Korekce návrhu objednávky

Z K.A.P.
Skočit na navigaciSkočit na vyhledávání

Menu : Objednávky / Korekce návrhu objednávky'

Funkce zobrazí přehled návrhů objednávek. Pokud je ve struktuře SKLADNBH definovaný pohled 4 (resp. 5), tak se tento pohled použije pro zobrazení přehledu návrhů, jinak se použije pohled 2 (resp. 3).
Uživatel vybere jeden z návrhů a zobrazí se seznam zboží v daném návrhu. Pokud je ve struktuře SKLADNBJ definovaný pohled 4 (resp. 5), tak se tento pohled použije pro zobrazení přehledu zboží v návrhu, jinak se použije pohled 2 (resp. 3).
Zde je možné hledat zboží také pomocí čárového kódu. Pokud zboží určené pomocí čárového kódu není nalezeno v daném návrhu, tak se nabídne přidání zboží do návrhu.
Po vybrání zboží se zobrazí nový dialog, ve kterém lze provést korekci objednaného množství.
Pro zvýšení/snížení množství lze použít tlačítka na obrazovce + nebo -.
Množství lze zadat manuálně s využitím následujících kláves:

Klávesa Popis
0123456789 pro zadání množství
+ nebo F8 zvýší množství o jedno objednací množství (pokud není vyplněno, tak balení) s případným zaokrouhlením na celé objednací množství
- nebo F6 sníží množství o jedno objednací množství
* nebo b nebo F10 vynásobí zadané množství balením (zde se objednací množství nepoužívá). Pokud tedy potřebujete objednat 2 balení, tak stačí napsat "2b"
Delete nebo Ctrl+Y smaže celé zadané množství
BackSpace smaže poslední znak