Struktura interních čárových kódů

Z K.A.P.
Skočit na navigaciSkočit na vyhledávání

Pro zrychlení a zpřesnění práce s programem lze používat čárové kódy. Pro běžnou identifikaci zboží lze použít standardní čárové kódy (např. EAN8, EAN13 včetně např. váhových čárových kódů, SSCC, EAN128). Pro identifikaci různých specifických evidencí programu lze používat interní čárové kódy ve formátu EAN128 s následující strukturou.

Plný formát pro identifikaci dokladu

91P/S/R/T/C (např. 91D/1/2011/5/12345678)

Položka Popis
91 prefix čárového kódu
P, D P pro příjmové doklady
D pro dodací doklady
/ oddělovač
S číslo skladu (číslo s jednou nebo více číslicemi)
/ oddělovač
R rok dokladu
/ oddělovač
T označení čísla typu dokladů dle číselníku typů dokladů (jedna až 3 číslice)
/ oddělovač
C číslo dokladu (jedna nebo více číslic)

Zkrácený formát pro identifikaci dokladu

91PS/RTC (např. 9101/11001123456789)

Položka Popis
91 prefix čárového kódu
P 0 pro dodací doklady
1 pro příjmové doklady
S číslo skladu (číslo s jednou nebo více číslicemi)
/ oddělovač
R dvoumístné označení roku dokladu (např. 11 odpovídá roku 2011)
T tříméstné označení čísla typu dokladů dle číselníku typů dokladů
C číslo dokladu (jedna nebo více číslic)

Formát pro identifikaci čísla průvodky

91RC (např. 91R123456)

Položka Popis
91 prefix čárového kódu
R písmeno R identifikující, že jde o rozvoz
C číslo průvodky (rozvozu)

Formát pro rozšířenou identifikaci zboží

91SX(10)C(17)D(11)V(37)M
příklad 91S102030 nebo 91S102030(10)1203(17)110508

Položka Popis
91 prefix čárového kódu
S písmeno S identifikující, že jde o skladovou položku s interním číslem kódu zboží (ne EAN)
X kód skladové karty (ze seznamu skladových karet)
(10)C nepovinná část; C je číslo šarže
(17)D nepovinná část; D je datum spotřeby ve formátu RRMMDD
(11)V nepovinná část; V je datum výroby ve formátu RRMMDD
(37)M nepovinná část; M je množství balení (nebo MJ pokud není povolena práce s balením)

Formát pro identifikaci čísla výrobního příkazu

91VC (např. 91V123456)

Položka Popis
91 prefix čárového kódu
V nebo B písmeno V identifikující, že jde o číslo výrobního příkazu (požadavku na výrobu) nebo písmeno B identifikující, že jde o číslo výrobního příkazu pro balení výrobku
C číslo výrobního příkazu (požadavku na výrobu)

Formát pro identifikaci čísla objednávky na dodavatele

91OC (např. 91O123456)

Položka Popis
91 prefix čárového kódu
O písmeno O identifikující, že jde o číslo objednávky na dodavatele
C číslo objednávky na dodavatele

Rozšíření podpory pro zpracování kódů EAN128

Ve všech místech programu, kde byl dosud zpracováván segment s GTIN (02) je nově akceptován také segment (01). V okně pro rychlý vstup čárového kódu (Ctrl+G) je nově akceptován také EAN128 se segmenty (01) a (02) obsahující GTIN (čili běžný EAN kód zboží obvykle s úvodním znakem 0). Maloobchodní prodej také podporuje vstup výše uvedených kódů ve formátu EAN128.