Návrh objednávek podle optima a kritické zásoby

Z K.A.P.
Skočit na navigaciSkočit na vyhledávání

Menu: Objednávky/Návrh objednávek dle optima a krit. zásoby

NavrhObjDleOptima2.PNG

Popis dialogového okna:

Klávesa Popis
Výběr a třídění skladových karet skladové karty do návrhu můžeme vybírat dle:
Databáze IČO-kód zboží, které již v minulosti bylo objednáno. Databáze IČO-kód se aktualizuje sama při přijímání zboží nebo je možné ji editovat pomocí funkce Karty dle dodavatele z menu pro práci s dodavatelem
Údaje "Skupina" v kartě
Údaje "Skupina2" v kartě
Údaje "Zařazení" v kartě
Údaje "Dodavatel" v kartě
Údaje Skupina v kartě
Všechny karty do jednoho návrhu v tomto režimu nejsou návrhy rozčleněny dle dodavatele, ale všechno navržené zboží (splňující zadaná kritéria) je načteno do jednoho velkého návrhu objednávky.
Nákupčí Pokud nákupčí nebude určený, tak se použije původní klíčová hodnota "(návrh)".

Pokud je povolený přepis návrhů objednávek a bude vytvářený nový návrh objednávky se stejnou klíčovou hodnotou a bude tam jiný nákupčí, tak se program vždy zeptá, zda má původní návrh přepsat (čili smazat a nahradit novým návrhem). Stav objednávky se ale u takto přepsaného návrhu nezmění.

Doplnit i karty s nulovým návrhem v návrhu budou i karty, které dle zadaných kritérií a stávající zásoby není nutno objednat, ale můžeme množství objednat dle vlastního uvážení (např. zboží do akce)
Zpracování procenta kritické zásoby z karty Karty s nenulovým procentem do návrhu jsou zařazeny pouze karty, kde zásoba po odečtení požadavků a přičtení objednávek na dodavatele je menší než zvolené procento optimální zásoby
Karty s libovolným procentem tj. včetně 0% kritické zásoby
Ignorovat procento kritické zásoby neprovádí se test kritické zásoby; kontroluje se pouze, že zásoba je menší než optimum
Vybrat karty se zásobou omezuje výpočet pouze na karty, jejichž zásoba leží v určeném intervalu optimální zásoby/určené procentem optimální zásoby). V případě hodnoty OD "0%" není kontrolována spodní hranice a v případě hodnoty DO "100%" není kontrolována horní hranice.
Filtr skladových karet vyvolá dialogové okno pro výběr podmínek filtru
Výběr karty - označené karty program nabídne přehled skladových karet, kde vyhledáme potřebné karty a označíme je klávesou Insert
Do návrhu naplnit hodnoty výpočtu :
Vynechat dnes objednané karty Funguje to tak, že pokud program najde objednávku (nezpracovanou) s dnešním datem, tak tuto kartu vynechá se všech dalších návrhů v rámci dnešního dne.
Odečíst rezervace Zajistí odečtení ručně zadaných rezervací ze zásoby. Rezervace, které vznikly na základě rezervovaných požadavků, se již dříve daly ošetřit pomocí vhodného nastavení pro zpracování požadavků v návrhu objednávky.

Po výpočtu návrhu se vždy zobrazí návrhy objednávek za ten den, který byl nastaven jako Datum zpracování při vytváření návrhu. Při zobrazení návrhu (z hlavního menu) se kontroluje, zda existuje návrh s novějším datem než je dnešní datum a pokud ano, tak je nabídnuto, zda zobrazit návrhy za aktuální datum nebo za to novější. Při výpočtu návrhu objednávek podle optima a kritické zásoby se bere v úvahu zásoba na alternativních kartách.