Práce s terminály

Z K.A.P.
Skočit na navigaciSkočit na vyhledávání

Menu: Služby/Převody dat/Práce s terminály

Technická poznámka
Editace sestav je povolena přístupovým právem číslo 45.


Technická poznámka menu TERMINAL
Kód Popis Poznámka
Data pro terminál - příjem 3,124  
Data pro terminál - výdej 3,128  
Data pro terminál - inventury 3,28  
Přeskladnění 3,30  
Přeskladnění - pozice 3,131  
Přeskladnění - stav 3,132  
Info o zboží 3,130  
Import dat z terminálu 1,59  
Vyskladnění (ruční výběr) 1,112 Umožní výběr dokladu k vyskladnění buď pomocí načtení čárového kódu s identifikačním číslem dokladu, kódu s číslem průvodky nebo ručním výběrem ednoho nebo více dokladů
Vyskladnění (aut. výběr) 1,67 Program automaticky určí doklad (popř. více dokladů) k vyskladnění a umožní postupné odsouhlasení výdeje jednotlivých operací dokladu; doklad v době vyskladnování nelze opravovat standardním způsobem
Vyskladnění - přehled 1,69 Program zobrazí seznam dokladů k vyskladnění a po výběru dokladu se umožní postupné odsouhlasení výdeje jednotlivých operací dokladu
Přehled - vyskladňováno 1,73  
Přehled - nedovyskladněno 1,74  
Vyznačení expedice 1,86  
Výdejka přes terminál 1,90  
Výdejka přes terminál - SSCC 1,96 Nastavení se provádí pomocí proměnné TERMDOK-
Příjemka přes terminál 1,98