Obecné údaje o programu ÚČTO

Z K.A.P.
Skočit na navigaciSkočit na vyhledávání

Způsob a principy účtování

Program uplatňuje jednoduchý a efektivní způsob zápisu účetních případů. Práce s programem velmi připomíná ruční způsob účtování dokladů na papíře s jedním zásadním rozdílem. V programu stačí pouze zapsat účetní doklady a o veškeré další účetní náležitosti se postará program. Například vytiskne hlavní knihu či obratovou předváhu, zpracuje výkazy, páruje platby s fakturami atp.

Každý účetní doklad je v počítači rozdělen do dvou základních částí :

Hlavička dokladu

 • v hlavičce (záhlaví) jsou uloženy důležité informace o celém účetním dokladu (např. u pokladních dokladů jsou to informace o čísle a druhu příjmový/výdajový a další informace
 • v hlavičce dokladu jsou taktéž sledovány případné údaje o DPH. Z těchto údajů je možné sestavovat přiznání DPH.

Kontace (rozúčtování) dokladu

 • ke každému dokladu přísluší seznam kontací u nichž platí, že součet stran Má Dáti je rovný součtu stran Dal
 • je možné výhodně použít automatické rozúčtování, tak, že účetní ve většině případů pouze kontroluje práci počítače a pouze specifické případy rozúčtovává ručně; seznam kontací již není dále nutné nějakým způsobem ukládat (evidovat)
 • kontace se ihned při zápisu do dokladu zaúčtovávají, to znamená, že veškeré následně vytvořené sestavy, výkazy a další účetní podklady již budou obsahovat údaje ze zapsaného dokladu
 • každý řádek ze seznamu kontací obsahuje především údaje účet, částky Má Dáti a Dal, a pomocné údaje poznámka, datum, středisko, zakázka, saldokontní informaci a další údaje
 • kontace patří vždy do stejného účetního období jako hlavička dokladu (obvykle je to běžný účetní měsíc)
 • je nutné naúčtovat celý účetní doklad, tak aby se rovnaly strany Má Dáti a Dal; pouze ty kontace, které uvidíte v seznamu kontací jsou také zaúčtovány; program při normálním provozu ukazuje veškeré kontace, které jsou účtovány


Základní typy dokladů

Program rozlišuje pět základních typů dokladů:

Rozmezí Skupina typů dokladů Příklad
0 - 39 Faktury přijaté Závazky : běžné fak., penalizační fak., směnky
40 - 79 Faktury vydané Pohledávky: běžné fak., penalizační fak., směnky
80 - 119 Pokladna Hlavní pokladna, příruční pokladna
120 - 159 Bankovní výpisy Účet v KB č. XY, účet v IPB č.YZ
160 - 199 Ostatní doklady Zaúčt.mezd, vnitropod.dokl.,Ost.doklady

Každý z těchto základních typů může být ještě dále rozdělen na několik podskupin podle požadavků a potřeb účetnictví. Tímto způsobem je možné sledovat odděleně více bankovních účtů, více pokladních míst nebo rozdělit pohledávky na běžné faktury a ostatní pohledávky.

Další možnosti:

 1. Obecné vlastnosti systému
 2. Obchodní a licenční podmínky
 3. Požadavky na hardware
 4. Nastavení počítače pro provoz s programem ÚČTO
 5. Instalace programu ÚČTO
 6. Základní pojmy