Kopírování cen

Z K.A.P.
Skočit na navigaciSkočit na vyhledávání

KopCen.PNG

Pole Popis
Cílová cena cena, kterou potřebujeme přepočítat
Zdrojová cena cena, od které chceme cílovou cenu odvodit
Koeficient koeficient pro přenásobení zdrojové ceny
Zaokrouhlení umožňuje určit způsob zaokrouhlování výsledné ceny. Zaokrouhlování se provádí před případným vyhodnocením individuální ceny (pokud je určena). U prostého kopírování cen (koeficient=1) si program může ověřit způsob zaokrouhlování dotazem.
Individuální ceny můžeme zvolit ind. cenu, která se použije pro výpočet cílové ceny. Tato individuální cena má přednost před cenou stanovenou koeficientem, pokud je definovaná. Pokud není definovaná, je použit koeficient.
F8 uložení aktuálního nastavení


Příklad
Cílová cena=Cena3
Zdrojová cena=Cena1
Koficient=1,2

Tímto nastavením zvýšíme Cenu3 o 20% od Ceny1.

Tuto změnu můžeme provádět pro všechny karty současně. Pokud máme pomocí klávesy Ins vybrány pouze některé karty, pak se změna provede pouze pro vybrané karty.


Upozornění
Tato operace je nevratná! Je vhodné si vytvořit zálohu karet !
Při hromadném přeceňování se provádí logování změn skladové karty.