány do objednávkového programu v rámci DBC ceníku a všechny ceny jsou pak zobrazovány v této měně
program kontroluje příznak měrné jednotky "Zakázat desetinná místa" a nedovolí u těchto karet zadat objednané množství s desetinnými místy
do OBX souborů s objednávkou se ukládá také informace o verzi objednávkového programu, pomocí níž byla objednávka zpracována
úprava hledání: pokud žádná skladová karta nevyhovuje zadaným podmínkám (fulltextové hledání či hledání dle okruhu), tak se zobrazuje prázdný seznam (dosud se zobrazily všechny karty)