Ovládání programu Pruvodky

Z K.A.P.
Verze z 20. 3. 2009, 09:58, kterou vytvořil Greplová Alena (diskuse | příspěvky) (Zamyká „Ovládání programu Pruvodky“ [edit=sysop:move=sysop])
(rozdíl) ← Starší verze | zobrazit aktuální verzi (rozdíl) | Novější verze → (rozdíl)
Skočit na navigaciSkočit na vyhledávání

OVLÁDÁNÍ PROGRAMU:
Po spuštění programu se objeví okno s hlavním menu programu.
PruvodkaHlObr.PNG


Hlavní menu - tlačítko Přenosy dat

Nejdříve si musíme načíst průvodku s doklady pro rozvoz na daný den tzn. nejdříve musíme stisknout tlačítko Přenosy dat. Objeví se nám následující obrazovka:
PruvodkyPrenosy.PNG

 • Přenosy dat - tlačítko Načíst průvodku
  Stiskem tlačítka Načíst průvodku vyvoláme následující dialogové okno
  PruvodkyPrenosyNacteni.PNG
  Do kterého zadáme určené číslo průvodky a stisknutím tlačítka Start načteme seznam dokladů. Po načtení dokladů se postupně stisknutím dvakrát tlačítka Zpět vrátíme do hlavního menu programu.

 • Přenosy dat - tlačítko Odeslat data
  Po návratu z rozvozu řidič stiskem tohoto tlačítko vyvolá dialogové okno s číslem zadané průvodky rozvozu a tl. Start odešle data k dalšímu zpracování.
  PruvodkyOdeslatData.PNG
  Data jsou odesílána přes MaximObjServer.

 • Přenosy dat - tlačítko Načíst nastavení
  PruvodkyNacteniNastaveni.PNG

Hlavní menu - tlačítko Přehled dokladů

Stiskem tlačítka Přehled dokladů vyvoláme dialogové okno, ve kterém jsou vypsány doklady pro rozvoz na daný den.
PruvodkyDoklady.PNG

Stiskem tlačítka Uprav se dostaneme do obrazovky Menu dokladu

PruvodkyMenuDokladu.PNG

 • Menu doklad - tl. Detail dokladu
  Zde se můžeme pomocí zelených šipek pohybovat mezi jednotlivými doklady. Tlačítkem Detail dokladu vyvoláme okno s detailními informacemi o vybraném odběrném místě.
  PruvodkyDetailDokladu.PNG
  Návrat do Menu dokladu provedeme stisknutím tlačítka Zpět.

 • Menu doklad - tl. Vrácení obalů
  Stiskem tlačítka Vrácení obalů, se vyvolá okno se seznamem obalů a řidič může dopsat počty vrácených obalů přímo v tomto dialogovém okně.
  PruvodkyVraceneObaly.PNG
  Návrat do Menu dokladu se provede opět stiskem tlačítka Zpět.

 • Menu doklad - tl. Příjem hotovosti
  Pokud řidič přijímá od zákazníka hotovost, stiskne v Menu dokladu tlačítko Příjem hotovosti a objeví se mu dialogové okno, ve kterém zadá převzatou částku.
  PruvodkyPrijemHotovosti.PNG
  Celou operaci potvrdí stisknutím tlačítka OK.

 • Menu doklad - tl. Obalové konto
  Řidič si může u každého zákazníka zkontrolovat stav obalového konta, pomocí tlačítka Obalové konto.
  PruvodkyObaloveKonto.PNG

 • Menu doklad - tl. Tisk dokladu
  Po zadání všech údajů u zákazníka vytiskne řidič pomocí tlačítka Tisk dokladu doklad o provedené transakci.
  PruvodkyTiskDokladu.PNG

Hlavní menu - tlačítko Příjem hotovosti za jiný doklad

Pokud řidič přijímá při rozvozu peníze od zákazníka za jiný doklad, stiskne v hlavním menu programu tlačítko Příjem hotovosti za jiný doklad a objeví se mu dialogové okno, ve kterém zadá číslo dokladu a přijatou částku.
PruvodkyPrijemHot.PNG
Zadané údaje opět potvrdí stiskem klávesy OK.


Hlavní menu - tlačítko Výdajové platby v hotovosti

Pokud řidič při rozvozu provede nějaké hotovostní platby (např. čerpání pohonných hmot), pak stisknutím tohoto tlačítka vyvolá dialogové okno, ve kterém zadá číslo dokladu a vydanou částku.
PruvodkyVydajeVHot.PNG
Zadané údaje potvrdí stiskem klávesy OK.


Hlavní menu - tlačítko Tisk souhrnu vrácených obalů

Po skončení rozvozu vytiskne řidič sestavu vrácených úbalů pro skladníky (tlačítko Tisk souhrnu vrácených obalů)
PruvodkySouhrnVracObalu.PNG


Hlavní menu - tlačítko Tisk průvodky s platbami

Stiskem tohoto tlačítka se vytvoří sestava výběru hotovosti za průvodku řidiče. (Slouží hlavně pro účetní).
PruvodkySPlatbami.PNG


Hlavní menu - tlačítko Konec

Ukončí práci s programem Pruvodky.