Hledání, prohlížení karet a ost. fce s kartami

Z K.A.P.
Verze z 15. 2. 2021, 17:56, kterou vytvořil Greplová Alena (diskuse | příspěvky) (→‎Přehled karet)
(rozdíl) ← Starší verze | zobrazit aktuální verzi (rozdíl) | Novější verze → (rozdíl)
Skočit na navigaciSkočit na vyhledávání

Menu: Karty/Přehled karet

Hledání karet

Při prohlížení karet bývá nejčastějším a nejdůležitějším problémem rychle nalézt požadovanou skladovou kartu. Proto program nabízí silnou podporu vyhledávání karet. Požadovanou kartu můžete vyhledat několika způsoby:

KartaHledani1.PNG

 1. Nastavte kurzor do kolonky "Kód" a zadejte hledaný kód nebo jeho počáteční část. Potom stiskněte Enter. Program vyhledá první kartu s požadovaným kódem nebo jeho částí.
 2. Nastavte kurzor do kolonky "Název" a zadejte hledaný název nebo jeho počáteční část (viz příklad na obrázku). Potom stiskněte Enter. Program vyhledá první kartu s požadovaným názvem nebo jeho částí. V údaji "Název" můžeme také zadat počáteční část názvu zboží a pak mezerami oddělenou jednu nebo více částí názvu zboží, které se musí vyskytovat kdekoliv v názvu zboží. Pokud bude hledaný text začínat mezerou, pak se bude hledat vždy podle obsahu, ale budou se přitom procházet všechny skladové karty. Takto zadaný text je třeba potvrdit pomocí Ctrl + Enter ( v případě počáteční mezery stačí Enter. Program pak vyfiltruje všechny karty splňující zadání.
 3. Nastavte kurzor do kolonky "Kód" a stiskněte F5. Využijte zadaných okruhů zboží k vyhledání karty, nebo alespoň pro přiblížení k oblasti s kartami se stejným začátkem kódu.
 4. Nastavte kurzor do kolonky "Název" a zadejte hledanou část názvu. Stiskněte F6. Program vyhledá první kartu, která někde ve svém názvu obsahuje podřetězec, který jste zadali. Po stisku klávesy F6 program pokračuje v hledání a vyhledá další kartu, která splňuje podmínku. Tento způsob však může být značně pomalejší než vyhledávání dle počáteční části názvu (Enter).
 5. V některých verzích programu lze podobně snadno hledat také podle dodavatele (lze využít klávesu F5 pro výběr z číselníku preferovaných dodavatelů) a podle kódu zboží dodavatele. Pokud se v okně pro hledání skladových karet za označení dodavatele napíše *, pak se nabídnou všechny karty, které mají v údaji Dodavatel shodnou počáteční část tohoto údaje s hledaným dodavatelem (např. 05* najde dodavatele 05, 05Ai 055). Navíc se výběr omezí jen na uvedené dodavatele a to i při běžném výběru pomocí Enter (dosud jen Ctrl+Enter). Ve verzi Win32 se v okně pro hledání skladových karet nabízí u údajů Dodavatel a Skupina výběr z číselníku.
 6. Pokud zadáte hledaný údaj a stisknete místo klávesy Enter kombinaci kláves Ctrl+Enter, pak program nabídne pouze seznam zboží, které začínají hledaným údajem (např. kódem nebo názvem zboží)
Technická poznámka
Pokud je nastavena proměnná KartSkpSort na hodnotu 1 a současně existuje index dle skupin zboží, pak se při hledání zboží dle kódu v přehledu skladových karet uplatňuje upravený algoritmus hledání, kdy se nejdříve najde dle kódu karta, která začátkem kódu odpovídá hledanému kódu a z této karty se určí skupina zboží - podle této skupiny jsou následně seřazeny a zobrazeny skladové karty. Umožňuje to při hledání dle kódu dát k sobě zboží, které má zcela různé kódy.
Ve fulltextovém hledání ve skladových kartách se ignoruje diakritika v názvech skladových karet. Pomocí proměnné KarFTID s hodnotou 0 lze ignorování diakritiky vypnout.

Přehled karet

PrehledVsechKaret1.PNG

Přehled kláves použitých v seznamu zboží:

Klávesa Popis
Enter vyvolá menu pro opravu skladové karty
Alt + D zobrazení grafu prodeje za dny
Alt + T zobrazení grafu prodeje za týdny
Alt + G zobrazení grafu prodeje a nákupu zvolené skladové karty za aktuální rok. Je zde také možnost vyvolat průvodce pro grafický a analyzační systém za zvolené skladové karty s možností generovat data v textové, grafové, tabulkové či databázové podobě
Alt + C umožňuje zkopírovat kód zboží (popř. jiné pole z karty) do schránky Windows. Pomocí proměnné KarCpyItem,0 lze určit jméno pole ze struktury KARTA, které má být použito pro určení datové položky z karty, který má být vložen do schránky (např. Kod, KodDodavat nebo EAN). Pokud proměnnou KarCpyItem,1 nastavíte na hodnotu 1, tak pro zkopírování půjde použít také Ctrl+C.
Alt + I hromadné vytváření individuální ceny pomocí vzorového záznamu v seznamu skladových karet. Tyto individuální ceny lze vytvářet také z nákupní, průměrné nákupní nebo dohodnuté nákupní ceny.
F8 zadání roku, za který se zobrazují grafy
F5 vyhledání karet dle okruhu zboží
Ctrl + F5 zobrazí skladovou kartu
Shift + F5 nabídne export vyhledaných skladových karet do DBF formátu
Alt + F5 vyvolá nabídku pro přenos skladových karet (vytvoření přenosových souborů, načtení karet z přenosového souboru nebo porovnání přenosového souboru s aktuální databází skladových karet. Při importu se z přenosového souboru importují také všechny indiv. ceny, které v aktuálním seznamu indiv. cen nemají zaveden popis a nastavení indiv. ceny. Při importu karet se importuje i skladová měrná jednotka. Při exportu skladových karet je možno požadované karty označit klávesou Ins (např. pomocí ozbačení jedné karty můžeme exportovat pouze individuální ceny).
F6 pokračování v hledání zvoleného údaje v názvu skladové karty (kdekoli v textu)
Ctrl + G
Ctrl + B
hledání zboží dle EAN kódu
Ctrl + F7 tisk přehledu nákupu a prodeje za období za vyhledané skladové karty. Pokud jsou v přehledu karet označeny skladové karty pomocí klávesy (Ins), pak sestava nákupu a prodeje za skladové karty zobrazuje údaje pouze za tyto karty.
Ins označí skladovou kartu (karty lze označovat také pomocí Shift+šipka nahoru/dolů - jednotliv0 karty nebo Shift+PageUp/PageDn-stránky)
F7 tisk ceníku ze všech vyhledaných skladových karet nebo ze všech označených karet (Ins)
Alt + R přehled rezervací za zvolenou skladovou kartu
F11 přepíná režim zobrazení skladových karet mezi režimem, ve kterém jsou zobrazeny všechny karty a běžným režimem, ve kterém jsou skrývány karty, které byly dlouho bez pohybu a mají nulovou zásobou, případně jsou označené jako skryté.
Alt + F6 vyvolá nabídku speciálních činností se skladovými kartami. Pokud si nejste jisti, co daná funkce dělá, tak ji nespouštějte bez doporučení administrátora nebo dodavatele software.
Alt + F8 zobrazí nabídku pro hromadné přecenění ve skladových kartách
F10 vyvolá dialogové okno pro filtraci a třídění skladových karet. Ve výběru za pomocí podmínky pro hledání podle vzoru lze použít rozšířený výběr karet nebo lze spustit obecné hledání v databázi karet (Shift + volba Podmínka pro hledání podle vzoru) pro případ, že v rozšířeném hledání nenajdete položku, podle které chcete provést hledání
Ctrl + Enter zobrazí omezenou část karet
Alt + Z ve stavovém řádku se zobrazuje celková zásoba v MJ, celková zásoba v průměrných nákupních cenách i v posledních NC a také průměrná cena (vážený průměr) (pomocí proměnné KARZASId,0 s hodnotou 1 lze určit, že zásoby se budou zobrazovat z tabulky SKLADZAS.BTR s další identifikací 1)

V seznamu skladových karet se zvýrazňují karty, které v poznámce obsahují zvolené klíčové slovo (standardně "AKCE"). Seznam klíčových slov lze nastavit pomocí funkce Služby/Nastavení programu/Nastavení zvýraznění karet nebo lze nastavit proměnnou v opravě ini. hodnot pomocí kláv. F12

Pokud již listujete v seznamu karet, pak menu pro práci se skladovou kartou vyvoláte stiskem klávesy Enter.

Technická poznámka
1. Pomocí proměnné VahEAN23 je možné ovlivnit, zda 13-místné EAN kódy začínající 23 má program považovat za váhové čárové kódy (podobně jako kódy 28xxx, 29xxx). Výchozí hodnota je 1 (1 = ano, 0 = ne). Program podporuje váhové čárové kódy ve všech funkcích pro práci s online terminály (příjem, výdej, inventury, přeskladnění, info o zboží.

Pomocí proměnné VahEAN2x,0 lze určit, které typy čárových kódů EAN začínající 2 má program považovat za váhové čárové kódy (21:+1, 22-ne, 23:+4, 24:+8, 25:+16, 26:+32, 27:+64, 28:+128, 29:+256) Výchozí hodnota je 65535 (čili všechny běžné typy 21xxx, 23xxx..29xxx se považují za váhové kódy).

2. V seznamu skladových karet je možné zobrazovat zásobu 2., 3. a 4.skladu dané skladové karty jako samostatný sloupec. Pro nastavení je nutné definovat v Systémové menu/Soubory správně směrovaný soubor SKLADZAS.BTR s další identifikací 1,2,3, dále proměnnou ZASSklad2(3,4) s hodnotou obsahující číslo zobrazovaného skladu a v Systémové menu/Struktura souborů novou kalkulovanou položku ZÁSOBA2(3,4).
3. Možnost měnit pohled na databázi karet Karty/Přehled karet - stand.2 kód menu 3
31 - 40 pohled 1...10 bez uzamknutí levého sloupce
41 - 50 pohled 1...10 s uzamknutím 1 levého sloupce
51 - 60 pohled 1...10 s uzamknutím 2 levých sloupců
4. Kód menu Popis
51,21
(v menu Karty)
Funkce - Zobrazení zásob skladové karty na všech evidovaných střediscích (podmínkou je evidování více skladů v rámci jedné databáze).
Funkci můžeme vyvolat také pomocí Alt+Z nebo Alt+Y v seznamu karet. Je vhodné aktualizovat strukturu KARTA ZAS.
5. Pomocí proměnné KarImport,38 lze ovlivnit, zda se má aktivovat import karet dle středisek (pouze karty určené pro dané středisko).
6. Pomocí proměnné KarPrvNove,0 můžeme povolit nebo zakázat import karet (Alt+F5). Hodnota rovno 1 znamená povoleno. Můžeme nastavit i jméno konkrétního uživatele.
7. nový řádek : první klíč nastavit na KartaPozn a údaj Popis-hodnota nastavit na seznam klíčových slov oddělených znakem "/" (např. "AKCE/Zdarma/#") pořadí v seznamu určuje současně barvu.
8. V seznamu skladových karet je prováděno zaokrouhlování zobrazené zásoby skladových karet. Standardně je zaokrouhlování prováděno na 3 desetinná místa a je možné ho ovlivnit pomocí proměnné KarZasZaok (hodnota by měla být mocnina 10; 1..zakr na celé ks,10..zaokr.na 1 des. místo, 100 na dvě místa,...)
9. V seznamu skladových karet je možno zobrazovat informace z LOG souboru. Pro danou položku (např. Název, Cena) program vyhledá poslední záznam o změně a zobrazí datum a čas změny předchozí hodnotu, komentář a uživatele, který změnu provedl.
Definice položky:
Je třeba definovat kalkulovanou položku ve struktuře KARTA s názvem začínajícím LOG. Je možno určit předdefinované jméno zobrazené jméno položky struktury a předdefinované zobrazené údaje (text nápovědy - jméno položky/příznaky zobrazení)
10. Pro zobrazení poznámek uložených v souboru MEMO.BTR můžeme nadefinovat ve struktuře souboru KARTA kalkulované položky MEMOAn, MEMOBn, MEMOCn, kde n je požadované číslo řádku ze souboru MEMO.BTR a A, B, C odpovídá jednotlivým poznámkám v kartě (standardní/alternativní/nová - objekt = 2, 17, 21)
11. Prodej v cizí měně - pokud v tiskových proměnných nebo v systémových proměnných nastavíme proměnnou Mena2 na hodnotu název cizí měny (dle definice v kurzovém lístku), potom můžeme ve struktuře KARTA nadefinovat kalkulované položky MENA2, MENA2KURZ, KCENA1, KCENA1DPH pro zobrazení názvu cizí měny, jejího kurzu, Ceny1 přepočítané kurzem a DPH. Také můžeme povolit vstup dodatku před evidováním dokladu, kde můžeme nastavit cizí měnu pro konkrétní doklad.
12. V seznamu skladových karet je možno zobrazovat informace z LOG souboru o změnách souboru zásob (např. nákupní cena, cena 2, cena3, průměrná NC). Pro zobrazení údajů je třeba ve struktuře KARTA nadefinovat kalkulované pole s názvem začínajícím na LOGZ a s vhodnou šířkou. Údaj Text nápovědy , kde je možno zapsat pole ze struktury KARTAZAS. Za lomítkem pak může být bitový součet hodnot odpovídající zobrazovaným údajům:
Datum poslední změny = 1, Čas poslední změny = 2, Poslední hodnota = 4, Komentář = 8, Uživatel = 16.
13. V seznamu skladových karet je prováděno zaokrouhlování zobrazené zásoby skladových karet. Standardně je zaokrouhlování prováděno na tři destinná místa a je možné ho ovlivnit pomocí proměnné KarZasZaok (hodnota by měla být mocnina 10ů 1 .. zaokr. na celé ks, 10 zaokr. na 1 des. místo, 100 na dvě místa)
14. Pomocí proměnné KartaEdit,2 s hodnotou 1 lze povolit zadávání záporných cen ve skladové kartě
15. Pomocí proměnné KarMaxSkr,0 lze nastavit, kolik může být za sebou skrytých karet při zobrazování skladových karet v režimu [x] Nabízet pouze karty s pohybem od ..., než program kartu zobrazí (i když by měla být skrytá). Výchozí hodnota je 100 karet. Čili pokud program narazí v seznamu na 100 skrytých karet za sebou, tak program 101. kartu zobrazí přestože by měla být skrytá. Zvýšení hodnoty proměnné může při velkém počtu skrytých karet zpomalit zobrazování skladových karet.
16. Pomocí proměnné KARVCeny,0 lze definovat virtuální cenová pásma pro zobrazení v přehledu karet nebo třeba při tisku ceníků nebo cenovek. Proměnná musí obsahovat seznam cenových pásem (číslo cenového pásma) oddělených znakem /. Pro zobrazení a další použití virtuální ceny je třeba také definovat kalkulované pole ve struktuře karta s názvem VCENAx (bez DPH) nebo VCENAxDPH (cena s DPH), kde x je pořadové číslo virtuální ceny (číslováno od 1).

Např. pokud v proměnné použijete hodnotu 1/6/7, tak lze definovat např. proměnnou VCENA2 (resp. VCENA2DPH) pro zobrazení 6.cenového pásma.

17. Pomocí proměnné KarBlokEd,0 lze povolit práci se skladovými kartami, které jsou označené jako blokované. Blokované karty není možné přidávat do dokladů a běžní uživatelé je ani nemohou editovat (popř. zobrazit) nebo exportovat.
Hodnota 1 povoluje zobrazit karty, které jsou takto označené.
Hodnota 2 povoluje měnit hodnotu údaje Zobrazit ve skladové kartě na "blokovat" nebo jiný druh zobrazení (automaticky/vždy/nikdy/se zásobou).

Prohlížení jedné karty

Při prohlížení skladových karet nebo při výběru kódu karty ze seznamu program stiskem kláves Ctrl + F5 vyvoláme následující obrazovku (detail s otevřenou skladovou kartou):
Otevřená skladová karta:

OpravaKaret1.PNG

Zde se pomocí kláves PageDown a PageUp pohybujeme po jednotlivých stránkách skladové karty. V náhledu skladové karty senám mimo jiné zobrazuje i objednaný počet z poslední objednávky, datum poslední objednávky, rezervované a požadované množství. Zobrazuje se také informace o počtu zboží prodaných v rámci aktuálního maloobchodního prodeje (za účtenky, pro která nebyla dosud provedena uzávěrka)


Ostatní funkce s kartami

Některé funkce, které můžeme používat při práci s kartami, vidíme na následujícím obrázku Menu ke kartám

MenuOpravaKarty1.PNG

Popis funkcí:

 1. Oprava skladové karty
 2. Prohlížení operací
 3. Nákupy
 4. Tisk karty a operací
 5. Tisk karty
 6. Změna kódu
 7. Smazání karty
 8. Kontrola karty
 9. Sestavy za kartu
 10. Výpočet ceny
 11. Kalkulace cen za více skladů
 12. Čárové kódy karty
 13. Individuální ceny
 14. Záznam změn karty
 15. Záznam změn karty2
 16. Přehled přecenění
 17. Přehled dodavatelů
 18. Přehled obj. na dod.
 19. Přehled odběratelů, kteří mají zalistovanou kartu
 20. Přehled požadavků
 21. Obrázky ke kartě
 22. Poznámky ke kartě
 23. Další služby