GDPR - Uživatelský popis

Z K.A.P.
Skočit na navigaciSkočit na vyhledávání

Přístupové právo

Nastavení se provádí v menu : Služby/ Systémové menu / Typy uživatelů
Tlačítko : Přístupová práva

GDPR PřPr.png

Pokud uživatel pracuje s osobními údaji klientů (telefon emaily, kontakty), je nutné, aby měl zapnuté přístupové právo 1 - Právo zpracovávat osobní/citlivé údaje.


Přístup k citlivým údajům

Položky, které jsou označeny ve strukturách jako citlivé údaje, se nezobrazují (místo nich se v přehledech objevují hvězdičky. Pokud uživatel potřebuje získat přístup k těmto údajům musí postupovat následujícím způsobem.

1. Stiskem kláves Alt + F6 v přehledu odběratelů, dodavatelů příp. jiných místech, kde se pracuje s citlivými údaji, vyvoláme menu se speciálními funkcemi, kde si vyberete položku Povolení zobrazení citlivých údajů.
GDPR Dialog.PNG

2. Objeví se dialogové okno, ve kterém zadáme položku Důvod zpracování - důvod přístupu k citlivým údajům (důvod musí obsahovat alespoň 5 znaků). Je možné si nadefinovat číselník nejvíce používaných důvodů a potom z roletového menu vybírat položky důvodů.
3. V položce Další zpracování vybíráme z následujících možností:

  • žádné
  • používat stejný důvod zpracování až do ukončení programu
  • nastavit tento důvod jako výchozí pro aktuálního uživatele

4. Potvrdíme nastavení pomocí klávesy F2.
5. Pomocí klávesy ESC se vrátíme do přehledu.

Místo vytečkovaných údajů se zobrazí citlivé údaje o osobě.


Nastavení hesla

Pro přístup do programu zadává každý uživatel své vstupní heslo. Existuje několik nastavení úrovně hesla. Toto nastavení zadává správce pomocí proměnných. Podle zadané proměnné program vyžaduje různé délky hesla, případně použití speciálních znaků (A..Ž, a..ž, 0..9 a !"#$%&'()*+,-./:;<=>?@[\]^_`~{}\|) v hesle.