MaximCRM verze

Z K.A.P.
Skočit na navigaciSkočit na vyhledávání
Datum Verze Novinky
20.7.2021 1.4.75 Při otevírání staré objednávky, která dosud nebyla odeslána, se provádí kontrola, zda ceny v objednávce odpovídají aktuálním pravidlům a omezením. Kontrolován je také aktuální stav zásoby pro objednané zboží. V případě nalezených problémů je zobrazeno varování a položky v objednávce, u kterých byl nalezen problém, jsou barevně vyznačeny (tmavě červeně varování o zásobě, jasnější červenou položky s opravenou cenou). Po otevření položky je zobrazen důvod problému a po potvrzení položky se vybarvení zruší.
Úprava zpracování on-line nedodávek za objednávky evidované v zařízení (v některých situacích nemusela být v předchozí verzi nedodávka zobrazena)
Úprava aktualizace obrázků, které byly načteny do paměti počítače před delší dobou
Rozšíření možností při opravě databáze s objednávkami - při opravě je nabídnuta možnost kompletního režimu opravy, při kterém se databáze zazálohuje, založí se nová databáze objednávek a z původní databáze se přenesou informace o objednávkách.
Úprava omezení období při ukládání záznamů v cenotvorbě
11.10.2021 1.4.74 Průzkumy trhu - nové dialogy pro sběr informací o zákaznících (dle definice ze skladového nastavení) a možností okamžitého odeslání dat na server
Oprava problémů s mazáním položky objednávky v přehledu zboží
Rozšíření možností opravy synchronizovaných databází - při zvolení opravy dat je možné nechat opravit jen ty databáze, které systém detekuje jako poškozené (po opravě dat následuje kompletní synchronizace a ta je díky tomu rychlejší)
Ve sloupcových grafech se nově mohou objevovat číselné hodnoty nad jednotlivými sloupci
V oblíbených položkách jsou zobrazeny i produkty objednané na drobný daňový doklad (optimalizace výpočtu ve Sklad6); zrychlení synchronizace oblíbených položek
Zrychlení synchronizace zalistovaných položek
7.9.2021 1.4.73 Změna zpracování při práci s objednávkami ke zvýšení stability databáze (změna struktury dat, změna práce s fulltextovými tabulkami, vyřešení některých chybových situací při práci s poškozenou db)
Vylepšení funkce pro opravu databáze (především oprava db s objednávkami)
V záložce stav databáze je nová možnost regenerovat data pro fulltextové vyhledávání (funkce může trvat i několik minut)
Doplněna funkce pro hromadné stahování obrázků
Vyřešení viditelnosti panelů v dashboardu, které se nevejdou v prvním náhledu na obrazovku
Odesílání objednávek – v případě chyby při odeslání (týká se jen vybraných chyb) je po 20 sekundách proveden automatický pokus o opětovné odeslání a až po druhém selhání při odeslání je hlášena chyba (řeší problém dočasné nedostupnosti serveru)
Odesílání objednávek – v případě chyby při odeslání je zobrazeno podrobnější hlášení informující o chybě, doporučeném postupu pro řešení situace a detaily k chybovému hlášení (s možností zkopírovat text podrobností do schránky Windows)
Zvýšení rychlosti zobrazování individuálních cen OZ
Registrace nového zařízení – po dokončení úvodní registrace se zobrazí okno se zvýrazněním doporučeného postupu (rozšíření stávajícího zobrazení)
Změna ovládání klávesovými zkratkami v okně pro zobrazení informací ke kartě
11.8.2021 1.4.71 Rozšíření možností při opravě poškozené databáze
Úprava odesílání objednávek na pozadí při současné synchronizaci dat
1.8.2021 1.4.70 Úprava přenosu cen ovlivněných individuální cenou OZ v rámci odesílání objednávky do skladového programu
14.7.2021 1.4.69 Nový export záznamů z cenotvorby do PDF
Změna ukládání obrázků kvůli rychlosti vykreslování (není v databázi, ale v souborovém systému)
24.5.2021 1.4.66 Úpravy odesílání objednávek


Zpět na uživatelský manuál