Export karet do DBF (Shift+F5)

Z K.A.P.
Skočit na navigaciSkočit na vyhledávání

ExpKartyDBFTS.PNG


Převést všechny informace z karty

SouborPrenosNazev.PNG

program se zeptá na jméno DBF souboru a vyexportuje vybrané (F10)/všechny karty. Při tomto exportu se exportují všechny údaje z karet.


Vlastní nastavení

objeví se seznam s uloženými definicemi exportu. Zde vybereme odpovídající export a vyexportujeme data klávesou Enter. Novou definici vytvoříme klávesou Ctrl + N, stávající opravíme klávesou F2 a zadáme údaje, které chceme exportovat (další údaje klávesa F8), kódování a jméno souboru viz. obr.

ExpKartyDBFNZ.PNG

Další nastavení F8
ExpKaret DalsiNastaveni.PNG

Při zapnutém přepínači [x]Použít "Označení exportu" jako název ind. ceny pro všechna cen. pásma se všechny exportované ceny přecení za pomoci individuální ceny dané označením exportu.

Technická poznámka
Ve variantě programu EXTKARTA2 je export karet nastaven tak, aby se exportovali také cenová pásma 6-12.
Technická poznámka
Export karet do DBF (Shift+F5 v přehledu skladových karet) je upraven tak, aby se kontrolovala přístupová práva daného uživatele. Pokud nemá uživatel právo vidět danou položku skladové karty, tak nemůže tuto položku ani exportovat. Kontroluje se přístup typu uživatele k danému poli ve struktuře souborů KARTA (současně musí být zapnut přepínač [x] Přístupová práva použít i pro zobrazení hodnot v seznamech) a viditelnost cenového pásma dle proměnné KARTAPASMA,x.
Pomocí proměnné KarExpDBF,0 lze povolit export všech polí
Hodnota Popis
0 nepovolena editace ani export
1 povolen export
2 povolena editace polí v číselníku exportů
3 povolen export i editace polí
Pomocí proměnné KARExpDBF,1 lze určit počet desetinných míst pro ceny bez DPH (prodejní i nákupní) ve výsledném DBF souboru (maximum je 5) při použití funkce pro export karet do DBF (Shift+F5).

Export do XML

ExpKartyXML.PNG

Položka Volby Popis
Typ exportu kompletní data  
změny za zvolený počet dní  
Výstupní formát Data s obrázky v BASE 64 - výběr polí výběr polí (s obrázky uloženými v XML kódované do BASE64)
Data s obrázky v BASE 64 - všechna pole větší rozsah informací než v předchozím exportu (s obrázky uloženými v XML kódované do BASE64)
Data s odkazy na obrázky varianta 1
Zkrácená struktura 1 pomocí individuální ceny ExpKarXML lze ovlivnit výstupní cenu pro export do XML.
Data s odkazy na obrázky - výběr polí výběr polí