Eko-kom

Z K.A.P.
Skočit na navigaciSkočit na vyhledávání

Uživatelský manuál

Číselník typů obalů

Menu : Služby/Číselníky/Typy obalů EKO-KOM

Nejdříve je třeba založit číselník typů dokladů. Po spuštění menu se zobrazí seznam všech obalů. Do tohoto seznamu můžeme přidávat nové obaly, případně opravovat stávající obaly.
Ekokom ObalyCiselnik.PNG


Tlačítka Nový obal, Opravit obal vyvolají okno pro založení nového obalu, resp. opravu existujícího
Ekokom ObalyOprava.PNG

K ID obalu si můžeme pro lepší práci zadat popis obalu pomocí tlačítka »
Ekokom PopisID.PNG

Po vyplnění číselníku obalů je potřeba v číselníku typů dokladů vybrat doklady, které se budou používat pro výpočet Eko-kom polozka RezEkokom. K tuzemským dokladům do položky IDEkokom vložíme hodnotu 1, k zahraničním dokladům hodnotu 2.

Po zadání můžeme spustit výpočet Eko-komVýpočet Ekokom

Menu : Výpočty/Výpočet - Eko-kom

V dialogovém okně zadáme období, za které chceme spočítat databázi použitých obalů.

Ekokom Vypocet.PNG


Po ukončení výpočtu v případě, že neexistují nějaké obaly uvedené ke kartě v číselníku obalů, se zobrazí seznam chybových hlášení. Pak můžeme spustit sestavy pro zpracování databáze použitých obalů.

Menu : Výpočty/Výpočet - Sestavy Eko-kom

Příklad sumární sestavy :

Ekokom Sestava.PNGMenu Karta_Opr

Menu : Karty/Přehled karet

Vyvoláme menu pro opravu karty. Zde máme k dispozici položku Eko-kom - obaly ke kartě.

ID Ekokom je v kartě zadán

Pokud má karta zadaný kód, zobrazí se nám okno s obaly přiřazenými k dané kartě.

Ekokom ObalyKeKarte.PNG

V případě, že karta má zadaný IDEkokom, ale v číselníku obalů obal neexistuje, objeví se následující okno, kde můžeme vytvořit obal podle IDEkokomu, který je zadaný ke kartě.

Ekokom ChybivEKC.PNG


ID Ekokom není v kartě zadán

Jestliže v kartě není vyplněn kód IDEkokom, pak se objeví následující dialogové okno:

Ekokom ID.PNG

Tl.Nový ID

objeví se okno pro přidání nového obalu:

Ekokom NovyID.PNG

Zadaný kód se zapíše do karty.

Tl.Seznam ID

objeví se okno pro výběr obalu ze seznamu. Po stisku tlačítka Vložit ID do karty dojde k zapsání ID Ekokomu do karty.

Ekokom VyberObalProKartu.PNGNávod na instalaci

(Všechny soubory jsou na FTP složka EKOKOM, verze Sklad6 - září 2021)


Skripty

 • Ekokom.sps
 • Ekokom_vypocet.sps
  podepsat a nahrát do adresáře TOOLS


Soubor CISELNIK.BTR

 • menuScript : ..\tools\EKOKOM.FSC
 • menuScript : ..\tools\EKOKOM_Vypocet.FSC
 • FSRUN_KAR: Klíč 2: 9, ..\tools\EKOKOM.FSC


Soubory SKLADEKC.btr a SKLADEKO.btr

 • Struktura_EKO_EKC.btr
 • Soubory_EKO_EKC.btr (založit soubory!!!)
 • Indexy_EKO_EKC.btr


Menu

 • Menu Výpočty
  Vypocty_Ekokom.btr - položky do menu Výpočty (výpočet + sestavy)
  Zkontrolovat hodnotu MenuScript!!!
 • Menu Číselníky
  Číselník obalù - Eko-kom
  (90, 100+MenuScript)
 • Menu Karta_OPR
  Eko-kom obaly ke kartě
  (Kód menu 69, 9)


Sestavy Ekokom

 • Skupina 23
  Popis skupiny dat : EKO-KOM - vypočtená data
  Typ souboru : SkladEko.BTR
 • Sestavy_Ekokom.btr


Doplnit strukturu KARTA (položka : IdEkokom)


Doplnit strukturu TypDokl (položka : RezEkokom)


Označit v číselníku typu dokladů doklady pro Ekokom (tuzemsko 1, zahraničí 2)