Speciální funkce pro práci s požadavky (menu OBJ MNU): Porovnání verzí

Z K.A.P.
Skočit na navigaciSkočit na vyhledávání
 
(Není zobrazena jedna mezilehlá verze od stejného uživatele.)
Řádek 35: Řádek 35:
 
===Vytvoření objednávky na dodavatele===
 
===Vytvoření objednávky na dodavatele===
 
[[Soubor:Objednavka_dodavatel.PNG]]
 
[[Soubor:Objednavka_dodavatel.PNG]]
 +
  
 
===Kódy menu OBJ_MNU===
 
===Kódy menu OBJ_MNU===

Aktuální verze z 19. 5. 2020, 16:50

Menu: Požadavky/Přehled požadavků

kl. Alt+F6
 • Plán spotřebovaného materiálu - podrobný
 • Plán spotřebovaného materiálu - sloučený
 • Hromadné smazání požadavků
 • Přidat položky obj. do oblíbených
 • Sledování jakosti - atesty
 • Sestavy za požadavek
 • Odeslat objednávku mailem - PDF
 • Kopírovat objednávku do schránky
 • Odeslat objednávku mailem (schránka)
 • Tisk štítků
 • Vytvoření objednávky na dodavatele
 • Vytvoření CROSSDOCK objednávky
 • Zapnout příznak Crossdock A
 • Fakturace požadavku dle příjemky
 • Uživatelský dialog
 • Záznam změn požadavku
 • Připravit data pro výrobu
 • Záznam změn požadavku
 • Sloučení požadavků
 • Hromadný převod více označených požadavků do dokladu

Tisk štítků

obrázek:Tisk štítků

Nastavení tisku:
Pozadavky Tisl stitku.Png

Hlavní použití je pokud potřebujeme vytisknout štítky z požadavků, pokud prodejna používá pro objednání zboží z centrály tento zjednodušený způsob. Po výběru přednastaveného formuláře pro štítek budou štítky vytištěny na tiskárnu.


Vytvoření objednávky na dodavatele

Objednavka dodavatel.PNG


Kódy menu OBJ_MNU

Technická poznámka - kódy menu OBJ_MNU
Kód menu Funkce Popis
41,1 Plán spotřebovaného materiálu-podrobný  
41,2 Hromadné smazání požadavků smaže požadavky, ale neprovádí mazání kopie požadavku vytvořené v rámci funkce pro vyfakturování požadavku (pokud je vytváření kopie nakonfigurováno)
41,3 Přidat položky objednávek do oblíbených  
41,4 Plán spotřebovaného materiálu - sloučený tisk plánu se sloučením spotřebovaného materiálu dle kódu materiálu
41,5 Připravit data pro výrobu funkce zavolá stored proceduru, která musí pro danou databázi být nadefinována na serveru, a která připraví potřebná data
41,6 Záznam změn požadavku zobrazí informace z LOG souboru
41,11 Tisk štítků umožňuje připravu tiskových formulářů (QR2 nebo sestava pro tiskárny Zebra nebo textová sestava
41,13 Sloučení požadavků sloučení více označených požadavků do jednoho požadavku
41,14 Sledování jakosti - atesty Při prvním použití funkce se dohledají všechny šablony ke kartám použitým v požadavku a pro nalezené šablony se doplní záznam umožňující vybraným uživatelům doplnit naměřené hodnoty parametrů pro daný atest. Atesty lze vytisknout pomocí F8.
41,15 Hromadné smazání požadavků smaže všechny požadavky včetně kopie
41,16 Vytvoření objednávky na dodavatele Z jednoho nebo z více označených požadavků lze připravit (souhrnnou) objednávku na dodavatele.
41,18 Sestavy za požadavek V sestavě lze využít předdefinované proměnné O_Sklad, O_Prijem, O_Cislo, O_DatumZal, O_DatumPoz, O_ICO, O_ICO8, O_Jmeno, O_Zakazka, O_ExtCObj, O_PasIdObj, O_TypDokl obsahující číslo skladu, příjem (0/1), číslo objednávky, datum založení, datum-požadováno, IČO, IČO (8 znaků), jméno, zakázku, ext.číslo objednávky, id. objednávky či typ dokladu z aktuálního požadavku
41,20 Odeslat objednávku mailem - PDF Funkce je konfigurovatelná pomocí proměnných OBJ-PDF,x

0 - výchozí jméno formuláře z DEF souboru nebo jméno QR2 sestavy (pokud není určeno, nabídne se výběr z formulářů pro tisk požadavků)
1 - typ kontaktu (výchozí hodnota je 6) pro zjištění emailu pro požadavek (viz nastavení tabulky kontaktů v záznamu adresy pomocí proměnné AdrInfo3St)
10,11,12 - výraz pro určení jména PDF souboru (příloha mailu) například PDFOBJ"+Trim(Str(CisloObjed,10,0))+".PDF"
20 až 29 - obsah mailu Pokud existuje v definičním souboru sestav sekce [Pozadavek-PDF-Email], tak je obsah mailu určen za pomocí této sekce. Je možné použít aliasy INI., KFG. a ADR. s hlavní tabulkou hlaviček požadavků.

41,21 Kopírovat objednávku do schránky je možné označit i více požadavků pro kopírování
41,22 Odeslat objednávku mailem (schránka) je možné označit i více požadavků pro odeslání
41,29 Hromadný převod více označených požadavků do dokladu  
41,31 Fakturace požadavku dle příjemky funkce umožní výběr příjemky a do výsledného dodacího dokladu načte operace z této příjemky a ceny změní na běžné prodejní ceny platné pro určeného odběratele (dle vybraného požadavku). Na závěr se provede spárování operací výsledného dokladu s původním požadavkem (stejně, jako by byl požadavek vyfakturován pomocí běžné fakturace požadavku)
41,35 Kontrola saldokonta funkce zkontroluje, zda má zákazník nezaplacené faktury před splatností či po splatnosti a také umožňuje zobrazení saldokonta zákazníka (kód menu 0,63 v menu OBJEDN_NOV, OBJEDN_OP2, OBJEDN_OPR nebo jejich podmenu a kód menu 41,35 v menu OBJ_MNU)
41,40 Sledování jakosti-atesty Při prvním použití funkce se dohledají všechny šablony ke kartám použitým v požadavku a pro nalezené šablony se doplní záznam umožňující vybraným uživatelům doplnit naměřené hodnoty parametrů pro daný atest. Atesty lze vytisknout pomocí F8.
41,51 nebo 41,52 Vytvoření CROSSDOCK objednávky (kód menu 41,51 pro Crossdock A a 41,52 pro Crossdock B) vytvoří z vybraných požadavků souhrnnou objednávku na dodavatele.

Pokud jsou označeny nějaké požadavky, tak se z označených požadavků vyberou ty, které mají zapnutý příslušný přepínač Crossdock A nebo B a nebyly dosud objednány (vypnutý příznak Crossdock-objednáno). Pokud nejsou žádné požadavky označeny, tak se program zeptá na období, ve kterém má hledat požadavky (se stejně nastavenými příznaky) a tyto požadavky pak vyhledá. Hledat se může v aktuální databázi nebo se mohou prohledávat tabulky dle nastavení souboru SKLADDEL (lze ovlivnit proměnnou NOB-Cross,0 s hodnotou 1).
Pomocí proměnné NOB-Cross,8 pro Crossdock A nebo NOB-Cross,16 pro Crossdock B lze nastavit IČO dodavatele pro novou objednávku.
Pomocí proměnné NOB-CrossI,8 pro Crossdock A nebo NOB-CrossI,16 pro Crossdock B lze nastavit jméno individuální ceny použité pro filtrování skladových karet při přenosu z požadavků do nové objednávky na dodavatele.

41,61 Vytvoření crossdock objednávky A bez kontroly příznaku "Crossdock A" v hlavičce požadavku (na období se ptá program jen jednou na začátku a jednou je také zobrazen dotaz na ověření spuštění funkce). Ve všech případech (tj. i v původních funkcích 41,51, 41,52 či 41,16 program kontroluje, zda daná položka požadavku byla již jednou objednána a pokud ano, tak ji podruhé do objednávky program nepřidá (v položce požadavku je nový příznak 64 vyjadřující stav, že položka již byla objednána).
41,62 Vytvoření crossdock objednávky B bez kontroly příznaku "Crossdock B" v hlavičce požadavku

41,69 Vytvoření crossdock objednávek A a B bez kontroly příznaku "Crossdock A nebo B" v hlavičce požadavku
41,124 Zapnout příznak Crossdock A  
26,2 Hromadné smazání požadavku vymaže požadavky od čísla po číslo se zvolenými stavy požadavků
0,5 Příprava dat pro výrobu funkce zavolá stored proceduru, která musí pro danou databázi být nadefinovaná na serveru a která připraví potřebná data
0,5 Záznam změn požadavku zobrazení informací z LOG souboru
41,103 Zapnutí příznaku: Zahájena výroba A Pomocí těchto funkcí lze pro více označených objednávek (nebo pro aktuální objednávku, pokud žádná objednávka není označena) zapnout nebo vypnout určený příznak v hlavičce požadavku.
41,104 Zapnutí příznaku: Ukončena výroba A
41,105 Zapnutí příznaku: Zahájena výroba B
41,106 Zapnutí příznaku: Ukončena výroba B
41,113 Vypnutí příznaku: Zahájena výroba A
41,114 Vypnutí příznaku: Ukončena výroba A
41,115 Vypnutí příznaku: Zahájena výroba B
41,116 Vypnutí příznaku: Ukončena výroba B
41,121 Zapnutí příznaku: Vychystat samostatně
41,122 Zapnutí příznaku: Zakázat alternativní karty
41,123 Zapnutí příznaku: Nepočítat do návrhu objednávek
41,124 Zapnutí příznaku: Crossdock A
41,125 Zapnutí příznaku: Crossdock B
41,126 Zapnutí příznaku: Crossdock-objednáno
41,131 Vypnutí příznaku: Vychystat samostatně
41,132 Vypnutí příznaku: Zakázat alternativní karty
41,133 Vypnutí příznaku: Nepočítat do návrhu objednávek
41,134 Vypnutí příznaku: Crossdock A
41,135 Vypnutí příznaku: Crossdock B
41,136 Vypnutí příznaku: Crossdock-objednáno