Import požadavků z DBF formátu

Z K.A.P.
Skočit na navigaciSkočit na vyhledávání

Menu : Služby/Převody dat/Importy dat/Import objednávek z DBF/EDI

Požadavky lze importovat z DBF souboru. Importují se jen položky požadavku, odběratele je nutné určit v úvodním dialogu.

ImportOBJZDBF.PNG

Popis struktury DBF souboru s položkami importovaného požadavku: Jako klíčová položka slouží Kód zboží, EAN kód nebo Kód zboží dodavatele (podle toho, která z těchto položek se vyskytuje v DBF souboru)

Struktura DBF souboru může vypadat takto:

Položka Popis
EAN EAN kód zboží
IntKod interní (hlavní) kód zboží
ImpKod kód zboží dodavatele
Nazev název importované karty (pro porovnání)
Pocet importovaný počet
ImpCena pokud není v tabulce sloupec Cena, pak je cena určena automaticky
ID poznámka k položce požadavku

Povinný je EAN/Nazev/Pocet.
Typ jednotlivých položek není důležitý (např. vše mohou být textové položky). Důležitá není ani nadefinovaná délka polí - délka jednotlivých textů by ale neměla překračovat maximální délku určenou pro daná pole ve skladovém programu (např. kód zboží dodavatele max. 16 znaků). Kódování vstupního DBF souboru lze volit v importním dialogu (Kamenický/LATIN2/Windows 1250).

Import EDI inhouse formátu objednávky (ORDERS)

Formát souboru je automaticky detekován (pod kódem 1020) a je možno importovat i více objednávek z jednoho EDI souboru. Pro import požadavků je definován nový parametr příkazové řádky kontrolovaný při startu programu /ORD:jméno_souboru.

Pomocí číselníku (typ čís. 98) lze ovlivnit import jednotlivých položek. Např. typ.čís.: 98, klíč 3: 1020, popis=OPE.INTKOD="" potlačí rozpoznávání zboží dle interního kódu - hledá se jen dle EAN) Objednávky se vždy importují do vydaných dokladů (dod. listy, faktury...) Program Sklad6 lze spouštět s parametrem /IMD:jméno_souboru_s_EDI_objednávkou.

Importovat se takto dají DBF objednávky nebo EDI objednávky.

Technická poznámka
Program při importu požadavků z DBF a EDI formátu přepočítává celkový počet palet a celkovou hmotnost a pomocí proměnných ObjImpDBF,x je možné určit způsob zpracování zdrojového souboru po úspěšném importu.

x=0     pro DBF soubory
x=1     pro EDI soubory
x=2     pro EDI soubory s více požadavky, pokud nebyly importovány všechny požadavky ze souboru

Hodnota Popis
0             ponechat soubor
1             smazat
2             přejmenovat na *.~XY, (XY jsou první 2 znaky z původní přípony