MaximCRM verze

Z K.A.P.
Skočit na navigaciSkočit na vyhledávání
Datum Verze Novinky
6.6.2024 1.4.108 Úpravy aplikace pro zvýšení kompatibility s novějšími zařízeními Android
Možnost hromadného importu objednávek z evidence historie objednávek (vhodné např. při přeinstalaci zařízení nebo převzetí zakázek jiného dealera); import lze provést pouze v případě, že je seznam objednávek prázdný
Možnost vyznačit vybraná pole v hlavičce objednávky jako důležitá (vyjmenováním polí v parametru programu) - program zobrazuje tučné písmo v nadpisu
Při ukončování práce s exportem vybraných karet do ceníku se nezobrazuje dotaz povolující ukončení práce v případech, kdy to není vhodné (např. nejsou vybrané žádné karty)
Saldokonto - možnost filtrovat dle pole zakázka
23.4.2024 1.4.107 Ve vstupu položky objednávky je nová možnost výběru z určených cenových pásem. Seznam povolených cenových pásem lze určit parametrem programu (ve výchozím stavu je seznam pásem prázdný a výběr z pásem není zobrazen).
Změna ve zobrazování map vycházející ze změn v rozhraní Google. K dispozici je také nový režim (na základě přístupového práva) zobrazující mapy za pomocí externího prohlížeče.
Vylepšení zobrazování alternativních názvů karet v položkách objednávek
Pomocí nastavení práv lze povolit editaci fakturační adresy v hlavičce objednávky
30.7.2023 1.4.106 Možnost zobrazení podrobného názvu produktu v přehledu produktů namísto standardního skladového názvu. Název lze přepnout pomocí tlačítka vlevo v nástrojové liště.
Úprava instalačního procesu pro aktualizaci na novou verzi (možnost vynutit instalaci 32-bitové verze - např. kvůli kompatibilitě s nainstalovaným poštovním klientem)
4.4.2023 1.4.105 Úprava odesílání individuálních cen OZ na server (potvrzování odeslaných záznamů při větším počtu současně odesílaných cen)
2.4.2023 1.4.104 Možnost nastavení přístupového práva na editaci Času dodání v hlavičce objednávky tak, aby omezení mohlo být uplatněno jen na vybraných střediscích
Oprava problému s přidáním individuální ceny OZ v rámci editace položky objednávky (tlačítko +)
31.3.2023 1.4.103 Příprava na aktualizační funkci v případě změny OZ pro daného zákazníka
3.3.2023 1.4.102 Úprava zobrazování informací o balení produktu v seznamech zboží.
Možnost nastavení přístupového práva na editaci Času dodání v hlavičce objednávky.
Oprava zobrazování map v rámci aplikace (pro zobrazení mapy s umístěním provozovny zákazníka nebo zobrazení aktuální polohy řidiče v rámci rozvozu).
23.1.2023 1.4.101 Úprava zpracování maximálního počtu individuálních cen dle hodnoty určené v záznamu odběratele a další úpravy pro zvýšení stability programu.
16.1.2023 1.4.100 Úprava zobrazování parametrů v informacích o produktu (některé číselné parametry jsou zobrazovány ve formě slovního popisu dle odpovídajícího číselníku)
6.1.2023 1.4.99 Nová záložka "Parametry" v informacích o produktu - v záložce se zobrazují parametry definované ve skladovém programu (dle číselníku parametrů)
Rozšířena podpora pro fulltextové hledání produktů. Nově je možné použít klíčová slova EXPIR, EXSPIR nebo SLEVA (libovolné z nich) pro dohledání tzv. exspiračních karet (karty s kódem zboží končícím znakem !). Hledání také podporuje vyhledávání dle názvů zboží pro e-shop a vyhledat se dají také položky dle typu skladování (mražené/chlazené).
Úprava generování dat pro evidenci nedodávek. Do výpočtu nedodávek se zahrnují i fakturované požadavky, které mají budoucí datum dodání (7 dnů dopředu od aktuálního data).
V kartě zákazníka je zobrazena "Splatnost2" (např. splatnost pro tab. výrobky) a exportní formáty A, B, C, D
Úprava editace položek objednávky při přepínání mezi běžným a obrázkovým seznamem zboží, aby se zamezilo dvojímu zadání stejné položky
Úprava zpracování funkce pro kontrolu a opravu poškozené databáze s objednávkami. V případě problémů je pak lépe zobrazen důvod problému. Pokud je databáze poškozená natolik, že ji program nedokáže opravit, tak se vytvoří záloha původní databáze s objednávkami (soubor s příponou BCK) a do nové databáze se přenesou jen zpracovatelné objednávky.
26.9.2022 1.4.98 Úprava zobrazování balení v přehledu produktů a v detailu objednávky (produkty, kde je povolen prodej po kusech, mají tuto informaci zobrazenu např. jako 10/1)
Úprava práce s doprodejem
21.7.2022 1.4.97 Nová funkce pro zobrazení polohy vozidla jedoucího ke zvolenému zákazníkovi. Program provede online dotaz na server pro zjištění polohy vozidla a zobrazí mapu s ikonou vozidla (a také s polohou zákazníka) na mapě. Funkci je možné volat z menu pro zobrazení objednávek zákazníka nebo z historie objednávek a také z funkce pro zobrazení zákazníka na mapě (vždy pomocí ikonky v nabídce funkcí vlevo, popř. pomocí Ctrl+I)
27.6.2022 1.4.96 Při používání funkce pro hromadné prodloužení individuálních cen OZ program kontroluje, zda některý produkt, který je zařazen do seznamu individuálních cen, nebyl zrušen ze seznamu produktů určených pro CRM. Pokud ano, tak jsou tyto produkty zobrazeny a je nabídnuto odeslání ostatních záznamů bez těchto neplatných záznamů
Podpora pro určení objednacího množství produktu určeného individuální cenou dle nastavení zákazníka
Zobrazení tiskové sestavy s pohledávkami - použito nové náhledové okno s možností exportu do CSV nebo SLK
Hledání v seznamu pohledávek - následné zobrazení v náhledovém okně funguje i v případě, že pro hledání byly použity znaky s diakritikou
30.5.2022 1.4.95 V přehledu produktů bez určeného odběratele je v nastavení programu možné definovat zobrazené základní cenové pásmo.
Úprava odesílání objednávek. V případě, že odeslání selže (např. z důvodu, že server je zatížen prací pro jiné uživatele, tak je po chvíli odeslání objednávky automaticky opakováno. V nastavení je možné definovat intervaly pro čekání mezi opakovaným odesláním a počet pokusů o odeslání.
Úprava zobrazování okna s položkou objednávky v malém obrazovém rozlišení
Ve verzi pro Android je výchozím typem souboru pro přílohu mailu nastaven formát SYLK/Excel.
9.5.2022 1.4.94 Přepracování náhledového okna pro zobrazování sestav. Okno je lépe integrované do aplikace (nevzniká tak mimo jiné problém s přepínáním mezi okny aplikace). Součástí náhledového okna jsou tlačítka pro export do PDF, CSV a nově také do SLK formátu (SYLK formát lze otevřít jako tabulku v Excelu, Open Office či Libre office). Před exportem do SLK formátu doporučujeme v nastavení exportu ceníku vypnout třídění (mezisoučtové řádky).
V nastavení programu je dostupná možnost nastavit parametry odesílání mailu přes SMTP. Výchozí nastavení může přednastavit administrátor pomocí parametrů na serveru. Panel s nastavením je také možné v administraci zakázat. Odesílání mailů přes SMTP program používá v případě, že nefunguje odeslání mailu přes tzv. Simple MAPI rozhraní, při kterém se vyvolává okno nainstalované poštovní aplikace (např. MS Outlook nebo Thunderbird).
Přepracování odesílání mailů přes Simple MAPI rozhraní. Pokud je nainstalovaný kompatibilní poštovní program, tak by mělo odeslání fungovat ve Win32 i Win64 verzi programu.
Při odesílání mailu na zákazníka se nabízí e-mail pro objednávky z evidence AdrInfo, a pokud není vyplněn, tak se nabídne výchozí e-mail zákazníka
Oprava problému s nezobrazováním typů dokladů v hlavičce objednávky (vnikalo při změně střediska, se kterým se aktuálně pracuje)
Úprava zobrazování chyb, které mohou vzniknout při běhu aplikace. Chyba se zobrazí v červeném panelu v horní části okna poblíž ikony pro synchronizaci a zobrazení stavu aplikace. Panel s chybovým hlášením po pár sekundách automaticky zmizí. Pomocí tlačítka pro synchronizaci je pak možné zobrazit historii posledních hlášení a chyb.
Kontrola data dodání v hlavičce objednávky. Objednávku je možné uložit, jen pokud je datum dodání větší nebo rovno než aktuální datum
Zobrazování jednotkové ceny v položce objednávky. Informace o jednotkové ceně se zobrazuje pod nákladovými cenami a její zobrazení se řídí společným tlačítkem (CP).
23.3.2022 1.4.92 Export ceníků: ceny se exportují s desetinnou čárkou, což umožňuje otevření exportovaného CSV souboru v Excelu
Vylepšené ovládání seznamu zboží s obrázky
Oprava filtrování dle individuálních cen OZ v přehledu produktů
Řešení problémů s chybějícími komponentami Windows na některých PC
Vylepšeno zobrazování obrázků v off-line režimu bez připojení k internetu (obrázek se zobrazí i v případě, že už by měl být z časových důvodů aktualizován)
Úprava práce s tlačítkem Storno při editaci objednávky, aby nedošlo k neúmyslnému odstranění celé objednávky
10.3.2022 1.4.90 V přehledu produktů (v případě vybraného odběratele, který má definované zalistované položky s pomocí individuální ceny a nemá přitom povinně zalistované položky) je k dispozici tlačítko "Zalistované", které vyfiltruje zboží, které má zákazník v seznamu individuálních cen. Takto vybraný seznam je možné použít například pro vstup položek objednávky nebo vytvoření cenové nabídky.
V přehledu objednávek program nastavuje ukazatel aktuálního řádku na poslední (tj. nejnovější) objednávku
V nastavení programu lze určit formát zobrazení zásob (např. pro oddělení tisíců či omezení počtu desetinných míst)
V info panelu je možné v informaci o verzi programu kliknout na odkaz, který uživatele přesměruje na webovou stránku s popisem verzí (tj. tuto stránku)
Rozšíření exportu cenové nabídky - možnost vypnout třídění produktů společně s vypnutím zobrazení kategorií
Zobrazení zákazníka na mapě - oprava problému se zobrazováním map po aktualizaci Windows
Pokud při opravě poškozené databáze vznikne chyba (např. datový soubor nelze přejmenovat či smazat), tak se objeví chybové hlášení a program nabídne ukončení programu. Po novém spuštění se provede oprava poškozené databáze (řeší to situace, kdy je databáze otevřená některou jinou funkcí programu a opravu není možné provést).
11.2.2022 1.4.88 Nová varianta zobrazování produktů. Produkty mohou být zobrazeny ve formě tabulky s obrázky. V režimu zápisu objednávky je možné přímo položku objednat pomocí tlačítka "Přidat" pod obrázkem zboží nebo objednané množství měnit pomocí tlačítek se symbolem "plus" nebo "mínus". Obrázky musí být předem staženy pomocí synchronizačního okna (záložka Procesy na pozadí/Synchronizace obrázků). Ve výchozím stavu je možnost zobrazení tabulky s obrázky potlačena pomocí přístupových práv.
10.2.2022 1.4.87 V přehledu produktů (v případě vybraného odběratele, který má definované individuální ceny OZ) je k dispozici tlačítko "Ind. ceny OZ", které vyfiltruje zboží, které má zákazník v seznamu aktuálně platných individuálních cen OZ (Cenotvorba). Takto vybraný seznam je možné použít například pro vstup položek objednávky nebo vytvoření cenové nabídky.
Možnost zobrazení obrázku k produktu ve velkém okně; v přehledu produktů lze stisknout Ctrl+F8 pro zobrazení obrázku; také v detailu produktu lze použít Ctrl+F8 nebo lze kliknout myší na malý panel s obrázkem
V přehledu spuštěných programů v nástrojové liště Windows se zobrazuje název střediska, do kterého je uživatel v aplikaci přihlášen
Úprava exportu cen v exportu ceníku do CSV formátu (pro snazší načtení v MS Excel)
Automatické zálohování systémové databáze MaximSync. Zálohování se provádí automaticky jednou týdně a vytváří se samostatná záloha pro sudé a liché týdny.
9.1.2022 1.4.86 Rozšíření práce s cenovými nabídkami (ceníky) - doplnění nových polí k výběru do ceníku, úprava ovládání
Úprava zobrazování nákladové ceny (Cost-price) v detailu položky objednávky (nově je ve výchozím stavu zobrazována jen CP0)
Při vyhodnocování nákladové ceny se bere v úvahu přepínač "Zakázat přirážky dle úhrady" z karty zákazníka. Pokud je přepínač zapnutý, tak se nákladová cena navyšuje o nejvyšší procento přirážky k úhradě dle číselníku způsobů úhrad
Změna omezení při vytváření individuálních cen OZ. Pro produkty s omezenou maximální dobou platnosti individuální ceny OZ se toto omezení kontroluje pouze u pevně určené ceny (u "plovoucích" individuálních cen se toto omezení neuplatňuje)
31.12.2021 1.4.85 Možnost generovat ceníky produktů (cenové nabídky). Funkce je dostupná z nabídky Produkty z hlavní nabídky nebo z menu pro práci s odběratelem. Za vybrané karty se vygeneruje ceník s cenami odběratele nebo s určeným cenovým pásmem a ceník je možné vytisknout nebo exportovat do PDF.
Úprava hromadného odesílání objednávek - pokud jsou objednávky ve stavu "nezpracovávat", tak se stav automaticky změní na "nepřevedeno"
15.12.2021 1.4.84 Úprava hromadného odesílání označených objednávek
6.12.2021 1.4.82 Změna kontroly cen v položkách objednávek vůči nákladovým cenám.
Změna kontroly limitních cen. Pokud je zapnuto zobrazování nákladových cen, tak se při zobrazení chyby informující o limitní ceně je zobrazena také samotná limitní cena.
Rozšíření info panelu. Pokud existuje neodeslaná individuální cena OZ, tak se v panelu zobrazí nový informační řádek s možností odeslání individuálních cen.
22.11.2021 1.4.81 Možnost hromadného prodlužování individuálních cen OZ
Možnost definování odkazů v definici stránek pro zobrazování informací v rámci Dashboardu (např. v evidenci úkolů)
15.11.2021 1.4.80 Aktualizace on-line nedodávek - při velkém počtu objednávek je on-line dotaz rozdělen do více samostatných částí
Filtrování dle data v on-line přehledech nedodávek (varianta aktuální den/vše)
Možnost odeslat objednávku ze seznamu objednávek (po konfiguraci zobrazení seznamu objednávek také možnost označit více objednávek a ty odeslat hromadně)
4.11.2021 1.4.79 Možnost duplikovat existující objednávku do nové objednávky
Rozšíření práce se zalistovanými položkami. Pokud má zákazník další sortiment definovaný formou zalistovaných položek, tak jsou v nabídce produktů zobrazeny všechny produkty a zalistování je kontrolováno až při zařazení položky do objednávky.
V záložce "Objednávky" v okně s informacemi k produktu je k dispozici informace o aktuálních nevyřízených nebo částečně vyřízených objednávkách na dodavatele pro dané zboží
29.10.2021 1.4.78 Při zpracování on-line nedodávek program nově bere všechny objednávky z poslední doby, které jsou v zařízení a přidá k nim všechny objednávky, které jsou navíc v historii objednávek (např. objednávky z e-shopu). Data, která přijdou ze serveru program zapracuje jak pro zobrazení v HTML přehledu či v kontingenční tabulce, tak informace zapíše také do položek objednávek vytvořených v zařízení. Je tak možné i přímo v položkách objednávky vytvořené v zařízení vidět stav dodáno/nedodáno (tato příprava chvíli trvá). Program nově také filtruje u váhových položek (s jednotkou kg) rozdíly v nedodávkách. U těchto karet se zobrazují nedodávky až v případě, že je rozdíl vyšší než 15%. Odpadne tak v přehledu většina nedodávek, které ve skutečnosti reálnými nedodávkami nebyly.
21.10.2021 1.4.76 Podpora automatické reinstalace i pro starší operační systémy (Windows 7 a starší)
20.10.2021 1.4.75 Při otevírání staré objednávky, která dosud nebyla odeslána, se provádí kontrola, zda ceny v objednávce odpovídají aktuálním pravidlům a omezením. Kontrolován je také aktuální stav zásoby pro objednané zboží. V případě nalezených problémů je zobrazeno varování a položky v objednávce, u kterých byl nalezen problém, jsou barevně vyznačeny (tmavě červeně varování o zásobě, jasnější červenou položky s opravenou cenou). Po otevření položky je zobrazen důvod problému a po potvrzení položky se vybarvení zruší.
Úprava zpracování on-line nedodávek za objednávky evidované v zařízení (v některých situacích nemusela být v předchozí verzi nedodávka zobrazena)
Úprava aktualizace obrázků, které byly načteny do paměti počítače před delší dobou
Rozšíření možností při opravě databáze s objednávkami - při opravě je nabídnuta možnost kompletního režimu opravy, při kterém se databáze zazálohuje, založí se nová databáze objednávek a z původní databáze se přenesou informace o objednávkách.
Úprava omezení období při ukládání záznamů v cenotvorbě
11.10.2021 1.4.74 Průzkumy trhu - nové dialogy pro sběr informací o zákaznících (dle definice ze skladového nastavení) a možností okamžitého odeslání dat na server
Oprava problémů s mazáním položky objednávky v přehledu zboží
Rozšíření možností opravy synchronizovaných databází - při zvolení opravy dat je možné nechat opravit jen ty databáze, které systém detekuje jako poškozené (po opravě dat následuje kompletní synchronizace a ta je díky tomu rychlejší)
Ve sloupcových grafech se nově mohou objevovat číselné hodnoty nad jednotlivými sloupci
V oblíbených položkách jsou zobrazeny i produkty objednané na drobný daňový doklad (optimalizace výpočtu ve Sklad6); zrychlení synchronizace oblíbených položek
Zrychlení synchronizace zalistovaných položek
7.9.2021 1.4.73 Změna zpracování při práci s objednávkami ke zvýšení stability databáze (změna struktury dat, změna práce s fulltextovými tabulkami, vyřešení některých chybových situací při práci s poškozenou db)
Vylepšení funkce pro opravu databáze (především oprava db s objednávkami)
V záložce stav databáze je nová možnost regenerovat data pro fulltextové vyhledávání (funkce může trvat i několik minut)
Doplněna funkce pro hromadné stahování obrázků
Vyřešení viditelnosti panelů v dashboardu, které se nevejdou v prvním náhledu na obrazovku
Odesílání objednávek – v případě chyby při odeslání (týká se jen vybraných chyb) je po 20 sekundách proveden automatický pokus o opětovné odeslání a až po druhém selhání při odeslání je hlášena chyba (řeší problém dočasné nedostupnosti serveru)
Odesílání objednávek – v případě chyby při odeslání je zobrazeno podrobnější hlášení informující o chybě, doporučeném postupu pro řešení situace a detaily k chybovému hlášení (s možností zkopírovat text podrobností do schránky Windows)
Zvýšení rychlosti zobrazování individuálních cen OZ
Registrace nového zařízení – po dokončení úvodní registrace se zobrazí okno se zvýrazněním doporučeného postupu (rozšíření stávajícího zobrazení)
Změna ovládání klávesovými zkratkami v okně pro zobrazení informací ke kartě
11.8.2021 1.4.71 Rozšíření možností při opravě poškozené databáze
Úprava odesílání objednávek na pozadí při současné synchronizaci dat
1.8.2021 1.4.70 Úprava přenosu cen ovlivněných individuální cenou OZ v rámci odesílání objednávky do skladového programu
14.7.2021 1.4.69 Nový export záznamů z cenotvorby do PDF
Změna ukládání obrázků kvůli rychlosti vykreslování (není v databázi, ale v souborovém systému)
24.5.2021 1.4.66 Úpravy odesílání objednávek


Zpět na uživatelský manuál