Konfigurace a technická nastavení programu

Z K.A.P.
Skočit na navigaciSkočit na vyhledávání

Konfigurační parametry

Parametr Popis
Povolit zvýrazněné zvuky v ost. dokladech zvýrazňuje zvuková chybová hlášení při zpracování chyb ve vstupu dokladů a při čtení čárových kódů

Nastavení MaximObjServeru

 • Musí být alespoň verze 11.
 • Musí se nastavit adresář odkud se budou načítat průvodky a konfigurační soubor PDA.XML. Adresář je v proměnné „RootDirXML“ v ini souboru.
 • Musí být povolena přípona „XPR“ pro příjem průvodek.

Popis konfigurace PDA.XML

Soubor se načítá v Načtení nastavení a uloží se k programu. Musí být kódován v UTF-8, jinak není zajištěno jeho správné načtení. Popis jednotlivých polí

Jméno pole Typ dat Hodnota Popis
Jmeno Text Prázdné Hodnoty budou vytištěny v dokladech.
Jmeno2 Text Prázdné
Ulice Text Prázdné
PSC Text Prázdné
Město Text Prázdné
ICO Text Prázdné
DIC Text Prázdné
Provozovna Text Prázdné
Ucet Text Prázdné
NahlasitPrekroceniObalovehoKonta Boolean False Ptá se jestli pokračovat pokud by se stav obalového konta měl dostat do mínusu.
PoNacteniSmazatPruvodku Boolean False Při načítání průvodky z MaximObjServeru odesílá požadavek s parametrem „/DELETE“
AutomatickeCislovaniNovychDokladu Boolean True Ručně zadané doklady budou automaticky (ručně) číslovány.
KontrolovatCastkuObaluNaDokladu Boolean True Kontroluje jestli částka za obal překročla celkovou částku za doklad.
ZakazatPrekroceniCastkyObaluNaDokladu Boolean True Nedovolí vrátit obaly ve vyšší hodnotě než je hodnota dokladu.
PocetKopiiDokladu Int 1 Počet kopií sestavy, které budou vytisknuty na tiskárně.
PocetKopiiVracenychObalu Int 1
PocetKopiiPruvodky Int 1
BTPrinter Boolean False Jestli se má použít tiskárna Posiflex s BTPrinter.DLL na Windows CE na Posiflex
DelkaRadku Int 28 Počet znaků na řádek pro tiskové sestavy
ZpusobTisku Text Posiflex Další možné hodnoty: RAW, Bitmap
TypTiskarny Text Prázdné Další možné hodnoty: EPSON, HPDESKJ, HPLASERJ

(zatím nemá nastaveny řídící kódy)

KodovaniTisku Text Prázdné = ASCII Další možné hodnoty: ASCII, Win1250, Latin2, Kamenicky, UTF8.
JmenoFontuTiskarny Text Prázdné = Courier New Font bude použit při: ZpusobTisku = Bitmap
PoOdeslaniUzavrit Boolean True Odesláním boudou všechny doklady uzavřeny a nebude možné je měnit.
PoOdeslaniPridavatNoveDoklady Boolean False Odesláním se zablokuje možnost přidávat nové doklady do průvodky.
VytvoritZastupceProgramu Boolean False Na PDA s Windows CE, nebo Windows Mobile se vytvoří na ploše zástupce pro spuštění programu.
JmenoTiskarny Text Prázdné Jméno tiskárny na kterou se má tisknout, pokud to nemá být výchozí tiskárna. Na WindowsCE jsou kromě Posiflex podporovány tiskárny Zebra: MZ220, QL220, EM220, RW220, MZ320, QL320+, RW420, QL420+
DokladySloupce Tyto sekce obsahující informace o zobrazených sloupcích jednotlivých gridů. Popisy sloupců jsou v samostatné tabulce.
ObalKontoSloupce
VraceneObalySloupce

Popis polí pro sloupce v tabulkách

Jméno pole Typ dat Hodnota Popis
FieldName Text Prázdné Musí obsahovat jméno zobrazovaného, pokud pole v tabulce neexistuje, tak se celý sloupec ignoruje
DisplayLabel Text Prázdné Pokud není vyplněno vezme se hodnota z FieldName
Width Int 40 Šířka sloupce v axelech.
DisplayFormat Text Prázdné Formátování čísel. Např.: # ### ###.##
Alignment Int 0 taLeftJustify = 0
taRightJustify = 1
taCenter = 2
ReadOnly Boolean False Povolí editaci vybraného sloupce.

Řidiči

Každý řidič může tvořit samostatnou sekci (i několik). V příkladu je označen jako "Test". Zde se nastavuje to, čím se nastavení řidiče odlišuje od společných parametrů.

Technická poznámka
Pomocí proměnné PruvExpXML,1 s hodnotou 0 lze zakázat export obalového konta zákazníka do terminálu pro řidiče.

Příklad

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> <config attr="">

 <Jmeno attr="">ABC xyz </Jmeno>
 <Jmeno2 attr=""> s.r.o.</Jmeno2>
 <Ulice attr="">Horní 20 </Ulice>
 <PSC attr="">111 11</PSC>
 <Obec attr="">Dolní </Obec>
 <ICO attr="">IČO: 12345678</ICO>
 <DIC attr="">DIČ: CZ12345678</DIC>
 <Telefon attr="">Tel. 906 123 456</Telefon>
 <Ucet attr="">BÚ: 1234568/0100</Ucet>
 <NahlasitPrekroceniObalovehoKonta attr="">False</NahlasitPrekroceniObalovehoKonta>
 <PoNacteniSmazatPruvodku attr="">True</PoNacteniSmazatPruvodku>
 <PocetKopiiDokladu attr="">2</PocetKopiiDokladu>
 <AutomatickeCislovaniNovychDokladu attr="">True</AutomatickeCislovaniNovychDokladu>
 <PocetKopiiVracenychObalu attr="">1</PocetKopiiVracenychObalu>
 <PocetKopiiPruvodky attr="">1</PocetKopiiPruvodky>
 <BTPrinter attr="">false</BTPrinter>
 <ZpusobTisku attr="">RAW</ZpusobTisku>
 <TypTiskarny attr="">HPDeskJ</TypTiskarny>
 <KodovaniTisku attr="">Latin2</KodovaniTisku>
 <KontrolovatCastkuObaluNaDokladu attr="">True</KontrolovatCastkuObaluNaDokladu>
 <ZakazatPrekroceniCastkyObaluNaDokladu attr="">False</ZakazatPrekroceniCastkyObaluNaDokladu>
 <DokladySloupce attr="">
  <Column attr="">
   <FieldName attr="">CISLODOKL</FieldName>
   <DisplayLabel attr="">Číslo d.</DisplayLabel>
   <Width attr="">50</Width>
   <DisplayFormat attr=""></DisplayFormat>
   <Alignment attr="">1</Alignment>
   <ReadOnly attr="">True</ReadOnly>
  </Column>
  <Column attr="">
   <FieldName attr="">ODBERMISTO</FieldName>
   <DisplayLabel attr="">Odběr místo</DisplayLabel>
   <Width attr="">130</Width>
   <DisplayFormat attr=""></DisplayFormat>
   <Alignment attr="">0</Alignment>
   <ReadOnly attr="">True</ReadOnly>
  </Column>
  <Column attr="">
   <FieldName attr="">CELKEM</FieldName>
   <DisplayLabel attr="">Celkem</DisplayLabel>
   <Width attr="">80</Width>
   <DisplayFormat attr=""># ### ###.00</DisplayFormat>
   <Alignment attr="">1</Alignment>
   <ReadOnly attr="">True</ReadOnly>
  </Column>
  <Column attr="">
   <FieldName attr="">ZAOBALY</FieldName>
   <DisplayLabel attr="">Za obaly</DisplayLabel>
   <Width attr="">40</Width>
   <DisplayFormat attr=""># ### ###.00</DisplayFormat>
   <Alignment attr="">1</Alignment>
   <ReadOnly attr="">True</ReadOnly>
  </Column>
  <Column attr="">
   <FieldName attr="">ZAPLACENO</FieldName>
   <DisplayLabel attr="">Zaplaceno</DisplayLabel>
   <Width attr="">40</Width>
   <DisplayFormat attr=""># ### ###.00</DisplayFormat>
   <Alignment attr="">1</Alignment>
   <ReadOnly attr="">True</ReadOnly>
  </Column>
 </DokladySloupce>
 <ObalKontoSloupce attr="">
  <Column attr="">
   <FieldName attr="">VRACENO</FieldName>
   <DisplayLabel attr="">Vráceno</DisplayLabel>
   <Width attr="">40</Width>
   <DisplayFormat attr=""># ### ###.##</DisplayFormat>
   <Alignment attr="">1</Alignment>
   <ReadOnly attr="">True</ReadOnly>
  </Column>
  <Column attr="">
   <FieldName attr="">ZUSTATEK</FieldName>
   <DisplayLabel attr="">Zůstatek</DisplayLabel>
   <Width attr="">40</Width>
   <DisplayFormat attr=""># ### ###.##</DisplayFormat>
   <Alignment attr="">1</Alignment>
   <ReadOnly attr="">True</ReadOnly>
  </Column>
  <Column attr="">
   <FieldName attr="">NAZEV</FieldName>
   <DisplayLabel attr="">Název</DisplayLabel>
   <Width attr="">130</Width>
   <DisplayFormat attr=""></DisplayFormat>
   <Alignment attr="">0</Alignment>
   <ReadOnly attr="">True</ReadOnly>
  </Column>
  <Column attr="">
   <FieldName attr="">CENAKAR</FieldName>
   <DisplayLabel attr="">Cena</DisplayLabel>
   <Width attr="">40</Width>
   <DisplayFormat attr=""># ### ###.00</DisplayFormat>
   <Alignment attr="">1</Alignment>
   <ReadOnly attr="">True</ReadOnly>
  </Column>
 </ObalKontoSloupce>
 <VraceneObalySloupce attr="">
  <Column attr="">
   <FieldName attr="">VRACENO</FieldName>
   <DisplayLabel attr="">Vráceno</DisplayLabel>
   <Width attr="">40</Width>
   <DisplayFormat attr=""># ### ###.##</DisplayFormat>
   <Alignment attr="">1</Alignment>
   <ReadOnly attr="">False</ReadOnly>
  </Column>
  <Column attr="">
   <FieldName attr="">CENAKAR</FieldName>
   <DisplayLabel attr="">Cena</DisplayLabel>
   <Width attr="">50</Width>
   <DisplayFormat attr=""># ### ###.00</DisplayFormat>
   <Alignment attr="">1</Alignment>
   <ReadOnly attr="">True</ReadOnly>
  </Column>
  <Column attr="">
   <FieldName attr="">NAZEV</FieldName>
   <DisplayLabel attr="">Název</DisplayLabel>
   <Width attr="">120</Width>
   <DisplayFormat attr=""></DisplayFormat>
   <Alignment attr="">0</Alignment>
   <ReadOnly attr="">True</ReadOnly>
  </Column>
 </VraceneObalySloupce>
 <test attr="">
  <PoNacteniSmazatPruvodku attr="">False</PoNacteniSmazatPruvodku>
  <PocetKopiiDokladu attr="">1</PocetKopiiDokladu>
 </test>

</config>