Převod roku

Z K.A.P.
Skočit na navigaciSkočit na vyhledávání

Příprava skladu na nový rok

Zkontrolovat PSQL monitor, zda-li program není používán.


Nainstalovat novou verzi programu včetně úpravy BAT souboru pro terminály.


Založit nový adresář pro nadcházející rok.

Př.: NázevAdresáře.XX kde XX je rok

Nastavit databáze a uživatele v novém skladu. Do starého roku nastavit všem uživatelům přístupové právo 9.

Návod - přístupové právo.png

Provést kontrolu dat za loňský rok ( prodej do mínusu, karty a doklady)

Menu:

Služby/Nástroje pro správu/Kontrola konzistence
Návod - Kontrola konzistence2.png
Služby/Nástroje pro správu/Kontrola prodeje do mínusu
Návod - Kontrola prodeje do minusu.png

Výpočet stavu - loňský rok.

Menu:

Výpočty/Daně, zásoby, obraty, zisky.../Provedení výpočtu
Návod - výpočet stavu2.png
Datum je poslední den v roce aktuálního roku.
Návod - daně, zásoby, ...2.png
Po výpočtu si opíšeme hodnotu "CELKEM: STAV ZÁSOB" v nákupních cenách.

Převedení dat

Menu:

Služby/Nastavení programu/Oprava ini.hodnot
Klávesa - ALT + F8
Návod - výběr staré DB2.png
Pokračovat klávesou F2 a upravit nastavení uzávěrky.
Klávesa - ALT + F6
Návod - roční uzávěrka2.png
Zvolíme "Nezpracovávat starou DB"
Ze seznamu souborů, které se mají zpracovávat vyřadíme soubory SKLADOBL.BTR, SKLADDOK.BTR, LOG.BTR
Klávesa - ENTER - v okně tabulky vidíme, jak vyřadit ze zpracování soubor SKLADDOK.BTR
Návod - nastavení tabulky SKLADOK2.png
Po vyřazení souboru potvrdíme zadaný výběr klávesou F2 a spustíme kopírování.

Převedení stavů

Menu:

Služby/Nastavení programu/Oprava ini.hodnot
Klávesa - ALT + F6
Návod - převod zůstatku skladu2.png
Pomocí tlačítka "Výběr databáze (F7)" zvolíme databázi nový rok.
Návod - převod zůstatk skladu roku2.png

Přihlášení do nového skladu

Menu:

Služby/Nastavení programu/Oprava ini.hodnot
Nastavíme nový rok pro číslování dokladů a název střediska.
Služby/Systémové menu/Správce souborů
Označíme Log soubor (LOG.BTR) a pomocí Klávesy - ALT + F8 jej vytvoříme. Obdobně i u souboru SKLADDKS.BTR

Kopírování ze starých dat

Z adresáře staré databáze nakopírujeme soubory do adresáře nové databáze soubory:
CISELNIK.BTR, GS*.BTR
EETDATA.BTR kopírujeme pouze, pokud je verze programu starší než 7.8.2017
Příklad adresáře staré a nové databáze 'Sklad6/DATA2016/' --> 'Sklad6/DATA2017/'

Nastavení proměnných

Menu:

Služby/Systémové menu/Správce souborů
V číselníku CISELNIK.BTR nastavíme proměnné OldDataDir a OldDataGrf na starou databázi
Návod - proměnná olddatadir2.png
U OldDataDir se do popisku nastavuje cesta k adresáři staré databáze
U OldDataGrf se do popisku nastavuje první den nového roku eg. '01/01/17' a klíč 2 musí být '0'

Oprava GS_TEXTY.BTR

Menu:

Služby/Systémové menu/Správce souborů
Vybereme soubor GS_TEXTY.BTR, který Klávesou F2 otevřeme
Provedeme výběr položek za minulý rok a MAKREM jej změníme na nový rok
Př.: pomocí Klávesy F10 vybereme položky obsahující '/16' a pomocí makra přepíšeme na '/17'
Návod - Oprava GS TEXTY.BTR2.pngÚprava sestavy pro výpočet MIS

Menu:

Výpočty/Generátor sestav
Vybereme skupinu 100 a sestavu 1
Otevřeme klávesou F2 - sestava pro editaci
Návod - definice sestav MIS2.png
Přihlásit se do starého roku a změnit proměnnou ReportName v číselníku (CISELNIK.BTR) na DMIS16 ( minulý rok )
Návod - DMIS162.pngPočáteční stav pokladny

Přihlásit se zpět do nového roku.

Menu:

Služby/Pokladní kniha/Pokladní kniha
Zkontrolovat počáteční stav pokladny, v případě že jsou zde dva řádky, je nutno je sečíst a změnit způsob úhrady hot. na hotově, což provedeme v číselníku Způsoby úhrady (Služby/Číselníky/Způsoby úhrady). Pokud je doklad nulový, tak jej vymažeme.

Výpočet stavu - nový rok

Menu:

Výpočty/Daně, zásoby, obraty, zisky .../Provedení výpočtu
Zvolíme datum závěru starého roku a po provedení výpočtu Klávesou F2
zkontrolujeme částku celkem kterou jsme si poznačili v bodě 6. Výpočet stavu - loňský rok.

Převedení pohledávek ze starého roku

Přihlásit do starého skladu.

Menu:

Dodací dok./Přehled dokladů
Klávesou ALT+F6 vyvoláme menu kde zvolíme volbu Export pohledávek do nové databáze
Návod - převod pohledávek2.png
Je potřeba vybrat nově založenou databázi a kód karty typu účet musí být TEXT

Nastavení číselných řad

Přihlásit do nového skladu.

Menu:

Služby/Číselníky/Číselné řady
Číselné řady se vynulují a nastaví dle zadaného vzoru.
Návod - číselné řady nulování2.png

Menu:

Služby/Nastavení programu/Oprava ini.hodnot
Pomocí klávesy F8 otevřeme menu ostatních nastavení, kde vynulujeme Požadavky zákazníků a Objednávky na dod.
Návod - číselné řady ostatní nulování2.png

Nastavení terminály

Ve skladě pro terminály je třeba nastavit v menu Služby/Systémové menu/databáze pro novou databázi aktuální adresář a její název.
V seznamu uživatelů doplnit databázi na nový rok ( zadat přístupy )

Nastavení BAT souborů a Naplánovaných úloh

V adresáři TOOLS ( nachází se v KAP/TOOLS nebo KAP/SKLAD6/TOOLS )
Upravíme tyto soubory prenosm.bat, moszas.bat, ExportPrevodVrtal.cmd, expzas.bat.
Popřípadě zkontrolovat složku X:\WinSCP
Po zpracování střediska nastavit v Jihlavě AktLPPMOS.bat správné jméno staré DB a 1.1. tam nastavit jména nových DB